Ekspert: Małgorzata Niezgoda-Kamińska
Małgorzata Niezgoda-Kamińska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych, obecnie specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej, od wielu lat tworzy profesjonalne publikacje dotyczące zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, reprezentuje strony przed Krajową Izbą Odwoławczą i w sądach

Porady udzielone przez: Małgorzata Niezgoda-Kamińska

11
07/2017

Zlecanie zamówień uzupełniających sprzed nowelizacji – proces krok po kroku

Pytanie: Zamawiający w 2016 roku w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług konserwacyjnych przewidział zamówienia uzupełniające do 50% wartości zamówienia. W 2016 roku podpisał aneks na ich realizację obejmujący ok. 25% wartości zamówienia. W 2017 roku zamawiający ogłosił postępowanie na kolejny rok. Wpłynęło 6 ofert, nadal trwają prace komisji. Czy wolno teraz udzielić zamówienia uzupełniającego z poprzedniej umowy, aby wcześniej rozpocząć realizację usług? Umowa z prowadzonego postępowania przewiduje rozliczenie kosztorysem powykonawczym, w tym rezygnację z części zamówienia do 30% jego wartości. Przedmiot zamówienia nie zdubluje się. Wykonawca,  który w ubiegłym roku realizował umowę, także złożył ofertę. Czy gdyby w tym roku doszło do unieważnienia postępowania ze względu na brak środków, można również podpisać aneks do umowy z ubiegłego roku na brakującą część zamówień uzupełniających?
08
06/2017

Wymóg zatrudnienia osób realizujących zamówienie na umowę pracę nie należy do arbitralnej decyzji zamawiającego

Pytanie: Czy w związku z budową drogi, w którym to zadaniu występują roboty ziemne, rozbiórkowe, montażowe itp., zamawiający musi wymagać, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy wszystkie osoby, które będą:a) obsługiwać maszyny i sprzęt do prac ziemnych i montażowych,b) wykonywać prace fizyczne dotyczące robót ziemnych, podbudowy pod nawierzchnie, nawierzchni, poboczy, prac porządkowych, montażowych za wyjątkiem np. osób odpowiedzialnych za kierowanie budową tj. kierownik budowy oraz geodeta?Czy zamawiający według własnego uznania, może ograniczyć wymóg zatrudnienia o pracę i żądać go tylko co do niektórych osób np. obsługujących maszyny i sprzęt do prac ziemnych i montażowych?
05
06/2017

Sprawdź formalności, jakich wykonawca musi dopełnić na etapie składania ofert, gdy korzysta z pomocy podwykonawców

Pytanie: Moje pytanie dotyczy oświadczenia wstępnego wykonawcy składanego w celu wskazania braku istnienia wykluczenia z udziału w postępowaniu dla podwykonawcy zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp w związku z § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Czy prawidłowe będzie żądanie wstępnego oświadczenia od wykonawcy na etapie składania ofert również z oświadczeniem dla tego podwykonawcy (zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie UZP) i rezygnacja w siwz z żądania przedstawienia dokumentów dla podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach wykonawca polega? Czy jeżeli jednak nie stosujemy w siwz wymogu z § 9 ust. 3 rozporządzenia, to nie należy żądać również informacji o tym podwykonawcy we wstępnym oświadczeniu zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp? Czy art. 25a ust. 5 ustawy Pzp i § 9 ust. 3 są w tym zakresie co do zasady niezależne? Do tej pory żądaliśmy informacji odnośnie podwykonawcy we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, natomiast nie stawialiśmy wymogu w związku z § 9 ust. 3 rozporządzenia.
05
06/2017

Sprawdź formalności, jakich wykonawca musi dopełnić na etapie składania ofert, gdy korzysta z pomocy podwykonawców

Pytanie: Moje pytanie dotyczy oświadczenia wstępnego wykonawcy składanego w celu wskazania braku istnienia wykluczenia z udziału w postępowaniu dla podwykonawcy zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp w związku z § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Czy prawidłowe będzie żądanie wstępnego oświadczenia od wykonawcy na etapie składania ofert również z oświadczeniem dla tego podwykonawcy (zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie UZP) i rezygnacja w siwz z żądania przedstawienia dokumentów dla podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach wykonawca polega? Czy jeżeli jednak nie stosujemy w siwz wymogu z § 9 ust. 3 rozporządzenia, to nie należy żądać również informacji o tym podwykonawcy we wstępnym oświadczeniu zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp? Czy art. 25a ust. 5 ustawy Pzp i § 9 ust. 3 są w tym zakresie co do zasady niezależne? Do tej pory żądaliśmy informacji odnośnie podwykonawcy we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, natomiast nie stawialiśmy wymogu w związku z § 9 ust. 3 rozporządzenia.
25
04/2017

Obowiązki informacyjne w procedurach na zamówienie usług społecznych

Pytanie: Czy w zamówieniach na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jest obowiązek zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zamieszczania – niezwłocznie po otwarciu ofert – informacji dotyczącej kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.