Ekspert: Renata Dzikowska
Renata Dzikowska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Radca prawny, specjalizujący się przede wszystkim w prawie zamówień publicznych. Obecnie pełni funkcję naczelnika w Departamencie Kontroli UE Urzędu Zamówień Publicznych. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych szeroko pojętej tematyce zamówień publicznych.

Porady udzielone przez: Renata Dzikowska

15
05/2017

Oferta złożona po terminie nie jest skuteczna – zobacz, jakie działania podjąć

Pytanie: Wykonawca złożył w postępowaniu jedną ofertę przed upływem terminu składania ofert a drugą po tej dacie. Czy przyjąć, że uzyskaliśmy dwie oferty, mimo, że tę złożoną po terminie musimy odesłać?
31
03/2017

„Procedura odwrócona” w kilku prostych etapach – przyspiesz i ułatw sobie pracę

Pytanie: Zamawiający stosuje w przetargu nieograniczonym procedurę odwróconą. Na pierwszym etapie żąda złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia dotyczącego ceny (ze wskazaniem ceny i okresu rękojmi, które będą oceniane według przyjętych kryteriów oceny ofert). Czy takie żądanie jest prawidłowe? Czy jeżeli na tym etapie wykonawcy nie złożą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków, należy ich wezwać do przedstawienia tych dokumentów niezależnie od tego, czy dana oferta jest na pierwszym miejscu w rankingu? Czy wybierając najkorzystniejszą ofertę, zamawiający wzywa do złożenia pozostałych dokumentów? Jaką datą powinny być opatrzone te dokumenty? Co  w sytuacji gdy wykonawca składa wszystkie oświadczenia i dokumenty od razu z ofertą?
27
02/2017

Zamówienie z dziedziny obronności i bezpieczeństwa – zobacz, jak właściwie potwierdzać przesłanki wykluczenia i warunki

Pytanie: Moje pytanie dotyczy zamówień z dziedziny obronności i bezpieczeństwa. Art. 131e ust. 2 ustawy Pzp stanowi, że wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
 • spełnianie warunków,
 • brak podstaw do wykluczenia.
Planuję postępowanie w trybie przetargu ograniczonego. Czy zapis, iż żądam załączenia do wniosku zaświadczeń z ZUS, US, KRK oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania wniosków, będzie zgodny z ustawą Pzp? Dodatkowo odnośnie KRK rozporządzenie w sprawie dokumentów uległo zmianie po ostatniej nowelizacji. Czy mogę wskazać, że żądam informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 oraz art. 131e ust. 1 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?
07
02/2017

Poznaj zasady zakupu sprzętu komputerowego oraz usług serwisowych i informatycznych

Pytanie: Czy powinnam zsumować zakup sprzętu komputerowego z zakupem tonerów i z usługami serwisowymi oraz informatycznymi?
02
02/2017

Czy mikroprzedsiębiorcę zaliczyć do małych przedsiębiorców? To ważne, jeśli chcesz właściwie wypełnić ogłoszenie

Pytanie: W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia należy wskazać, czy w postępowaniu zostały złożone oferty przez małych i średnich przedsiębiorców. Czy w przypadku, gdy oferty wnieśli mikroprzedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) należy potraktować ich jako małych przedsiębiorców?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.