Prawo

W tym dziale znajdziesz informacje powiązane bezpośrednio z Prawem zamówień publicznych, a więc teksty aktów prawnych oraz orzeczenia KIO i sądów powszechnych. Wybrane orzeczenia opatrzone zostały omówieniem i eksperckim komentarzem.

Omówienia orzeczeń

Wadliwa sesja otwarcia ofert powoduje konieczność unieważnienia postępowania

Otwarcie ofert musi być jawne. Podczas trwania sesji otwarcia ofert zamawiający jest zobowiązany ujawnić dane wykonawców, oferowane przez nich ceny, warunki płatności oraz termin wykonania zamówienia. Czy w przypadku postępowania objętego elektronizacją, w którym zamawiający otwiera oferty z...

Trudności w złożeniu oferty na komercyjnej platformie zakupowej – co powinien zrobić zamawiający?

Wiele instytucji zamawiających korzysta z komercyjnych platform zakupowych. Fakt ten stanowi dodatkowe obciążenie dla wykonawców, którzy muszą każdorazowo zapoznawać się z instrukcją złożenia oferty z wykorzystaniem takiej platformy. Sprawdź, jakiego rodzaju problemy w złożeniu ofert z...

W jaki sposób skutecznie wnieść wadium w przetargu elektronicznym?

Elektronizacja zamówień publicznych to gorący temat ostatnich miesięcy. Co krok pojawia się interpretacja Krajowej Izby Odwoławczej, która zmienia dotychczas przyjętą praktykę.  Tym razem skład orzekający zajął stanowisko w kwestii skuteczności wniesienia wadium w postępowaniu objętym...

Czy polisa OC wystawiona po terminie składania ofert może potwierdzać spełnianie warunków?

Regulacje ustawy Pzp wskazują, że wykonawca jest zobowiązany do złożenia aktualnych dokumentów. Czy w sytuacji, gdy takie dokumenty zostały wystawione po upływie terminu składania ofert, dopuszczalne było złożenie wstępnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu? Sprawdź, jaką...

Sprawdź, czy wykonawca ma prawo domagać się skorzystania z prawa opcji w celu wyboru jego oferty

Jedną z okoliczności uzasadniających unieważnienie postępowania jest przekroczenie kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. Czy w sytuacji gdy w danej procedurze przewidziano prawo opcji, wykonawca może domagać się wyboru jego oferty, pomimo że cena na zakres...

Czy brak związania ofertą powoduje konieczność odrzucenia oferty?

Spory na tle istoty terminu związania ofertą trwają nieustannie. Co więc zrobić z ofertą, której termin związania samoczynnie upłynął? Wydawać by się mogło, że kwestia ta została rozwiązana, jednak jak wskazuje omawiana uchwała, jest wręcz przeciwnie. Co więcej, brak akceptacji dla przyjętej...

Czytaj więcej omówień orzeczeń »

Specjalne szkolenie dla wykonawców!

Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego

Naucz się, jak wygrywać przetargi!

 27 sierpnia (wtorek), Warszawa

Zapisz się i skorzystaj z rabatu>> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel