Ekspert: Mariola Kubicka
Mariola Kubicka
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Praktyk z doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych. Obecnie zajmuje się audytem wewnętrznym i kontrolą.

Porady udzielone przez: Mariola Kubicka

23
02/2017

Procedura prowadzona poza ustawą Pzp także musi spełniać określone standardy

Pytanie: Jesteśmy OPS i przeprowadziliśmy zapytanie ofertowe poza ustawą Pzp na dostawę mebli. Wartość zamówienia wynosi ok. 80 tys. zł. Złożono 4 oferty na kwoty: 25 tys. zł, 40 tys. zł, 75 tys. zł i 78 tys. zł. Zamawiający wymagał, aby wykonawcy przed złożeniem oferty przeprowadzili wizję lokalną w miejscu wykonania mebli oraz dołączyli do oferty ich wizualizację wraz z informacją o tym, z jakiego materiału je wykonają i jaka będzie ich kolorystyka. Nasze wymagania opisaliśmy w istotnych warunkach udzielenia zamówienia. Na wizji należało przedstawić próbki kolorów i wykończenia mebli. Jeden z wykonawców był na wizji i przed złożeniem oferty przedstawił oficjalną wizualizację. Spełnia ona nasze wymagania.  Jego oferta jest niestety najdroższa. Pozostali nie przedstawili wizualizacji. Oferty na 20 i 40 tys. są zbyt tanie jak za wykonanie porządnych mebli. Przy ofercie na 75 tys. wskazano termin gwarancji krótszy niż wymagany. Zamawiający w informacji o wyborze wykonawcy wskazał, że nie bierze pod uwagę tych 3 ofert, gdyż nie spełniają wymagań związanych z wizją lokalną i wizualizacją. Kryterium wyboru była cena 100%.Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia wizualizacji. Czy postąpił właściwie, wybierając najdroższą ofertę, skoro tylko ona spełniała wymagania? Umowa przewiduje zamówienie dodatkowe (20%). Czy zamawiający może z niego skorzystać, z uwagi na to, że dostał więcej środków finansowych? Wykonawcy nie złożyli też  zaakceptowanego projektu umowy – czy to ich dyskwalifikuje?
20
02/2017

W jakim zakresie podmiot trzeci musi wypełnić JEDZ?

Pytanie: Czy część IV C JEDZ wypełnia firma udostępniająca zasoby czy robi to jedynie wykonawca?
09
02/2017

Kryterium terminu prowadzenia działalności jest niedopuszczalne w świetle ustawy Pzp

Pytanie: W przetargu nieograniczonym zastosowałem następujące kryteria oceny ofert: cena 60% i termin prowadzenia działalności 40%. Wykonawca zarzuca nam, iż rażąco naruszamy zasadę uczciwej konkurencji. Czy ma rację?
10
02/2017

Wyjaśnienie treści oferty nie może tworzyć jej nowej treści

Pytanie: Zamawiający określił w siwz kryteria oceny ofert jako cenę 60% i aspekty środowiskowe 40%. Aspekty środowiskowe dotyczyły emisji spalin euro 4. Wykonawca musiał wykazać iloma samochodami dysponuje (i będzie wykorzystywał do realizacji zamówienia), które spełniają nasze wymagania. Na potwierdzenie zamawiający zażądał, aby wykonawca oprócz wypełnienia wykazu z samochodami, dołączył dokumenty, które potwierdzałyby, że auta spełniają tę normę. Podmiot najkorzystniej oceniony wypełnił wykaz, podpisując się pod nim i deklarując, że posiada takie samochody. Dołączył jednak dowody rejestracyjne, z których nie wnika, czy spełniają emisje spalin dla normy euro 4.W związku z tym na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wystąpiłam o wyjaśnienie treści oferty. Wykonawca poinformował mnie telefonicznie, że odpowiadając na pismo zamawiającego, może mieć trudności z udowodnieniem, że dwa samochody spełniają tę normę, gdyż producent może wystawić te dokumenty dopiero za dwa tygodnie a termin wyjaśnienia upływa jutro. Zasygnalizował również, że dołączy dyrektywę, z której będzie wynikać, że samochody produkowane po 2014 roku spełniają wymóg. Czy zamawiający może przyjąć taki dowód? A co jeśli nadal będę mieć wątpliwości? Czy mogę drugi raz prosić o wyjaśnienie? Czy powinnam odrzucić ofertę?
06
02/2017

Stosowanie ustawy Pzp przez instytucje kultury – zobacz, kiedy możesz skorzystać z wewnętrznego regulaminu

Pytanie: Zamawiający – instytucja kultury – do tej pory realizował zadania w trybie art. 4 pkt 8 lit. b ustawy Pzp. Obecnie wskazana regulacja została zmieniona na art. 4d ustawy Pzp w zakresie zamówień powyżej progów unijnych. Czy w związku z tym zamawiający musi posiadać regulamin dokonywania takich zakupów? Czy do zamówień z zakresu działalności kulturalnej niezależnie od wartości stosuje się art. 4d ustawy Pzp? Czy może w odniesieniu do tych o wartości poniżej 30.000 euro należy korzystać z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp a tych powyżej 30.000 euro – art. 4d ustawy Pzp?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.