Ekspert: Renata Dzikowska
Renata Dzikowska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Radca prawny, specjalizujący się przede wszystkim w prawie zamówień publicznych. Obecnie pełni funkcję naczelnika w Departamencie Kontroli UE Urzędu Zamówień Publicznych. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych szeroko pojętej tematyce zamówień publicznych.

Porady udzielone przez: Renata Dzikowska

22
06/2017

Kiedy należy poinformować zamawiającego o podwykonawcach realizujących zamówienie?

Pytanie: W przypadku zamówień na roboty budowlane i zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, wykonawca informuje zamawiającego o danych podwykonawców. Proszę o doprecyzowanie, co należy rozumieć przez „wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego”?
06
06/2017

Korekta omyłek w ofertach na konkretnych przykładach z procedury zamówieniowej

Pytanie: Zamawiający wymaga przedstawienia w postępowaniu kosztorysu ofertowego. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, jak należy poprawić następujące omyłki w ofertach:
 • błędne zaokrąglenie – zamawiający żądał ułożenia krawężnika długości 33,55 mb a wykonawca w ofercie przedstawił w tej pozycji długość 33,555 mb. Czy zamawiający powinien poprawić omyłkę zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp czy potraktować to jako oczywistą omyłkę rachunkową (art. 87 ust. 2 pkt 2)?;
 • inny obmiar – zamawiający przewidział w pozycji, o której mowa wyżej, obmiar 1000 mb, a wykonawca zaproponował 700 mb;
 • błędnie określona jednostka (metry kwadratowe zamiast bieżących);
 • nieprzemnożenie danej wartości – zamawiający wymagał w kosztorysie zastosowania krotności pewnej pozycji a wykonawca nie dokonał obliczeń.
25
05/2017

Konieczność rozwiązania umowy o zamówienie a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Pytanie: W budynku są prowadzone prace remontowe, których głównym celem jest dostosowanie go do potrzeb dotychczasowego użytkownika. W czasie remontu zaszła konieczność wykonania dodatkowych robót, które nie były uwzględnione w projekcie. W związku z powyższym, należy wykonać nową dokumentację techniczną. Budynek ten oprócz walorów estetycznych musi też spełniać wymogi określone przepisami o ochronie informacji niejawnych. Także układ pomieszczeń i infrastruktura techniczna muszą być dostosowane do innych potrzeb zwłaszcza w kontekście należytego zabezpieczenia informacji niejawnych będących w dyspozycji nowych użytkowników. Omawiane zmiany są na tyle istotne, że nie można ich przeprowadzić w ramach realizacji obecnej umowy i zachodzi konieczność jej rozwiązania. Czy wystarczającą podstawą do tego jest fakt wystąpienia nowych potrzeb zamawiającego? Czy taka czynność ma konsekwencje związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (zamawiający będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane np. z  przygotowaniem nowej dokumentacji i rozwiązaniem kontraktów towarzyszących tej umowie)?
15
05/2017

Oferta złożona po terminie nie jest skuteczna – zobacz, jakie działania podjąć

Pytanie: Wykonawca złożył w postępowaniu jedną ofertę przed upływem terminu składania ofert a drugą po tej dacie. Czy przyjąć, że uzyskaliśmy dwie oferty, mimo, że tę złożoną po terminie musimy odesłać?
31
03/2017

„Procedura odwrócona” w kilku prostych etapach – przyspiesz i ułatw sobie pracę

Pytanie: Zamawiający stosuje w przetargu nieograniczonym procedurę odwróconą. Na pierwszym etapie żąda złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia dotyczącego ceny (ze wskazaniem ceny i okresu rękojmi, które będą oceniane według przyjętych kryteriów oceny ofert). Czy takie żądanie jest prawidłowe? Czy jeżeli na tym etapie wykonawcy nie złożą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków, należy ich wezwać do przedstawienia tych dokumentów niezależnie od tego, czy dana oferta jest na pierwszym miejscu w rankingu? Czy wybierając najkorzystniejszą ofertę, zamawiający wzywa do złożenia pozostałych dokumentów? Jaką datą powinny być opatrzone te dokumenty? Co  w sytuacji gdy wykonawca składa wszystkie oświadczenia i dokumenty od razu z ofertą?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.