Ekspert: Mariola Kubicka
Mariola Kubicka
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Praktyk z doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych. Obecnie zajmuje się audytem wewnętrznym i kontrolą.

Porady udzielone przez: Mariola Kubicka

25
11/2016

Jak ocenić oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej złożone z ofertą?

Pytanie: Czy można przyjąć oświadczenie o przynależności (lub jej braku) do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp złożone wraz z ofertą, gdy wykonawca stwierdza w nim:1) że nie należy do grupy kapitałowej (tj. do żadnej),2) że należy do grupy kapitałowej i załącza listę podmiotów wchodzących w skład tej grupy? Z listy zamawiający odczytuje, iż żaden podmiot na niej wpisany nie złożył oferty.
15
11/2016

Kiedy zamawiający może wymagać od wykonawcy określonego certyfikatu – praktyczne wskazówki

Pytanie: Planujemy przeprowadzenie przetargu na obsługę w zakresie sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych międzynarodowych i krajowych. W ramach tej usługi będziemy wymagać, aby wykonawca posiadał ważny certyfikat IATA – w przypadku linii lotniczych będących członkami IATA lub dokument potwierdzający aktualną akredytację IATA uprawniającą do usługi w zakresie agencji sprzedaży biletów lotniczych – od pozostałych wykonawców. Czy zamawiający, w obecnym stanie prawnym, może żądać od wykonawcy takiego dokumentu na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 nowego rozporządzenia w sprawie dokumentów, w którym jest mowa o dokumencie potwierdzającym status członkowski?
08
11/2016

Niuanse związane z uzupełnianiem oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Pytanie: Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony w myśl nowych przepisów. Czy w przypadku gdy wykonawca nie złożył oświadczenia o przynależności (bądź jej braku) do grupy kapitałowej w terminie określonym w art. 24 ust 11 ustawy Pzp, zamawiający powinien wezwać go do złożenia tego dokumentu? Czy należy żądać uzupełnienia od wszystkich wykonawców czy tylko tego, którego najwyżej oceniliśmy? W ogłoszeniu i siwz zastrzegliśmy dwuetapowość oceny ofert. Czy jeżeli wykonawcy nie złożą tego oświadczenia, utracą wadium? Czy powyższy dokument wchodzi do katalogu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp? O jakich  dokumentach w nim mowa?
08
11/2016

Warto dbać o ekonomikę postępowania, unikając zbędnych formalności

Pytanie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający określił w siwz, że na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zwróci się do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, z prośbą o złożenie oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni. Wykonawca, który został najwyżej oceniony, już w ofercie złożył wszystkie oświadczenia i dokumenty opisane w siwz. Czy mimo to, powinienem zwrócić się do niego z wezwaniem do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, czy też należy uznać, że ten wymóg jest już spełniony?
31
10/2016

Zamówienia dodatkowe – nowe zasady udzielania, które musisz znać

Pytanie: Proszę o interpretację znowelizowanego art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp w kontekście nowych wzorów ogłoszenia o zamówieniu i protokołu postępowania.
 1. Po pierwsze: w pkt 6 dotyczącym usług i robót budowlanych jest wyraźnie wskazany wymóg, iż zamawiający musi przewidzieć w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, natomiast w pkt 7, dla dostaw, takiego zastrzeżenia już nie ma. Dlaczego więc w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji II.7, w zdaniu pierwszym, został wskazany punkt 7? Czy jest to po prostu pomyłka, bo w kolejnym zdaniu takiego przywołania już nie ma?
 2. Po drugie: w pkt 6, dotyczącym usług i robót budowlanych, jest również wskazany wymóg uwzględnienia w wartości zamówienia podstawowego całkowitej wartości przewidywanego zamówienia podobnego, pkt 7 dla dostaw takiego zastrzeżenia już nie ma. Dlaczego zatem w poz. 4 protokołu z postępowania w wartości przewidywanych zamówień został przywołany punkt 7?
„Niekonsekwencja” pojawia się jeszcze w przepisie art. 32 ust. 2 ustawy Pzp dotyczącym szacowania wartości zamówienia w przypadku przewidywania zamówień odpowiednio podobnych dla usług i robót budowlanych i dodatkowych dla dostaw. Stanowi on, że przy ustalaniu wartości zamówienia trzeba uwzględnić wartość obydwu tych zamówień. W art. 36 ust. 2 pkt 3 i w art. 41 pkt 15 jest napisane, że odpowiednio w siwz i w ogłoszeniu o zamówieniu należy podać informację o obydwu przewidywanych zamówieniach, określonych w art. 76 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.Czy w związku z powyższym należy wysnuć wniosek, że informację o przewidywanym zamówieniu na dodatkowe dostawy należy jednak wskazać w ogłoszeniu (choć nie trzeba określać zakresu i warunków udzielenia) a jego wartość uwzględnić w wartości zamówienia podstawowego? Czy musi to być też wartość całkowita (tak jak dla robót budowlanych i usług) choć w art. 32 ust. 2 takiego zastrzeżenia nie ma? A może jednak w przypadku dostaw, o ile oczywiście będą spełnione przesłanki merytoryczne wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp i będą wynikały z obiektywnych i faktycznych potrzeb zamawiającego, można udzielać takich zamówień bez ograniczeń co do ich wartości?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.