Prawo

W tym dziale znajdziesz informacje powiązane bezpośrednio z Prawem zamówień publicznych, a więc teksty aktów prawnych oraz orzeczenia KIO i sądów powszechnych. Wybrane orzeczenia opatrzone zostały omówieniem i eksperckim komentarzem.

Omówienia orzeczeń

Zatrzymanie wadium w opinii Sądu Najwyższego – orzeczenie ważne dla zamawiających i wykonawców

Regulacja dotycząca zatrzymania wadium w przypadku nieuzupełnienia oświadczeń lub dokumentów od momentu jej wejścia w życie przybierała już kilka kształtów. Uczestnicy postępowań mają jednak wciąż wątpliwości, jak należy rozumieć pojęcie „nieuzupełnienie dokumentów”. Czy chodzi o ich...

Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy musi mieć mocne uzasadnienie

Zamawiający może wystąpić do KIO o uchylenie zakazu zawarcia umowy, jeżeli wniesione odwołanie zagraża terminowej realizacji zamówienia publicznego. Izba ma prawo do zniesienia takiego zakazu, jednakże w swej decyzji musi kierować się nadrzędnością ochrony interesu publicznego. W praktyce...

Zamawiający udostępnia siwz dokładnie od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu

Jeden z poważnych polskich zamawiających w ramach prowadzonej kontroli uprzedniej stanął w obliczu nieprawidłowości zgłoszonych przez prezesa UZP. Jego polemika z kontrolującym znalazła ostatecznie finał przed Krajową Izbą Odwoławczą. Zarzuty sprowadzały się do kwestii spóźnionej publikacji...

KIO o zasadach składania JEDZ, jego uzupełnień oraz wyjaśnień

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrzyła kluczowe kwestie odnoszące się do zasad składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Poniżej omawiamy stanowisko składu orzekającego dotyczące m.in. formy i sposobu składania tłumaczenia JEDZ oraz uzupełnienia i wyjaśniania jego treści...

Zobacz, jak poprawnie należy badać przesłankę wykluczenia dotyczącą podania nieprawdziwych informacji

Jednym z koniecznych elementów wpisujących się w hipotezę normy prawnej uregulowanej w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp jest istotny wpływ nieprawdziwych (wprowadzających w błąd) informacji na decyzje podejmowane przez podmiot zamawiający. Na temat wzajemnych powiązań między...

Spełnianie warunków przez konsorcjum – zamawiający ma prawo postawić szczególne wymogi

Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne. Przedstawiamy przykład sytuacji, w której KIO zgodziła...

Czytaj więcej omówień orzeczeń »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

 Zapraszamy na webinarium

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Wskazówki z orzecznictwa  

28 września (czwartek), godz. 11

transmisja online

Zapisz się już teraz!

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel