Wyniki wyszukiwania dla frazy: wykonawca zamowienia publicznego

Liczba znalezionych wyników: 7914

Kiedy wykonawca może liczyć na dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie zamówienia publicznego?

Pytanie: Podpisaliśmy z wykonawcą umowę na rozbudowę oddziału wewnętrznego i chirurgicznego w szpitalu. Jednym z elementów owej rozbudowy jest zespolenie dobudowywanej części szpitala ze starą, przy jednoczesnym zapewnieniu nieprzerwanej i bezkolizyjnej pracy oddziałów. Wykonawca przedstawił nam kosztorys dodatkowych prac, jakie jego zdaniem należy wykonać, aby zabezpieczyć starą część szpitala i normalne funkcjonowanie oddziałów w trakcie wykonywania koniecznych prac budowlanych. Opisane roboty zabezpieczające nie zostały przewidziane w kosztorysie ślepym, wynikają natomiast z technologii robót i zapisów umowy, które stanowią, że: „Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów oraz dokonał wizji placu budowy” oraz „Do obowiązku wykonawcy należy zapewnienie nieprzerwanej i bezkolizyjnej pracy oddziałów wewnętrznego i chirurgicznego podczas prac mających na celu połączenie funkcjonalne budynku istniejącego z dobudowywanym”.Po czyjej stronie leży ciężar poniesienia kosztów wykonania tych zabezpieczeń? Czy należy traktować je jako roboty dodatkowe? Czy też wchodzą one w zakres zobowiązania wykonawcy wynikającego z umowy i nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie?  

Zapraszamy na webinarium!

  Na co uważać przy realizacji zamówień publicznych współfinansowanych z UE   

Transmisja już dziś od godz. 11

Kliknij, aby obejrzeć >>

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel