Prawo

W tym dziale znajdziesz informacje powiązane bezpośrednio z Prawem zamówień publicznych, a więc teksty aktów prawnych oraz orzeczenia KIO i sądów powszechnych. Wybrane orzeczenia opatrzone zostały omówieniem i eksperckim komentarzem.

Omówienia orzeczeń

To zamawiający musi zadbać o to, by czynności w postępowaniu wykonywały osoby bezstronne

Obowiązkiem zamawiającego jest uprzedzenie osoby składającej oświadczenie, której powierzono czynności w postępowaniu, o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Czynność ta powinna zostać dokonana przed odebraniem oświadczenia. Czy fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim...

Czy naruszenie art. 11 ust. 7d ustawy Pzp uzasadnia unieważnienie postępowania?

Wszczęcie postępowania w każdym z dwóch podstawowych trybów, tj. przetargu nieograniczonym lub ograniczonym wiąże się z obowiązkiem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jednym z przepisów regulujących kwestię ogłoszeń jest art. 11 ust. 7d ustawy Pzp. Zgodnie z jego treścią, ogłoszenia publikowane w...

Poprawienie omyłki w ofercie w zakresie danych do kryterium oceny ofert

Zamawiający powinien równo traktować wykonawców oraz unikać sytuacji, które mogą być interpretowane jako negocjacje treści złożonej oferty. W tym zakresie sytuacją szczególną jest dokonywanie poprawek w informacjach podawanych przez wykonawców w zakresie kryteriów oceny ofert. Sprawdź, w jakich...

Wadliwa sesja otwarcia ofert powoduje konieczność unieważnienia postępowania

Otwarcie ofert musi być jawne. Podczas trwania sesji otwarcia ofert zamawiający jest zobowiązany ujawnić dane wykonawców, oferowane przez nich ceny, warunki płatności oraz termin wykonania zamówienia. Czy w przypadku postępowania objętego elektronizacją, w którym zamawiający otwiera oferty z...

Trudności w złożeniu oferty na komercyjnej platformie zakupowej – co powinien zrobić zamawiający?

Wiele instytucji zamawiających korzysta z komercyjnych platform zakupowych. Fakt ten stanowi dodatkowe obciążenie dla wykonawców, którzy muszą każdorazowo zapoznawać się z instrukcją złożenia oferty z wykorzystaniem takiej platformy. Sprawdź, jakiego rodzaju problemy w złożeniu ofert z...

W jaki sposób skutecznie wnieść wadium w przetargu elektronicznym?

Elektronizacja zamówień publicznych to gorący temat ostatnich miesięcy. Co krok pojawia się interpretacja Krajowej Izby Odwoławczej, która zmienia dotychczas przyjętą praktykę.  Tym razem skład orzekający zajął stanowisko w kwestii skuteczności wniesienia wadium w postępowaniu objętym...

Czytaj więcej omówień orzeczeń »

Bezpłatne webinarium!

Komisja przetargowa

Organizacja. Działalność. Odpowiedzialność.

 24 września (wtorek), godz. 10-11

Transmisja live

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel