Ekspert: Karol Jaworski
Karol Jaworski
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Prawnik z doświadczeniem w prawie zamówień publicznych. Obecnie zdobywa doświadczeniem również jako aplikant radcowski.

Porady udzielone przez: Karol Jaworski

03
07/2017

Unieważnienie postępowania a kwota na sfinansowanie zamówienia

Pytanie: Prowadzę przetarg z procedurą odwróconą. Otrzymałem 2 oferty, z których wybrałem najkorzystniejszą w terminie 4 dni przed upływem okresu związania ofertą. Jednocześnie wystąpiłem do wykonawców z wnioskiem o przedłużenie okresu związania ofertą oraz ważności wadium. Pierwszy z nich nie wyraził zgody, zatem muszę odrzucić jego ofertę. Jakie czynności należy podjąć, jeśli nie jesteśmy w stanie zwiększyć środków na realizację zamówienia w stosunku do ceny zaoferowanej przez drugiego wykonawcę? Czy należy unieważnić postępowanie? Na jakiej podstawie prawnej?
23
06/2017

Zbycie przedsiębiorstwa wykonawcy a zmiana umowy o zamówienie – ważne porady

Pytanie: Umowa z wykonawcą została zawarta po wejściu w życie ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w następstwie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Aktualnie wykonawca poinformował zamawiającego o zbyciu zorganizowanej części swojego przedsiębiorstwa na rzecz innej spółki oraz przedłożył umowę zbycia. Wskazał także, że spółka nabywająca wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej z zamawiającym umowy oraz że zaistniała zmiana nie wpływa na zasady, warunki oraz jakość realizowania usług wynikających z umowy. Wykonawca powołał się na opinię UZP i zaznaczył, że zmiana nie wymaga konieczności zawierania jakichkolwiek dodatkowych umów lub aneksów, a obowiązek prawidłowego wykonania zamówienia będzie spoczywać od dnia zawarcia umowy zbycia na spółce, która nabyła przedsiębiorstwo. Dodatkowo obydwie spółki będą z mocy prawa solidarnie odpowiedzialne za prawidłową realizację zamówienia. W umowie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarto zapis, że sprzedający przekazuje kupującemu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c., a kupujący przejmuje prawa i obowiązki sprzedającego z tytułu przenoszonych umów (w tym zawartej z zamawiającym). Przy czym obowiązki te zostają przeniesione na podstawie art. 519 k.c. Proszę o poradę, czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i w zaistniałym stanie faktycznym dopuszczalna jest zmiana wykonawcy zawartej umowy o zamówienie publiczne?
08
06/2017

Kierownik budowy wspólnikiem wykonawcy – spółki z .o.o. – jakich formalności należy dopełnić?

Pytanie: Zamawiający wymaga zatrudnienia kierownika budowy. Co w przypadku, gdy kierownik jest wspólnikiem w naszej spółce z o.o.? Czy to będzie dysponowanie bezpośrednie czy pośrednie?
02
06/2017

Wykonawca odmawia podpisania umowy – upewnij się, jakie masz możliwości działania

Pytanie: Prowadzimy postępowanie w progach krajowych w procedurze odwróconej. Zamawiający wyłonił najkorzystniejszą ofertę w pierwotnym terminie związania ofertą. Niestety wybrany podmiot odstąpił od podpisania umowy. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu wyrazili zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni. Jakie kroki w takiej sytuacji powinien podjąć zamawiający? Czy można dokonać ponownego wyboru spośród pozostałych ofert? Czy formalnie zamawiający informuje o drugim wyborze wszystkich wykonawców? Zamieszcza informację na stronie internetowej? Czy w związku z uchyleniem się wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, od podpisania umowy ranking ofert ulega zmianie? Czy podstawą do działania będzie tutaj art. 94 ust. 3 ustawy Pzp? Jeśli tak, to czy czynności takiej można dokonać wielokrotnie (np. wykonawca z ponownego wyboru również uchyli się od zawarcia umowy – czy wówczas zamawiający może wybrać trzeciego z kolei oferenta)?
26
05/2017

Niezrozumiałe pytania do siwz przesłane na niewłaściwy adres nie zobowiązują zamawiającego do odpowiedzi

Pytanie: Wykonawca, na adres e-mail (inny niż wskazany do kontaktów w siwz) przysłał wiadomość, że prosi o odpowiedź na załączone pytania (skan w pdf). W załączeniu jest pismo, w którym przywołuje niezrozumiale przepisy i normy bez składu i ładu. Nie zadaje w piśmie żadnego pytania. Pismo jest niezrozumiałe a zamawiający nie ma pojęcia, o co chodzi wykonawcy. Co zrobić w takim przypadku? Pismo zostało wysłane w terminie, jednak na adres inny niż podany w siwz jako ten do kontaktu w postępowaniu. Czy możemy na nie nie odpowiadać?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.