Prawo

W tym dziale znajdziesz informacje powiązane bezpośrednio z Prawem zamówień publicznych, a więc teksty aktów prawnych oraz orzeczenia KIO i sądów powszechnych. Wybrane orzeczenia opatrzone zostały omówieniem i eksperckim komentarzem.

Omówienia orzeczeń

Użycie znaków towarowych przy opisie dostawy leków – ważne wskazówki KIO

W przypadku zamawiania leków przez zamawiających zauważa się w praktyce problemy, które dotykają też innych, a wiążą się z wynikającym z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zakazem opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów bądź pochodzenia, gdy mogłoby to prowadzić do...

Rozmowa z personelem wykonawcy jako kryterium oceny ofert

Kryteria oceny ofert powinny być przejrzyste i mierzalne. Z uwagi na to, że rzetelna ocena kompetencji osób dedykowanych na dane stanowisko przy realizacji kontraktu jest trudna do przeprowadzenia jedynie na podstawie oświadczeń zawartych w dokumentach oferty, pewien zamawiający chciał zbadać...

Wykonawca, wykazując swoje doświadczenie, może powołać się na kilka umów jako jedno zamówienie

Dopuszczalne jest, aby wykonawca wykazywał swoje doświadczenie, powołując się łącznie na dwie lub większą liczbę umów jako jedno zamówienie, chyba że instytucja zamawiająca wykluczyła taką możliwość na podstawie wymogów związanych z przedmiotem i celami danego zamówienia publicznego oraz...

Prawo do wniesienia odwołania ma nawet ten wykonawca, który domaga się unieważnienia postępowania

Wydawać by się mogło, iż w zakresie przepisów regulujących kwestie wykonawców, którym przysługuje prawo do wniesienia odwołania, zostały rozstrzygnięte, jeśli nie wszystkie, to z pewnością większość wątpliwości. Jednakże nowe światło na ten aspekt wydaje się rzucać Wyrok Trybunału...

Niedozwolony udział wykonawcy w przygotowaniu postępowania

Ustawodawca ma na celu eliminację z postępowania podmiotów, które nabyły w trakcie uczestnictwa w jego przygotowaniu wiedzę mogącą je stawiać w lepszej sytuacji w stosunku do pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu. Czynnością związaną z przygotowaniem postępowania, która może...

Niedopuszczalne zmiany umowy – przypadek z życia wzięty

Zmiany umów muszą być dokonywane bardzo ostrożnie. Głównym wyznacznikiem ich modyfikacji jest analiza, czy zmienione warunki kontraktu, jeżeli nie zostały w nim przewidziane, mają wpływ na równowagę w postępowaniu w stosunku do innych wykonawców. Dotkliwie przekonał się o tym jeden z...

Czytaj więcej omówień orzeczeń »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel