Ekspert: Małgorzata Skóra
Małgorzata Skóra
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
prawnik z wieloletnim doświadczeniem w prawie zamówień publicznych, w latach 2000–2003 pełniła funkcję starszego specjalisty w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych, autorka licznych publikacji o tematyce zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, obecnie kierownik wydziału zamówień wspólnych w departamencie zakupów w spółce sektora energetycznego

Porady udzielone przez: Małgorzata Skóra

17
10/2016

Kryterium ceny przy robotach budowlanych – zobacz, jak je stosować zgodnie z nowymi przepisami

Pytanie: Przygotowuję siwz na roboty budowlane w zakresie renowacji/odtworzenia wewnętrznej zabytkowej stolarki drzwiowej. Czy po ostatniej nowelizacji ustawy Pzp mogę ustanowić  kryterium ceny z wagą 80% i terminu wykonania z wagą 20%? Załącznikiem do siwz jest opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie pomocniczy przedmiar, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz opis zakresu robót w postaci wycinków z dokumentacji projektowej.
28
09/2016

Jak aneksować umowę po nowelizacji ustawy Pzp

Pytanie: Zamawiający posiada jednostki organizacyjne podłączone do sieci ciepłowniczych rozmieszczone w następujących lokalizacjach:
 1. 1.      Gdynia – 2 lokalizacje w różnych częściach miasta – podłączenie do sieci OPEC.
 2. 2.      Świnoujście – do tej pory obiekt korzystał z własnej kotłowni, ale trwają prace nad przebudową węzła cieplnego w celu podłączenia do sieci ciepłowniczej PEC.
 3. 3.      Szczecin – najem pomieszczeń na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego, opłaty za energię cieplną uiszczane są w ramach zawartej umowy najmu.
W bieżącym roku trwają prace remontowe mające na celu przebudowę i modernizację węzła cieplnego w Gdyni oraz budowa nowego węzła cieplnego w Świnoujściu. Po zakończeniu prac zostaną zawarte umowy na dostawy energii cieplnej:1)      w Gdyni – szacowana roczna wartość dostaw wyniesie ok. 560.000 zł netto,2)      w Świnoujściu – szacowana roczna wartość dostaw wyniesie ok. 50.000 zł netto.Moje pytanie dotyczy trybu, w jakim powinniśmy zawrzeć umowy na dostawy energii cieplnej z OPEC i PEC (są to jedyni dostawcy posiadający monopol naturalny w obu ww. lokalizacjach). Odnośnie Gdyni – czy możemy zawrzeć aneks do obecnie zawartej bezterminowej umowy z OPEC zmieniający warunki dostawy energii, czy musimy przeprowadzić procedurę z wolnej ręki w reżimach powyżej progów UE i po negocjacjach zawrzeć umowę na czas nieoznaczony? Co do Świnoujścia – czy możemy zawrzeć umowę po przeprowadzeniu procedury z wolnej ręki w trybie poniżej progów UE, czy musimy zsumować dostawy energii z obu lokalizacji i również przeprowadzić procedurę z wolnej ręki powyżej progów UE?
01
09/2016

Zamówienie oprogramowania – ułatw sobie pracę i zastosuj gotowe wskazówki związanie z jego oszacowaniem

Pytanie: Jak prawidłowo oszacować dostawę – zakup oprogramowania i licencji wraz z wdrożeniem systemu finansowo-księgowego?
01
09/2016

Dostawa części motoryzacyjnych – z jakich kryteriów oceny ofert w praktyce skorzystać

Pytanie: Jakie kryterium oceny ofert oprócz ceny zastosować przy zakupie części samochodowych w przetargu nieograniczonym?
22
08/2016

Pożar uzasadnia udzielenie zamówienia z wolnej ręki na prace związane z odbudową zniszczeń

Pytanie: W zeszłym tygodniu mieliśmy pożar w jednym z naszych obiektów na składowisku odpadów komunalnych (sortownia odpadów selektywnie zbieranych). Straty dotyczą wnętrza hali, uszkodzone zostały m.in. bramy segmentowe, oszklenie, instalacja elektroenergetyczna, monitoring, wywietrzniki dachowe, kabina sortownicza. Konstrukcja obiektu nie została naruszona. Obecnie trwają prace (szacowane są straty) likwidatora szkód z towarzystwa ubezpieczeń. Potrzebujemy pilnie odbudować obiekt, gdyż musi być prowadzona segregacja odpadów (m.in. wymagane jest osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu). Straty szacujemy na ok. 600 tys. zł netto. Nie znamy jeszcze wyceny likwidatora i zakresu prac remontowych, jakie według niego powinny być wykonane. Proszę o podpowiedź, jak postąpić w tej sytuacji – czy trzeba korzystać z ustawy Pzp, jeżeli de facto otrzymamy odszkodowanie od ubezpieczyciela, czyli wydatkowane będą pieniądze z ubezpieczenia? Jeżeli tak, to w jakim trybie udzielić zamówienia? Czy możliwe jest np. zastosowanie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp? Wykonywane będą w tym przypadku prace z kilku branż (w tym np. dostawy) przez różnych wykonawców.
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.