Ekspert: Marta Mikulska-Nawacka
Marta Mikulska-Nawacka
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Porady udzielone przez: Marta Mikulska-Nawacka

29
11/2016

Czy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej?

Pytanie: Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, wykonawcy składający wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp są zobowiązani złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej? Jeśli tak, to na jakim etapie?
24
11/2016

Przedłużenie spłaty kredytu długoterminowego – zobacz, czy w takiej sytuacji wolno zmienić umowę o zamówienie

Pytanie: W 2010 roku przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego z terminem spłaty do roku 2020. Pani skarbnik zapytała się, czy możemy aneksem przedłużyć termin spłaty o kilka lat, gdyż to będzie dla nas korzystne a bank nie ma nic przeciwko temu. Ja mam obawy, czy jest to dopuszczalne w świetle ustawy Pzp, ponieważ w przetargu został określony termin ostateczny oraz do szacowania wartości zamówienia przyjęliśmy łączną wartość odsetek, oraz innych opłat i prowizji, jakie należy zapłacić w terminie ustalonym w przetargu.Czy aktualnie – w świetle prawa – istnieje możliwość przedłużenia aneksem terminu spłaty kredytu?
24
11/2016

Krótko na temat potwierdzania braku podstaw do wykluczenia zgodnie z przepisami rozporządzenia

Pytanie: Czy opisane w § 5 rozporządzenia w sprawie dokumentów podstawy wykluczenia mają charakter obligatoryjny czy fakultatywny?
16
11/2016

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej – ważne kwestie związane z podpisywaniem umów

Pytanie: Gmina zawarła umowę na dostawę energii z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym. Z innym podmiotem podpisaliśmy umowę na dystrybucję energii w ramach zamówienia z wolnej ręki. Czy wolno nam zawrzeć umowę kompleksową (na dostawę energii i jej dystrybucję) w trakcie trwania ww. umów i czy można ją podpisać na czas nieokreślony?
16
11/2016

Co z oświadczeniami o przynależności do grupy kapitałowej składanymi wraz z ofertą? Sprawdź wskazówki eksperta

Pytanie: Wykonawcy wraz z ofertami złożyli informacje o przynależności do grupy kapitałowej, a nawet nie tyle informację, co listę podmiotów, należących do tej samej grupy (sytuacja, jak sprzed nowelizacji). Z załączonych dokumentów nie wynika, aby w postępowaniu złożyły oferty podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej. Czy po zamieszczeniu na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawcy powinni mimo wszystko złożyć oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp? Czy wystarczą wskazane oświadczenia (listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej) złożone wraz z ofertami?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.