Wyniki wyszukiwania dla frazy: termin realizacji zamowienia publicznego

Liczba znalezionych wyników: 7810

Podstawa do dysponowania osobą jest krótsza niż termin realizacji zamówienia - czy wykonawca spełnia warunek udziału?

Pytanie: Zamawiający w siwz określił, że wykonawca ubiegający się o zamówienie wykaże, iż do realizacji zamówienia:dysponuje lub będzie dysponował osobą do nadzorowania i koordynowania prac o co najmniej 3-letnim doświadczeniu w koordynowaniu i nadzorowaniu prac porządkowych w obiektach użyteczności publicznej dla każdego z zadań częściowych osobno; dysponuje lub będzie dysponował osobami, z których każda posiada wynikający z jednego kontraktu minimum 6-miesięczny staż pracy polegający na sprzątaniu w obiektach o charakterze zbliżonym do obiektów zamawiającego, nabyty w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca do oferty załączył wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Osoby spełniają postawiony warunek, ale  w rubryce „informacja o podstawie do dysponowania” wykonawca  podaje jako podstawę dysponowania osobami umowy o pracę na czas określony i umowy zlecenia, których termin ważności nie zbiega się z terminem realizacji zamówienia (wygasają wcześniej). Czy zamawiający wzywa wykonawcę do udowodnienia dysponowania wymienionymi osobami (świadczą usługę osobiście) na czas realizacji zamówienia, jeżeli tak to jak? Osoby nie są w dyspozycji podmiotu trzeciego.  Czy należy uznać, że wykonawca potwierdził spełnianie wymogu siwz w terminie przewidzianym na składanie ofert i nie należy podejmować żadnych czynności?

 Zapraszamy na webinarium

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Wskazówki z orzecznictwa  

28 września (czwartek), godz. 11

transmisja online

Zapisz się już teraz!

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel