Wyniki wyszukiwania dla frazy: wyjasnienie od wykonawcy

Liczba znalezionych wyników: 6761

Wyjaśnienie treści oferty nie może tworzyć jej nowej treści

Pytanie: Zamawiający określił w siwz kryteria oceny ofert jako cenę 60% i aspekty środowiskowe 40%. Aspekty środowiskowe dotyczyły emisji spalin euro 4. Wykonawca musiał wykazać iloma samochodami dysponuje (i będzie wykorzystywał do realizacji zamówienia), które spełniają nasze wymagania. Na potwierdzenie zamawiający zażądał, aby wykonawca oprócz wypełnienia wykazu z samochodami, dołączył dokumenty, które potwierdzałyby, że auta spełniają tę normę. Podmiot najkorzystniej oceniony wypełnił wykaz, podpisując się pod nim i deklarując, że posiada takie samochody. Dołączył jednak dowody rejestracyjne, z których nie wnika, czy spełniają emisje spalin dla normy euro 4. W związku z tym na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wystąpiłam o wyjaśnienie treści oferty. Wykonawca poinformował mnie telefonicznie, że odpowiadając na pismo zamawiającego, może mieć trudności z udowodnieniem, że dwa samochody spełniają tę normę, gdyż producent może wystawić te dokumenty dopiero za dwa tygodnie a termin wyjaśnienia upływa jutro. Zasygnalizował również, że dołączy dyrektywę, z której będzie wynikać, że samochody produkowane po 2014 roku spełniają wymóg. Czy zamawiający może przyjąć taki dowód? A co jeśli nadal będę mieć wątpliwości? Czy mogę drugi raz prosić o wyjaśnienie? Czy powinnam odrzucić ofertę?

 Zapraszamy na webinarium

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Wskazówki z orzecznictwa  

28 września (czwartek), godz. 11

transmisja online

Zapisz się już teraz!

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel