Ekspert: Małgorzata Niezgoda-Kamińska
Małgorzata Niezgoda-Kamińska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie

Porady udzielone przez: Małgorzata Niezgoda-Kamińska

14
03/2017

Poznaj niuanse związane ze składaniem ofert częściowych

Pytanie: Biorę udział w przetargu nieograniczonym na budowę dwóch ulic. Zadanie zostało podzielone na II części, tj. wykonanie ulicy X i realizacja ulicy Y. Złożyłem ofertę na II część zadania na kwotę 170.000 zł. Jednocześnie dołączyłem do oferty kosztorys na część II i część I. W odniesieniu do I części wpisałem kwotę 70.000 zł, zaś drugiej – 100.000 zł. Formularz ofertowy zawiera zatem łączną cenę na obydwie części zadania. Czy w takiej sytuacji moja oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp?
07
03/2017

Jak właściwie uzupełnić JEDZ? Przeczytaj ważne wskazówki

Pytanie: Złożyłem wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Nie wskazałem w nim jednak informacji wymaganej przez zamawiającego w siwz. Czy zostanę wezwany do ich uzupełnienia? Na podstawie jakiego artykułu ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek dokonać tej czynności? Czy w odpowiedzi na ewentualne wezwanie do uzupełnienia mogę przesłać tylko te strony, na których brakowało informacji czy też muszę przekazać po raz drugi cały dokument JEDZ?
17
02/2017

Poznaj prawidłowy sposób wypełnienia oświadczenia wykonawcy w zakresie powierzenia prac podwykonawcom

Pytanie: Moje pytanie dotyczy wypełnienia oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp na etapie sprawdzania ofert w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania. W formularzu oferty wykonawca zaznaczył udział podwykonawców, a wypełniając oświadczenie zostawił bez podpisu miejsca dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby się powołuje. Czy należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia brakującego podpisu? Drugi z wykonawców, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, uzupełnił wskazane wyżej oświadczenie słowami „nie dotyczy” i podpisał. Które rozwiązanie jest prawidłowe? W odpowiedzi na pytania wykonawcy zamawiający odpisał, iż na etapie składania ofert, jeśli wykonawca nie wie jeszcze, komu powierzy wykonanie prac podwykonawczych, może pozostawić bez wypełniania podpunkt oświadczenia dot. podwykonawcy, który będzie wykonywał część robót, ale na zasoby którego wykonawca się nie powołuje.
14
02/2017

Zasady publikacji ogłoszenia, wnoszenia wadium i podpisywania dokumentów przypadku ustanowienia centralnego zamawiającego

Pytanie: Kilka jednostek uchwałą powierzyło jednej z nich jako centralnemu zamawiającemu przeprowadzanie postępowań. Na jakich zasadach będą teraz prowadzone procedury i zawierane umowy? Istotną dla nas kwestią jest w szczególności sprawa dotycząca publikacji ogłoszeń o zamówieniu. Czy centralny zamawiający będzie musiał stworzyć swój własny login i hasło celem wykonania tej czynności? Czy prowadząc postępowanie, będzie wskazywał siebie jako zamawiającego czy działał jako centralny zamawiający w imieniu jednostek, które powierzyły mu przeprowadzenie postępowania? Czy centralny zamawiający powinien otworzyć rachunek bankowy, aby uzyskiwać wpłaty wadium? Kto będzie podpisywał dokumenty sporządzane przed wszczęciem postępowania?
06
02/2017

Zamówienia dokumentacji projektowej i robót budowlanych – jak w praktyce ich dokonać

Pytanie: Zamawiający otrzymał dotację celową na wykonanie prac modernizacyjnych w zabytkowym obiekcie. W ramach zadania trzeba wykonać dokumentację projektową oraz prace budowlane. Wartość netto całego zadania wynosi 300.000 zł, w tym prace projektowe to ok. 50–60 tys. zł. Czy w świetle definicji obiektu budowlanego postępowanie na usługę projektową należy zrealizować w trybie przetargu nieograniczonego? Czy może można skorzystać z instytucji art. 6a ustawy Pzp i przeprowadzić procedurę na bazie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp? Postępowanie na prace budowlane prowadzilibyśmy z trybie przetargu nieograniczonego.
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.