Ekspert: Marta Mikulska-Nawacka
Marta Mikulska-Nawacka
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Porady udzielone przez: Marta Mikulska-Nawacka

06
10/2016

Zasady potwierdzania braku podstaw do wykluczenia przez konsorcjum

Pytanie: Czy w przypadku konsorcjum każdy z jego członków powinien złożyć odpis KRS? Lider konsorcjum załączył taki dokumenty (prowadzimy przetarg poniżej progów wszczęty przed nowelizacją).
15
09/2016

Grupa zakupowa a szacowanie wartości zamówień

Pytanie: Zamierzam wszcząć postępowanie na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla grupy zakupowej w ramach art. 16 ustawy Pzp. W związku z tym, że postępowanie rozpocznę w październiku, jedna ze spółek należąca do grupy zakupowej postanowiła nabyć małą ilość tonerów, aby wystarczyły jej do tego czasu. Jest ona zamawiającym sektorowym, więc nie stosuje przepisów ustawy Pzp, jednak w grupie zakupowej jej zamówienie podlega tym regulacjom. Jak to się ma do zasady, że nie można dzielić zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy? Czy ta spółka może kupić kilka tonerów, nie stosując przepisów zamówieniowych jako zamawiający sektorowy poza grupą zakupową? Mam też wątpliwości dotyczące  sumowania tożsamych rodzajowo zamówień, aby ustalić ostateczną kwotę szacunkową zakupów. Czy zsumować wartość zamówień udzielonych wcześniej przez spółki, jeszcze zanim przystąpiono do zakupu materiałów eksploatacyjnych w grupie zakupowej?
09
09/2016

Elektroniczna Giełda Kapitału – upewnij się, czy jednostki stosujące Pzp mogą z niej skorzystać

Pytanie: Pani skarbnik zwróciła się do mnie z pytaniem, czy jako gmina możemy założyć lokatę bankową dostępną na Elektronicznej Giełdzie Kapitału. Umożliwia ona zakładanie aukcji online, w których wystawiający (inwestor) podaje kwotę, okres i minimalne oprocentowanie interesującej go lokaty bankowej oraz wskazuje banki, które w trakcie aukcji licytują się miedzy sobą oprocentowaniem. Po zakończeniu aukcji system wysyła raport z podjętych czynności, natomiast sama lokata zostaje złożona bezpośrednio w zwycięskim banku. Opłaty za aukcje są oparte na rzeczywistym zysku klienta z lokaty założonej za pośrednictwem platformy GiełdaKapitału.pl w stosunku do lokat dostępnych tradycyjnie. Gdy nie dojdzie do zawarcia umowy lokaty (np. żaden bank nie złoży oferty) lub gdy aukcja nie zwiększy zysku wystawiającego, nie ponosi on żadnych kosztów. W jaki sposób oszacować wartość zamówienia? Czy taka forma zakładania lokat przez gminę jest dopuszczalna? Proszę także o wytłumaczenie art. 4 pkt 3 lit. ja ustawy Pzp. Czy dobrze rozumiem, że zgodnie z tym przepisem jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać pożyczki bez stosowania ustawy Pzp, ale nie wolno im w ten sposób brać kredytów?
02
09/2016

Nowe ogłoszenia w BZP – upewnij się, czy właściwie je wypełniasz

Pytanie: Czy w ogłoszeniu o zamówieniu (publikowanym w BZP) w sekcjach III.4, III.5, III.6 i III.7 dotyczących wykazów oświadczeń i dokumentów, aby nie dublować treści określonej w siwz, można dać odniesienia do poszczególnych jej rozdziałów? A może z uwagi na zapisy art. 36 ust. 1 pkt 6 i art. 41 pkt 7a ustawy Pzp należy jednak te informacje powtórzyć w obydwu tych dokumentach? W obecnej wersji nie ma, tak jak w poprzedniej, wymienionej pełnej listy oświadczeń i dokumentów z rozporządzenia o dokumentach, które obowiązkowo należało zaznaczać. Czy w sekcji IV.5 pn. „Zmiana umowy” można „zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zamian” wskazać poprzez odwołanie do odpowiednich zapisów siwz, nie wymieniając ich szczegółowo w tym miejscu? Z przepisu art. 41 ustawy Pzp dotyczącego treści ogłoszenia w przetargu nieograniczonym nie wynika obowiązek podania informacji o przewidywanych zmianach umowy już w ogłoszeniu o zamówieniu.
30
08/2016

Poznaj niuanse szacowania wartości takich samych zamówień, które kolejno pojawiają się w roku budżetowym

Pytanie: Moje pytanie dotyczy szacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz co za tym idzie trybu udzielenia zamówienia. Zamawiający, jako jednostka samorządu terytorialnego, miał zarezerwowaną w uchwale budżetowej kwotę 80 tys. zł na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg. W połowie roku rada gminy zmieniła budżet i dodała nowe zadanie w tym samym przedmiocie na kwotę 110 tys. zł. Po kolejnych 3 miesiącach podjęto kolejną tego typu uchwałę. Czy w przypadku dodawania w trakcie roku nowych zadań inwestycyjnych dotyczących tego samego charakteru robót, co wcześniej udzielone, zamawiający powinien sumować wartości zamówień od początku roku i przeprowadzać kolejne przetargi zgodnie z ustawą Pzp? Czy w tym przypadku wolno mu zamawiać poszczególne roboty w formie zapytania ofertowego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.