Ekspert: Marta Mikulska-Nawacka
Marta Mikulska-Nawacka
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Porady udzielone przez: Marta Mikulska-Nawacka

21
08/2017

Czy podmiot trzeci powinien złożyć własne oświadczenie dotyczące warunków i braku podstaw do wykluczenia?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie, którego przedmiotem są roboty budowlane. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, będzie korzystał z zasobów innego podmiotu. We wstępnym oświadczeniu wskazał, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą podstawy wykluczenia. Czy podmiot trzeci powinien również złożyć takie oświadczenie, czy wystarczy, że wykonawca zrobił to za niego?
08
08/2017

Upewnij się, czy budowa placów zabaw to roboty budowlane i zastosuj właściwe przepisy

Pytanie: Zamierzamy przeprowadzić postępowanie przetargowe na budowę 13 placów do ćwiczeń fizycznych dla osób powyżej 16 roku życia (CPV 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń siłowych). W ramach zadania będzie realizowana dostawa wraz z montażem i rozmieszczeniem urządzeń do ćwiczeń siłowych oraz drobne roboty budowlane związane z obsadzeniem urządzeń oraz bezpiecznymi nawierzchniami wokół nich. Dla każdego z 13 placów została wykonana dokumentacja techniczna, gdyż zgodnie z Prawem budowlanym są to elementy małej architektury, przez co stanowią roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. Przeanalizowaliśmy wiele ogłoszeń o zamówieniu zamieszczonych przez innych zamawiających. W większości analizowanych przypadków przedmiot zamówienia został zakwalifikowany jako roboty budowlane. Jednak stwierdziliśmy, że przedmiot zamówienia dotyczący placów do ćwiczeń fizycznych czy placów zabaw itp. nie znajduje się w wykazie robót budowlanych w rozporządzeniu z 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych. Jak jest naprawdę? Jednocześnie planujemy w tym roku przeprowadzić przetargi na budowę placów zabaw dla dzieci do 16 roku życia. Czy oba postępowania (na budowę 13 placów do ćwiczeń fizycznych oraz budowę placów zabaw dla dzieci) należy traktować łącznie?
26
07/2017

Tryb z wolnej ręki po unieważnionych przetargach

Pytanie: Zamawiający ogłosił kolejno dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – budowę placów zabaw. W obu przypadkach nie wpłynęły oferty i postępowania zostały unieważnione. Planowane jest powierzenie realizacji zamówienia w trybie z wolnej ręki. Czy zaproszony do negocjacji wykonawca powinien sam spełnić warunki postawione w postępowaniu czy też może przedstawić zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w tym przypadku chodzi o referencję)?
17
07/2017

Wykluczenie wykonawcy z uwagi na naruszenie obowiązków zawodowych wymaga analizy jego postawy

Pytanie: W siwz i ogłoszeniu o zamówieniu sformułowano przesłankę wykluczenia wykonawcy z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia oświadcza, że zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z postępowania z art. 24 ust. 5 pkt 2, wskazując na opłacenie w 20% kary umownej za odstąpienie od umowy (do ofert dołączony jest przelew wysłania określonej kwoty z rachunku wykonawcy na konto innego podmiotu). Współpracowaliśmy już wcześniej z tym wykonawcą i nie było żadnych nieprawidłowości w realizacji poprzedniej umowy. Co w takiej sytuacji zrobić?
14
07/2017

Kosztorys ofertowy nie kwalifikuje się do uzupełnienia jako „inny dokument”, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Pytanie: Zamawiający w przetargu nieograniczonym ustalił wynagrodzenie kosztorysowe i żądał złożenia kosztorysu ofertowego zgodnego z przedmiarem robót załączonym do dokumentacji projektowej, żądając wyceny każdej pozycji przedmiaru bez możliwości pomijania którejkolwiek z nich. Wykonawca złożył kosztorys, w którym pozycjami są wyłącznie główne działy przedmiaru z ceną główną działu – ceną ryczałtową (bez poszczególnych pozycji szczegółowych z obmiarem, ilością itp.).Zamawiający nie byłby w stanie rozliczyć wykonawcy na podstawie takiego kosztorysu „ryczałtowego”. Aktualnie w treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp mowa jest również o „innych dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania”. Czy w związku z tym możliwe jest wezwanie wykonawcy do uzupełnienia kosztorysu ofertowego jako innego dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.