Ekspert: Marta Mikulska-Nawacka
Marta Mikulska-Nawacka
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Porady udzielone przez: Marta Mikulska-Nawacka

23
02/2017

Właściwa treść zaświadczenia z KRK dla spółki jawnej i wspólników to warunek przyjęcia oferty

Pytanie: Jesteśmy wykonawcą – spółką jawną. Zwracając się o wydanie zaświadczenia z KRK dla podmiotu zbiorowego, powołuję się na art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast mam wątpliwości na które punkty. Ta sama sytuacja dotyczy KRK osób fizycznych (wspólników). Dodam jeszcze, że postępowaniu ustalono fakultatywne przesłanki wykluczenia.
23
01/2017

Powiadom o wykluczeniu i odrzuceniu oferty we właściwym czasie

Pytanie: Czy zamawiający powinien poinformować wykonawcę o wykluczeniu lub odrzuceniu jego oferty na etapie oceny ofert (zawsze niezwłocznie)? Czy te informacje można zawrzeć dopiero w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty?
12
01/2017

Sprawdź, czy masz obowiązek publikacji informacji z otwarcia ofert, gdy nie otrzymałeś żadnej oferty

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta. Czy zamawiający jest zobowiązany po terminie otwarcia ofert zamieścić jakieś informacje na swojej stronie internetowej?
29
12/2016

Plan postępowań z art. 13a ustawy Pzp – praktyczne wskazówki jego sporządzania i publikacji

Pytanie: Zgodnie z art. 13a jako instytut naukowy jesteśmy zobligowani do umieszczenia planów postępowań na kolejny rok. W przyszłym roku będziemy zobligowani do przeprowadzenia postępowania na dostawę gazu. Jednak zamiast organizować przetarg na kwotę poniżej progu unijnego będziemy chcieli wejść do grupy zakupowej i wtedy wspólnie z innymi zamawiającymi „wskoczymy” w przetarg unijny. Jaką wartość mamy wpisać w planach? Chodzi mi o orientacyjną kwotę zamówienia – tę naszą? Czy mamy wskazywać tam grupę zakupową, do której zamierzamy dołączyć? Gdzie należy umieścić plany? Na naszej stronie BIP?
19
12/2016

Podwykonawca udostępniający zasoby musi zostać precyzyjnie sprawdzony przez zamawiającego

Pytanie: W § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów jest zapis, że zamawiający żąda (a nie „może żądać” tak to jest wskazane w § 1 i 5) od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9, czyli:1)      informacji z KRK,2)      zaświadczenia naczelnika US,3)      zaświadczenia ZUS,4)      odpisu z właściwego rejestru lub CEiDG oraz5)      wskazanych w § 5 pkt 5–9 tego rozporządzenia odpowiednio pięciu oświadczeń wykonawcy.Proszę o potwierdzenie, że zamawiający odnośnie wykonawcy (a także podwykonawcy zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia) ma wybór co do ustalenia listy dokumentów na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu. Z kolei w odniesieniu do innego podmiotu, na zasoby którego wykonawca ten powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiający zawsze musi żądać przedstawienia wszystkich dziewięciu dokumentów (oczywiście w przypadku, gdy jego oferta zostanie najwyżej oceniona).
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.