Ekspert: Marta Mikulska-Nawacka
Marta Mikulska-Nawacka
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Porady udzielone przez: Marta Mikulska-Nawacka

19
04/2017

Zasady szacowania dostaw sprzętu komputerowego, które powinien znać każdy zamawiający

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie o wartości powyżej progów unijnych na sukcesywną dostawę komputerów do jednostek uczelni. W trakcie procedury wpłynęły do działu zamówień publicznych 2 wnioski:1. Na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby jednego z projektów unijnych o wartości około 12.000 zł.2. Na dostawę systemu do obrazowania (sprzęt laboratoryjny), który ma być dostarczony wraz ze stacją roboczą (komputerem), oprogramowaniem i monitorem diagnostycznym, łącznie o wartości szacunkowej ok. 500.000 zł.Czy zamawiający musi łączyć wartość zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu unijnego z wartością sukcesywnej dostawy komputerów na potrzeby jednostek uczelni, ponieważ zamówienia udzielane będą w tym samym czasie?Czy, z uwagi na fakt, że zamówienia na dostawę systemu do obrazowania, nie możemy podzielić na części, to jego wartość także należy łączyć z zamówieniem na sukcesywną dostawę komputerów na potrzeby uczelni, ponieważ jednym z jej elementów będzie stacja robocza?
03
04/2017

Posiadanie sklepu internetowego jako kryterium oceny ofert – uważaj na zarzuty kontroli

Pytanie: W postępowaniu unijnym na dostawę autobusów chcemy, aby wykonawca dysponował sklepem internetowym działającym w systemie 24h, umożliwiającym zamawianie i zakup on-line pełnego katalogu części zamiennych do oferowanego autobusu z obsługą w języku polskim. Jest to dosyć ważne dla zamawiającego. Czy można użyć powyższego jako kryterium oceny ofert, np. na podstawie art. 91 ust. 2 pkt 4 lub 5 lub 6 ustawy Pzp? Jeżeli nie, to gdzie najlepiej zapisać to w siwz? Czy możemy określić taki warunek udziału w postępowaniu? Jak go sformułować?
28
03/2017

Błędy w kryteriach oceny ofert także podlegają korekcie w ramach poprawy oczywistych omyłek

Pytanie: Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert wskazał termin wykonania zamówienia. Było ono punktowane w następujący sposób:
 • 18 sierpnia 2017 r. – otrzyma 0 pkt,
 • od 11 sierpnia 2017 r. do 17 sierpnia 2017 r. – otrzyma 5 pkt,
 • od 4 sierpnia 2017 r. do 10 sierpnia 2017 r. – otrzyma 10 pkt,
 • od 28 lipca 2017 r. do 3 sierpnia 2017 r. – otrzyma 15 pkt,
 • od 21 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r. – otrzyma 20 pkt,
 • 20 lipca 2017 r. i krótszy – otrzyma 25 pkt.
Ostatecznym terminem realizacji zamówienia był 18 sierpnia 2017 r., zaś otwarcie ofert miało miejsce 16 grudnia 2016 r. W jednej z ofert wykonawca jako termin realizacji wpisał 19 lipca 2016 r. zamiast 2017 r. Czy tego typu omyłka leży w zakresie stosowania art. 87 ust. 2 ustawy Pzp i czy należy poprawić ją jako oczywistą omyłkę pisarską? A może ze względu na fakt, iż oświadczenie to dotyczy kryterium, które jest dodatkowo punktowane, trzeba przyznać wykonawcy 0 punktów, gdyż poprawa omyłki tego typu nie mieści się w dyspozycji wskazanego przepisu?
27
03/2017

Zasady uzupełnienia JEDZ w „procedurze odwróconej”

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na realizację usług leśnych został postawiony następujący warunek odnośnie osób skierowanych do realizacji zamówienia: „Warunek, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje:a) co najmniej 6 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65);b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim;c) co najmniej 3 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 maja 2013 r. szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im szkolenia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im szkolenia przeprowadzone na podstawie przepisów obowiązujących w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin”.Wykonawca, który złożył ofertę w JEDZ (część C pkt 6), wykazał, że dysponuje:
 • 7 osobami (wymienionymi z imienia i nazwiska) zatrudnionymi jako pilarz i posiadającymi „kurs pilarza” (jest to zwyczajowa nazwa kursu nadającego uprawnienia do pracy pilarką i zapis ten nie budzi zastrzeżeń komisji),
 • 1 osobą (wymienioną z imienia i nazwiska), która posiada wykształcenie leśne średnie,
 • 4 osobami (wymienionymi z imienia i nazwiska) „do pracy w zagospodarowaniu lasu” (tak zapisano w JEDZ).
Należy podkreślić, że do prac w zagospodarowaniu lasu potrzebne są także osoby, które nie muszą mieć uprawnień do pracy ze środkami chemicznymi, więc wykazanie tych osób jest jak najbardziej pożądane. Jednak z takich zapisów w JEDZ wynika, że wykonawca nie spełnił postawionego warunku odnośnie osób posiadających uprawnienia do pracy ze środkami chemicznymi.Jednocześnie zamawiający wie, że osoby wymienione „do pracy w zagospodarowaniu lasu” posiadają te uprawnienia. Czy w tej sytuacji mam prawo wezwać do wyjaśnienia bądź uzupełnienia zapisów w JEDZ, czy należy wykluczyć wykonawcę z uwagi na to, że nie spełnia warunków określonych w siwz? Postępowanie jest o wartości powyżej progów unijnych, zamawiający stosuje procedurę odwróconą i aktualnie jesteśmy na etapie po otwarciu ofert, które zawierają tylko formularze ofertowe, kosztorysy, JEDZ i ew. pełnomocnictwa.
22
03/2017

Czy zamawiający – w ramach obowiązujących przepisów – może zdecydować, których zamówień udzieli bez stosowania ustawy Pzp?

Pytanie: Reprezentuję instytut badawczo-naukowy. Obecnie podpisujemy umowę na wykonanie badań naukowych. W ramach realizacji tego kontraktu będziemy musieli zlecić wykonanie odpowiednich usług i zrealizować wiele dostaw. Jednak wszystkie (biorąc oczywiście odpowiednie zaszeregowanie do grupy CPV) nie przekraczają kwoty 135.000 euro. Przy udzielaniu zamówień chcę skorzystać ze zwolnień ze stosowania ustawy Pzp na podstawie jej art. 4d ust. 1 pkt 1. Czy mogę wybrać sobie niektóre dostawy i usługi (nie ukrywam te „trudne”) i do ich realizacji zastosować wyłączenie, a na pozostałe zorganizować przetarg? Czy muszę być konsekwentna i decydując się na wyłączenia, powinnam zastosować je do wszystkich udzielanych zamówień dotyczących badań?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.