Ekspert: Małgorzata Niezgoda-Kamińska
Małgorzata Niezgoda-Kamińska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych. Obecnie specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej. Od wielu lat tworzy profesjonalne publikacje dotyczące zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

Porady udzielone przez: Małgorzata Niezgoda-Kamińska

07
10/2016

Jak opisać aktualnie w siwz wymogi względem wykonawcy związane z warunkami udziału w postępowaniu?

Pytanie: W jaki sposób ująć formułę oceny warunków (przed nowelizacją spełnia – nie spełnia) w obecnym stanie prawnym?
14
09/2016

Wskazówki dotyczące wypełnienia nowego druku ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym

Pytanie: Proszę o pomoc dotyczącą wypełnienia punktu III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu (przetarg nieograniczony): „Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: .....”. W siwz żądam wykazu osób zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (osoby z uprawnieniami drogowymi). Wykaz złoży jednak, jak  wiadomo, wykonawca najwyżej oceniony, ale nie wraz z ofertą a później – na nasze wezwanie. Co zatem zaznaczyć w tym miejscu ogłoszenia? Otrzymałem wskazówki, iż należy tę informację traktować rozszerzająco i dotyczy ona właśnie potencjału osobowego (wykazu osób), który musi przedstawić wybrany wykonawca. W związku z tym zaznaczyliśmy w ogłoszeniu „tak”. Czy prawidłowo?
22
07/2016

Uzupełniony wykaz osób z datą po terminie składania ofert – wskazówki, jak go ocenić

Pytanie: Wykonawca uzupełnił na wezwanie zamawiającego dokument – wykaz osób wystawiony z datą późniejszą niż termin składania ofert. Jak w tym przypadku ocenić, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu? Czy wykaz powinien zawierać jakąś specjalną klauzulę np. „dane zawarte w wykazie są aktualne na dzień składania ofert”? A jeśli brak takiego wskazania, to jak ustalić, czy ten dokument potwierdza spełnianie warunku na dzień składania ofert?
13
07/2016

Kto w imieniu wykonawcy – spółki cywilnej podpisze protokół odbioru końcowego robót budowlanych?

Pytanie: Wykonawca prowadzi spółkę cywilną. Od momentu złożenia oferty i podpisania umowy po wygraniu przetargu pod wszystkimi dokumentami podpisywało się dwóch właścicieli firmy, która realizuje zamówienie. Po zakończeniu prac przed odbiorem końcowym wspólnicy oświadczyli, że z powodu braku czasu wyznaczą pełnomocnika do podpisania protokołu końcowego wynikającego z umowy. Czy pod tym dokumentem może znaleźć się podpis pełnomocnika wykonawcy? Jaką formę powinno przybrać ewentualne pełnomocnictwo?
15
06/2016

Ocena oferty, w której wykonawca zaproponował inną gramaturę produktu, niż wymagana w siwz, nie musi być trudna

Pytanie: Konkurencyjna firma, składając ofertę przetargową, podała gramaturę inną od wymaganej przez zamawiającego, przeliczając równocześnie ilość i dokonując poprawek w kolumnie arkusza wyceny. Zamawiający wskazał: produkt 240 g, ilość 100 szt. Oferent poprawił na: produkt 400 g, ilość 60 szt. Przeliczono więc: 240 x 100 = 2400 na: 400 x 60 = 2400 – podając do wyliczenia cenę za 400 g x 60 szt. Naszym zdaniem taka praktyka narusza art. 29 ustawy Pzp, pomimo informacji zawartej w siwz o możliwości dostaw w aktualnie dostępnej gramaturze. Brak ewentualnego przedziału wagowego umożliwia również dostawę np. 1 szt. o wadze 2500 g. Czy wobec powyższego można samowolnie zmienić stały ilościowy zapis podany przez zamawiającego w arkuszu wyceny, dokonując powyższych przeliczeń? W dotychczasowej naszej wieloletniej praktyce dopuszczalne było przeliczanie ceny w stosunku do gramatury w trakcie dostaw a więc dopiero po zawarciu umowy.
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.