Prawo

W tym dziale znajdziesz informacje powiązane bezpośrednio z Prawem zamówień publicznych, a więc teksty aktów prawnych oraz orzeczenia KIO i sądów powszechnych. Wybrane orzeczenia opatrzone zostały omówieniem i eksperckim komentarzem.

Omówienia orzeczeń

Spory o termin zwrotu wadium i dopuszczalne korekty oferty

Zamawiający powinien zwrócić wadium wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po dokonaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Jaka jest tolerancja czasowa do podjęcia w tym zakresie skutecznych działań? Czy okres świąteczno-noworoczny może stanowić uzasadnienie dla...

Uwaga! Nie każdy podpis elektroniczny można uznać za kwalifikowany

Celem wymogu złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest to, aby możliwe było traktowanie takiego podpisu równorzędnie z tym złożonym własnoręcznie. Jednym z elementów kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest możliwość jego walidacji przez niezależną instytucję, wydającą kwalifikowane...

Sprawdź, kiedy faktycznie można uznać, że wadium w pieniądzu zostało skutecznie wniesione

Złożenie dyspozycji przelewu określonej kwoty pieniężnej nie jest wystarczające do uznania wniesienia wadium. Jego skuteczność następuje dopiero w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium (uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 1 lutego 2019 r., sygn. akt KIO/KD...

Czy uszkodzona technicznie oferta może być naprawiona w drodze korekty omyłek?

Badanie ofert jest jedną z kluczowych kwestii w trakcie całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a kontrowersyjnych przypadków jest tyle, ile prowadzonych postępowań i to po kilka w każdym. W poniższym omówieniu wyroku poruszamy kwestię technicznego uszkodzenia oferty i usunięcia z...

Dowody w ramach self cleaningu podlegają swobodnej ocenie zamawiającego

Jaką dozę swobody decyzyjnej posiada zamawiający przy dokonywaniu oceny spełnienia przez wykonawcę obowiązków dowodowych w zakresie self cleaningu? Czy tylko na podmiocie zamawiającym spoczywa weryfikacja, czy przedłożone przez wykonawcę dowody wystarczają do uznania rzetelności wykonawcy? Czy...

Rozmowa kwalifikacyjna jako kryterium pozacenowe – sprawdź opinię KIO

W ostatnim czasie można zaobserwować zmiany w podejściu do kryteriów oceny ofert. Zamawiający pozwalają sobie na więcej, a działania te nie są kwestionowane przez organy kontrolne. Sprawdź, jakie propozycje w odniesieniu do kwalifikacji personelu zaproponował jeden z poważnych uczestników rynku...

Czytaj więcej omówień orzeczeń »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe orzeczenia KIO. Opinie

Zadaj swoje pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

18 czerwca, Warszawa

Zapisz się  i odbierz rabat >> 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel