Ekspert: Mariola Kubicka
Mariola Kubicka
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
audytor wewnętrzny w instytucji zamawiającej należącej do sektora publicznego, specjalista w dziedzinie zamówień publicznych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, prowadzący w tym okresie m.in. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, kontrole i audyty w jednostkach nadzorowanych

Porady udzielone przez: Mariola Kubicka

13
06/2017

Ryczałt a zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia – przykłady postanowień kontraktowych

Pytanie: Pracujemy nad wzorem umowy na robotę budowlaną (z wynagrodzeniem ryczałtowym). W postanowieniach dotyczących zmian umowy chcemy przewidzieć modyfikacje, w przypadku gdy wystąpią zamówienia dodatkowe zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. Obecnie mamy zapis co do zmiany terminu realizacji zamówienia „gdy wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od realizacji dodatkowych robót budowlanych, których potrzeba wykonania ujawniła się po rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotowego zamówienia”. Chcemy przewidzieć także ewentualną zmianę wynagrodzenia za realizację zamówienia dodatkowego. Czy przy ryczałcie jest możliwość aneksowania w tym przypadku umowy? Jak sformułować odpowiedni zapis? Co w przypadku niewykonania części prac i konieczności ewentualnego obniżenia wynagrodzenia?
16
06/2017

Jak potwierdzić fakt ubezpieczenia, gdy wykonawca jest jednym z kilku ubezpieczonych wskazanych w polisie OC?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na dostawę miału węglowego prowadzonym na podstawie  regulaminu udzielania zamówień sektorowych (dokument zamawiającego) dla potwierdzenia zdolności ekonomicznej i finansowej wymagano od wykonawcy posiadania ważnego ubezpieczenia od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł. Fakt ten miała potwierdzać opłacona polisa lub inny dokument. Wykonawca przedłożył polisę w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą sumę (1.000.000 zł), zgodnie z którą jest jednym z kilku ubezpieczonych. Czy należy uznać warunek za spełniony, czy też wezwać wykonawcę do uzupełnienia?
01
06/2017

Właściwa interpretacja postawionego warunku to podstawa skutecznej oferty

Pytanie: Zamawiający rozpoczął procedurę przetargową 14 lipca 2016 r. W następujący sposób opisał warunek posiadania wiedzy i doświadczenia: „Za spełniającego warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający uzna wykonawcę, który:
 • w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwa) zadania polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, to jest w zakresie których były wykonane prace polegające na: budowie lub przebudowie drogi o długości minimum 400 mb – każda. Ogólna wartość robót budowlanych dla każdego zadania musi wynosić minimum 1,2 mln zł brutto – każda lub
 • wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 (dwa) zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, to jest w zakresie których były wykonane prace polegające na budowie lub przebudowie drogi o długości minimum 400 mb każda. Ogólna wartość robót budowlanych dla każdego zadania musi wynosić minimum 1,2 mln zł brutto każda, oraz
 • wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie, co najmniej 2 pełne dokumentacje projektowe (obejmujące projekt wykonawczy) budowy lub przebudowy drogi o długości, co najmniej 400 mb każda.
Wykonawca, który został wybrany w danym postępowaniu złożył następujący wykaz wykonanych robót:
 • 1 robotę zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 4.898.000 brutto (dokumentacja projektowa – projekt budowlano-wykonawczy, roboty drogowe, roboty sanitarne, roboty elektryczne - długość realizowanej drogi 5600 m),
 • 2 roboty budowlane pierwsza na kwotę 28.111.197,51 zł, długość 5.744,51 m; druga 4.640.016,53 zł brutto, dł. 5120 m – 1 projekt budowlany na kwotę 57.810 zł (dokumentacja budowlano-wykonawcza obejmująca drogi gminne dł. 2.297,25 mb, kanalizację sanitarną i deszczową, wodociąg i sieć oświetlenia ulicznego).
Czy taki wykaz spełnia warunki udziału w danym postępowaniu przetargowym? Jak czytać spójnik „lub” w tak postawionych warunkach udziału?
04
05/2017

Ostrożnie z doświadczeniem wykonawcy jak kryterium oceny ofert!

Pytanie: Czy po nowelizacji ustawy Pzp doświadczenie wykonawcy może być stosowane jako kryterium oceny ofert, np. liczba wykonanych prac powyżej 1 mln, tj. 1 praca – 1 pkt, 2 prace – 2 pkt, (...) itd.?
28
04/2017

„Dysponować” nie znaczy zatrudniać na umowę o pracę – zobacz, jak poprawnie interpretować wymogi zamawiającego

Pytanie: Proszę o pomoc w ustaleniu, co zamawiający rozumie przez sformułowanie „oferent musi dysponować swoimi zasobami ludzkimi i organizacyjnymi wystarczającymi do zrealizowania całości lub części oferty”. Czy musimy w związku z tym zatrudniać osoby na umowę o pracę czy też dozwolone są cywilnoprawne podstawy współpracy?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.