Ekspert: Mariola Kubicka
Mariola Kubicka
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
audytor wewnętrzny w instytucji zamawiającej należącej do sektora publicznego, specjalista w dziedzinie zamówień publicznych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, prowadzący w tym okresie m.in. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, kontrole i audyty w jednostkach nadzorowanych

Porady udzielone przez: Mariola Kubicka

17
07/2017

Jak należycie określić wartość szacunkową zamawianych usług bądź dostaw?

Pytanie: Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający ma obowiązek ustalenia wartości dostaw lub usług nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania. Ustawa w przypadku dostaw i usług nie wskazuje sposobu ustalenia wartości szacunkowej. Czy zamawiający, chcąc zachować transparentność swojego działania, może zamieścić na swojej stronie internetowej skierowaną do szerokiego spektrum oferentów prośbę o złożenie informacji o cenie danej usługi czy dostawy i tylko na podstawie tak otrzymanych danych ustalić ich wartość szacunkową? Czy obowiązkiem zamawiającego jest jednak skierowanie zapytania do konkretnych wykonawców w celu ustalenia wartości zamówienia?
10
07/2017

Gmina czy szkoła – sprawdź, kto zawiera umowy jako zamawiający, wydatkując środki z dotacji

Pytanie: Gmina podpisała umowę dotacji z Funduszem Ochrony Środowiska na zakup pomocy dydaktycznych do trzech szkół. Występuje ona w umowie jako „dotowany”. Czy zamawiającym w postępowaniach na zakup pomocy dydaktycznych będzie każda ze szkół czy procedurę powinna przeprowadzić gmina jako zamawiający? W umowie zawarto zapis: „Uznaje się, że zasada trwałości jest zachowana w przypadku przekazania zakupionych w ramach zadania pomocy dydaktycznych przez gminę do szkół”.
14
07/2017

Wykonawca ubiega się o rozłożenie na raty zaległych podatków – sprawdź, jak ocenić ofertę

Pytanie: Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, oświadczył, że jego spółka zalega z zapłatą podatku od środków transportu na dzień złożenia oferty. Niemniej jednak jest w trakcie postępowania przed organem podatkowym mającym na celu zastosowanie wobec niej ulgi podatkowej w postaci rozłożenia podatku na raty i odroczenia terminu płatności. Decyzja podatkowa w tym zakresie powinna być wydana w najbliższych dniach. Podkreślenia wymaga, że dla zastosowania wskazanych ulg, należność podatkowa musi być wymagalna, a więc musi upłynąć termin jej płatności. Powoduje to, że teoretycznie zamawiający posiada uprawnienie do wykluczenia spółki z postępowania, ale w ocenie wykonawcy byłby to środek zbyt daleko idący. Informuje, że zamawiający zastosował w siwz fakultatywną przesłankę wykluczenia wykonawcy z postępowania zawartą w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
04
07/2017

Termin ważności referencji – bądź pewien, jakie zamówienia można wykazać w ramach doświadczenia

Pytanie: Zamawiający postanowił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że: „Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, jedną dostawę XXXXXXXXX o wartości nie mniejszej niż XXXXXX zł brutto”.Termin składania ofert przypadał w postępowaniu na 1 czerwca 2017 r. Czy wykaz dostaw zawierający dostawy rozpoczęte przed 1 czerwca 2014 r. np. 30 grudnia 2013 r. (a zatem przekraczające 3-letni okres z rozporządzenia) będzie prawidłowy?
13
06/2017

Ryczałt a zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia – przykłady postanowień kontraktowych

Pytanie: Pracujemy nad wzorem umowy na robotę budowlaną (z wynagrodzeniem ryczałtowym). W postanowieniach dotyczących zmian umowy chcemy przewidzieć modyfikacje, w przypadku gdy wystąpią zamówienia dodatkowe zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. Obecnie mamy zapis co do zmiany terminu realizacji zamówienia „gdy wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od realizacji dodatkowych robót budowlanych, których potrzeba wykonania ujawniła się po rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotowego zamówienia”. Chcemy przewidzieć także ewentualną zmianę wynagrodzenia za realizację zamówienia dodatkowego. Czy przy ryczałcie jest możliwość aneksowania w tym przypadku umowy? Jak sformułować odpowiedni zapis? Co w przypadku niewykonania części prac i konieczności ewentualnego obniżenia wynagrodzenia?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.