Ekspert: Karol Jaworski
Karol Jaworski
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Prawnik z doświadczeniem w prawie zamówień publicznych. Obecnie zdobywa doświadczeniem również jako aplikant radcowski.

Porady udzielone przez: Karol Jaworski

02
03/2017

Wadium nie wolno wpłacać gotówką w kasie – zobacz, co w takiej sytuacji zrobić z ofertą

Pytanie: Wykonawca wpłacił wadium gotówką w kasie banku. Wadium zostało zaksięgowane na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W dotychczasowym orzecznictwie KIO taka wpłata nie mogła stanowić podstawy do wykluczenia wykonawcy. Po nowelizacji odrzucenie oferty następuje jednak nie tylko w przypadku niezłożenia wadium ale także w przypadku jego nieprawidłowego wniesienia. Czy taką wpłatę należy – w świetle przepisów ustawy Pzp mówiących o przelewie – uznać za podstawę do odrzucenia oferty z powodu nieprawidłowego wniesienia wadium?
20
02/2017

Sprawdź, jaką datę powinno mieć uzupełnienie JEDZ

Pytanie: Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wzywa wykonawcę do uzupełnienia informacji zawartej w JEDZ dotyczącej spełnienia warunku potencjału technicznego i osobowego. Z jaką datą wykonawca ma złożyć uzupełnienie?
13
02/2017

Wspólne udzielanie zamówień czy wyznaczenie centralnego zamawiającego – zobacz, czym różnią się obydwie konstrukcje

Pytanie: Pytanie Jesteśmy gminą, która ma swoje jednostki organizacyjne. Obecnie chcemy stworzyć samorządowe centrum usług wspólnych, które byłoby centralnym zamawiającym obsługującym poszczególne jednostki. Czy centralny zamawiający zgodnie z art. 15b ustawy Pzp może zawierać tylko umowy ramowe? Jak w praktyce działa taki podmiot i jak nabywa się od niego zamówienia? Czy jeśli centralny zamawiający kupuje coś dla wszystkich jednostek, szacujemy wartość tych zakupów łącznie? Czy przepisy dotyczące komunikacji elektronicznej centralny zamawiający powinien stosować już od 18 kwietnia 2017 r.? Wiem również, że powierzenie samorządowemu centrum usług wspólnych roli centralnego zamawiającego nie jest jedyną formą łącznych zakupów. Zgodnie z art. 16 ustawy Pzp innym rozwiązaniem jest udzielanie tzw. zamówień wspólnych. Proszę o omówienie tych dwóch instytucji. Czy w tej drugiej opcji też obowiązuje nas elektronizacja zamówień?
08
02/2017

Ważne reguły ustanawiania kryteriów oceny ofert po nowelizacji ustawy Pzp

Pytanie: Przygotowuję siwz na roboty budowlane (drogę) w trybie zaprojektuj i wybuduj. Czy po ostatniej nowelizacji ustawy Pzp mogę ustanowić kryterium ceny z wagą 60% i gwarancji  o wartości 40%? Czy cena i jedno dodatkowe kryterium to za mało i należy dodać przynajmniej dwa inne kryteria poza ceną?
16
12/2016

Jeśli zamawiający nie stawia żadnych warunków, wykonawca nie musi potwierdzać ich spełniania oświadczeniem

Pytanie: Treść art. 25a. ust. 1 ustawy Pzp wskazuje, że do oferty lub wniosku wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca m.in. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednocześnie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wskazuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego. W związku z tym, jeżeli zamawiający nie precyzuje warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej i zawodowej – czy konieczne jest żądanie od wykonawców oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp? Ogólnie nie jest to logiczne. Jak wykonawca ma potwierdzić spełnianie warunków, które nie zostały określone? Czy nie jest wystarczające w tej sytuacji żądanie oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.