Ekspert: Małgorzata Niezgoda-Kamińska
Małgorzata Niezgoda-Kamińska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych. Obecnie specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej. Od wielu lat tworzy profesjonalne publikacje dotyczące zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

Porady udzielone przez: Małgorzata Niezgoda-Kamińska

13
01/2017

Do 31 grudnia 2016 r. można złożyć wniosek o zwiększenie wynagrodzenia z umowy o zamówienia – sprawdź, czy także w Twoim przypadku

Pytanie: Zamawiający w 2016 roku zawarł z wykonawcą umowę na wykonanie usługi na okres 12 miesięcy. Wykonawca we wrześniu tego roku złożył wniosek o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia (aneksu do umowy) w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia z art. 8 lub 11 ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Wypowiedział następnie zamawiającemu umowę o wykonanie usługi. Możliwości zmiany wynagrodzenia nie przewidziano w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu. Czy wykonawca miał prawo złożyć wniosek o podwyższenie płacy i w przypadku braku kompromisu wypowiedzenia umowy?
13
12/2016

Po czyjej stronie leży konieczność określenia, jak zapewnić dostępność przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych?

Pytanie: Analizując treść art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy Pzp można wywieść, iż to zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia musi określić, jak zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych. Natomiast:
 • analizując brzmienie niniejszego przepisu w kontekście regulacji dotyczących kryteriów oceny ofert, które stanowią, iż kryterium może być w szczególności dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnienie potrzeb użytkowników i dodatkowo
 • literalnie odczytując przywołany na wstępie przepis,
można również wywieść, iż to od wykonawcy zamawiający może wymagać dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Która, z poczynionych powyżej analiz, jest poprawna? Dalej, w kontekście drugiej analizy, jak ma się ona do brzmienia art. 29 ustawy Pzp?
09
12/2016

Zamawiający nie musi korzystać z uprawnienia do zatrudnienia osób niepełnosprawnych czy bezrobotnych

Pytanie: Będziemy ogłaszać przetarg nieograniczony w progach krajowych na usługę sprzątania uczelni. Czy musimy dopuścić do udziału w przetargu zakład pracy chronionej i wprowadzać regulacje dotyczące art. 22 ust 2 tj. osoby bezrobotne, niepełnosprawne itd.?
07
12/2016

Jak oszacować dostawy żywności na 2017 rok – sprawdź praktyczne podpowiedzi

Pytanie: Zamierzam ogłosić przetarg nieograniczony na zakup żywności w 2017 roku podzielonej na kilka zadań. Żywność była i jest również kupowana w 2016 roku. Będą zmiany ilościowe, nie będzie zmian asortymentu. Czy do szacowania wartości zamówienia zastosować art. 34 ust. 1 pkt 1 czy art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp? Skąd wziąć średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na rok 2016? Jakie ceny brać pod uwagę, szacując zamówienie – te wynikające z aktualnych umów czy z rozeznania rynku?
02
12/2016

Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczy wymogów opisanych przez zamawiającego w siwz

Pytanie: Jako instytut naukowy nie tylko organizujemy przetargi ale w nich również startujemy. Moje pytanie dotyczy tej drugiej sytuacji. Zamawiający wymaga od nas złożenia oświadczenia, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Nie wymaga przy tym żadnych dodatkowych dokumentów w tej kwestii. Jaki warunek konkretnie spełniamy,  podpisując takie oświadczenie? 
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.