Wyniki wyszukiwania dla frazy: fundusze unijne

Liczba znalezionych wyników: 1297

Jak szacować zamówienie na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych?

Pytanie: Uprzejmie proszę o opinię prawną dotyczącą konieczności stosowania procedur zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w przypadku zatrudniania kadry pedagogicznej dla zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W ramach projektu zaplanowano zajęcia pozalekcyjne o nastepujacej tematyce:„Komputer w księgowości” dla 60 uczniów klas IV Technikum Ekonomicznego;„Przedsiębiorczość z doradztwem edukacyjno-zawodowym” dla 90 uczniów szkół wymienionych w punkcie 1 bez względu na profil kształcenia (w tym indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym);„Interaktywna matematyka" dla 130 uczniów klas III i IV techników w  czterech Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych;„Programowanie obrabiarek CNC” dla 10 uczniów kształcących się  w zawodach dotyczących mechaniki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych;  „Tworzenie stron internetowych i komputerowa obróbka grafiki” dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk;„Recepcja bez tajemnic” dla 18 uczniów kształcących się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w Zespole Szkół Specjalnych;  „Ślusarz zawodowiec” dla 12 uczniów kształcących się w zawodzie ślusarz w Zespole Szkół Specjalnych.Do realizacji poszczególnych zajęć niezbędni są nauczyciele posiadający uprawnienia do nauczania poszczególnych przedmiotów. Proszę o informację, czy realizację zajęć pozalekcyjnych należy traktować jako jedno zamówienie i oszacować łącznie, czy też należy zajęcia pogrupować wg tematyki i oszacować odrębnie.

Zapraszamy na webinarium!

 Kolejne szkolenie już w listopadzie!   

Odwiedzaj portal regularnie, a dowiesz się więcej!

Wkrótce więcej informacji

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel