Ekspert: Małgorzata Niezgoda-Kamińska
Małgorzata Niezgoda-Kamińska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych. Obecnie specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej. Od wielu lat tworzy profesjonalne publikacje dotyczące zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

Porady udzielone przez: Małgorzata Niezgoda-Kamińska

09
12/2016

Zamawiający nie musi korzystać z uprawnienia do zatrudnienia osób niepełnosprawnych czy bezrobotnych

Pytanie: Będziemy ogłaszać przetarg nieograniczony w progach krajowych na usługę sprzątania uczelni. Czy musimy dopuścić do udziału w przetargu zakład pracy chronionej i wprowadzać regulacje dotyczące art. 22 ust 2 tj. osoby bezrobotne, niepełnosprawne itd.?
07
12/2016

Jak oszacować dostawy żywności na 2017 rok – sprawdź praktyczne podpowiedzi

Pytanie: Zamierzam ogłosić przetarg nieograniczony na zakup żywności w 2017 roku podzielonej na kilka zadań. Żywność była i jest również kupowana w 2016 roku. Będą zmiany ilościowe, nie będzie zmian asortymentu. Czy do szacowania wartości zamówienia zastosować art. 34 ust. 1 pkt 1 czy art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp? Skąd wziąć średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na rok 2016? Jakie ceny brać pod uwagę, szacując zamówienie – te wynikające z aktualnych umów czy z rozeznania rynku?
02
12/2016

Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczy wymogów opisanych przez zamawiającego w siwz

Pytanie: Jako instytut naukowy nie tylko organizujemy przetargi ale w nich również startujemy. Moje pytanie dotyczy tej drugiej sytuacji. Zamawiający wymaga od nas złożenia oświadczenia, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Nie wymaga przy tym żadnych dodatkowych dokumentów w tej kwestii. Jaki warunek konkretnie spełniamy,  podpisując takie oświadczenie? 
25
11/2016

Ustawa Pzp nakazuje unikać zbędnych formalności dokumentacyjnych

Pytanie: W rozporządzeniu z 19 lutego 2013 r. o dokumentach przed nowelizacją był przepis § 1 ust. 3, który stanowił: „W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2”. W nowym rozporządzeniu nie ma już takiej regulacji. Czy zatem, w obecnym stanie prawnym, zamawiający, dla którego dany wykonawca realizował wcześniej zamówienie, powinien żądać od niego dowodów jego należytego wykonania np. poświadczeń, które sam dla niego wystawiał?
02
11/2016

Czy zlecenia serwisu autoryzowanemu podmiotowi można udzielić w trybie z wolnej ręki, nie narażając się na zarzuty kontroli?

Pytanie: Jesteśmy SPZOZ, musimy więc serwisować wiele sprzętu medycznego. Niektóre firmy zastrzegają sobie, iż serwis może być prowadzony jedynie przez autoryzowany podmiot. Czy wobec tego wolno nam zawrzeć umowę na przeglądy serwisowe w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Pzp?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.