Ekspert: Mariola Kubicka
Mariola Kubicka
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
audytor wewnętrzny w instytucji zamawiającej należącej do sektora publicznego, specjalista w dziedzinie zamówień publicznych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, prowadzący w tym okresie m.in. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, kontrole i audyty w jednostkach nadzorowanych

Porady udzielone przez: Mariola Kubicka

10
08/2017

Czy usługę transportu kupowanej maszyny należy wliczyć w wartość szacunkową dostawy?

Pytanie: Zamawiający zamierza zakupić poza granicami kraju używane urządzenie pomiarowe. Transport urządzenia do miejsca przeznaczenia będzie organizował we własnym zakresie. Czy w takiej sytuacji do oszacowania wartości zamówienia należy doliczyć koszt transportu?
31
07/2017

Sprawdź, czy błędne opisy w kosztorysach ofertowych wolno weryfikować w drodze wyjaśnień

Pytanie: Zamawiający ogłosił przetarg na roboty budowlane z wynagrodzeniem kosztorysowym. Załączył przedmiar robót jako podstawę wyceny (oczywiście wraz z całą dokumentacją projektową). Wykonawca przedstawił kosztorys ofertowy, jednak niektóre pozycje są inaczej opisane. Zamawiający podejrzewa, że jest to związane z różnicami w zastosowanych programach do kosztorysowania (tym bardziej, że wykonawca w trakcie przetargu zwrócił się do zamawiającego z pytaniami dotyczącymi przedmiaru). Czy zamawiający może w trybie art. 87 zażądać wyjaśnienia treści oferty? Czy wolno przyjąć argumentację wykonawcy, że  różnice wynikają z zastosowania określonych programów do kosztorysowania? Na formularzu oferty wykonawca podpisał oświadczenie, że zapoznał się z całością dokumentacji projektowej.
17
07/2017

Jak należycie określić wartość szacunkową zamawianych usług bądź dostaw?

Pytanie: Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający ma obowiązek ustalenia wartości dostaw lub usług nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania. Ustawa w przypadku dostaw i usług nie wskazuje sposobu ustalenia wartości szacunkowej. Czy zamawiający, chcąc zachować transparentność swojego działania, może zamieścić na swojej stronie internetowej skierowaną do szerokiego spektrum oferentów prośbę o złożenie informacji o cenie danej usługi czy dostawy i tylko na podstawie tak otrzymanych danych ustalić ich wartość szacunkową? Czy obowiązkiem zamawiającego jest jednak skierowanie zapytania do konkretnych wykonawców w celu ustalenia wartości zamówienia?
10
07/2017

Gmina czy szkoła – sprawdź, kto zawiera umowy jako zamawiający, wydatkując środki z dotacji

Pytanie: Gmina podpisała umowę dotacji z Funduszem Ochrony Środowiska na zakup pomocy dydaktycznych do trzech szkół. Występuje ona w umowie jako „dotowany”. Czy zamawiającym w postępowaniach na zakup pomocy dydaktycznych będzie każda ze szkół czy procedurę powinna przeprowadzić gmina jako zamawiający? W umowie zawarto zapis: „Uznaje się, że zasada trwałości jest zachowana w przypadku przekazania zakupionych w ramach zadania pomocy dydaktycznych przez gminę do szkół”.
14
07/2017

Wykonawca ubiega się o rozłożenie na raty zaległych podatków – sprawdź, jak ocenić ofertę

Pytanie: Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, oświadczył, że jego spółka zalega z zapłatą podatku od środków transportu na dzień złożenia oferty. Niemniej jednak jest w trakcie postępowania przed organem podatkowym mającym na celu zastosowanie wobec niej ulgi podatkowej w postaci rozłożenia podatku na raty i odroczenia terminu płatności. Decyzja podatkowa w tym zakresie powinna być wydana w najbliższych dniach. Podkreślenia wymaga, że dla zastosowania wskazanych ulg, należność podatkowa musi być wymagalna, a więc musi upłynąć termin jej płatności. Powoduje to, że teoretycznie zamawiający posiada uprawnienie do wykluczenia spółki z postępowania, ale w ocenie wykonawcy byłby to środek zbyt daleko idący. Informuje, że zamawiający zastosował w siwz fakultatywną przesłankę wykluczenia wykonawcy z postępowania zawartą w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.