Wyniki wyszukiwania dla frazy: przedmiot zamowienia publicznego

Liczba znalezionych wyników: 7726

Opisując przedmiot zamówienia publicznego należy podać jego całkowity zakres

Pytanie: Zamawiający (jednostka budżetowa) wyłonił w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę i podpisał z nim umowę na zamówienie pn.: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016. Z zapisów zawartej w październiku 2015 roku umowy wynika, że: 1. szacunkowa wartość zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 435.564 zł. brutto, z zastrzeżeniem, że zamówienie na 2016 rok będzie skuteczne po pisemnym potwierdzeniu zamówienia niniejszej usługi, którego termin uzależniony jest od uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok. Ustala się limit wynagrodzenia za wykonanie usługi do końca grudnia 2015 roku do kwoty 160.000 zł. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia w terminie: a) rozpoczęcie prac – od dnia podpisania umowy,b) zakończenie prac – 30.04.2016 roku. Zamawiający do końca 2015 roku na realizacje usługi wykorzystał tylko kwotę 8.000 zł. W styczniu Zamawiający wysłał do Wykonawcy informację, że zgodnie z zapisami umowy w związku z uchwaleniem budżetu powiatu na 2016 rok ustalony został limit wynagrodzenia za wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg za okres od stycznia do 30 kwietnia 2016 roku do kwoty 275.564,00 zł. (435.564,00 zł. – 160.000,00 zł.). Czy w świetle powyższych zapisów umownych jeżeli zamawiający w lutym 2016 roku wykorzysta przyznany limit na 2016 rok tj. 275.564 zł.: może jeszcze wydatkować kwotę, która nie została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą tj. 152.000 zł. (435.564 zł. - 275.564zł. - 8.000 zł); czy powinien przeprowadzić nową procedurę przetargową?

 Zapraszamy na webinarium

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Wskazówki z orzecznictwa  

28 września (czwartek), godz. 11

transmisja online

Zapisz się już teraz!

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel