Ekspert: Karol Jaworski
Karol Jaworski
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Prawnik z doświadczeniem w prawie zamówień publicznych. Obecnie zdobywa doświadczeniem również jako aplikant radcowski.

Porady udzielone przez: Karol Jaworski

19
09/2016

Gmina jako pełnomocnik zmawiającego – zobacz, jak publikować ogłoszenia i siwz

Pytanie: Czy gmina może prowadzić postępowanie w imieniu OSP będącego stowarzyszeniem? Jeżeli tak, to czy w takim przypadku ogłoszenie i siwz mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej gminy?
21
06/2016

Bądź pewien, czy właściwie szacujesz zamówienia na studia podyplomowe i uniknij zarzutów organów kontrolnych

Pytanie: Pracodawca ma zamiar finansować studia podyplomowe pracowników. Podejmą oni naukę na różnych kierunkach i w kilku uczelniach (w większości przypadków na uczelniach w miejscowości, w której znajduje się siedziba zamawiającego). Miejsce i kierunek studiów wybierają pracownicy. Czy szacując wartość zamówienia, należy sumować opłaty za studia wszystkich pracowników niezależnie od ich kierunku?
08
12/2015

Jeżeli jeden z uczestników konsorcjum nie wykonuje świadczenia, może być ono spełnione przez innego konsorcjanta, w zwłaszcza przez lidera

Pytanie: Spotkałem się z wyrokami KIO, które mówią o tym, iż wadium musi wskazywać wszystkich uczestników konsorcjum. Wiem, że kiedyś wystarczyło żeby był wskazany lider. Czy faktycznie musi wskazywać całe konsorcjum i na jakiej podstawie prawnej?
27
10/2015

Oczywistość omyłki polega m.in. na braku wątpliwości, jak powinna ona zostać poprawiona

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) członków ochotniczych straży pożarnych. Okres, na który planuje się zawrzeć umowę to 3 lata. Cena ofertowa stanowi iloczyn liczby osób ubezpieczonych i stawki od 1 osoby. W formularzu ofertowym zamawiający określił to w sposób następujący:Cena oferty brutto:
 1. Ubezpieczenie NNW OSP w formie bezimiennej (kwota ryczałtowa) ..................... zł;
 2. Ubezpieczenie NNW członków OSP w formie imiennej ................... zł;
178 osób ubezpieczonych X ................... (stawka od 1 osoby) = ...............zł;
Ogółem (pkt. 1 + pkt. 2) .......................... zł.
Jeden z wykonawców wypełnił tę część oferty w następujący sposób:Cena oferty brutto:
 1. Ubezpieczenie NNW OSP w formie bezimiennej (kwota ryczałtowa) 3.120 zł;
 2. Ubezpieczenie NNW członków OSP w formie imiennej 17.088 zł;
178 osób ubezpieczonych X 35 (stawka od 1 osoby) = 18.690 zł;
Ogółem (pkt. 1 + pkt. 2) 21.810 zł.Czy zamawiający może uznać błędy wykonawcy przy wypełnianiu oferty jako oczywistą omyłkę rachunkową i poprawić w następujący sposób:Cena oferty brutto:
 1. Ubezpieczenie NNW OSP w formie bezimiennej (kwota ryczałtowa) 3.120 zł;
 2. Ubezpieczenie NNW członków OSP w formie imiennej 6.230zł;
178 osób ubezpieczonych X 35 (stawka od 1 osoby) = 6.230 zł;
Ogółem (pkt. 1 + pkt. 2) 9.350zł.Czy jest to prawidłowy sposób poprawy omyłki rachunkowej i konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek? Dodam, że omyłka może jednak wynikać z faktu, że stawka od 1 osoby w wysokości 35 zł określona przez wykonawcę jest stawką na 1 rok. Jeśli pomnożymy to przez 3 lata okresu trwania umowy, to uzyskamy stawkę od 1 osoby w wysokości 105 zł czyli 18.690 zł za 178 osób ubezpieczonych. Czy jednak zamawiający może zmieniać stawkę jednostkową określoną przez wykonawcę w ofercie, jeśli domyśla się źródła błędu?
09
10/2015

Uwaga na interesy konkurencyjne wykonawców

Pytanie: W postępowaniu przetargowym wpłynęło pięciu ofert. W trakcie ich sprawdzania stwierdziliśmy, że w dwóch z nich w KRS-ach występują powiązania osobowe pomiędzy jej członkami. W jednym przypadku ta sama osoba jest prezesem, a w drugim przypadku urzędującym członkiem. Widać to również po KRK. Ponadto tam gdzie pan X jest prezesem zamieszczono do oferty uchwałę zarządu świadczącą o fakcie, że w dniu 15.09. 2015 r. pan X przestał już być prezesem i w jego miejsce powołano zarząd dwuosobowy. Czy w tej sytuacji mamy podejrzewać zmowę cenową? Między firmami nie ma powiązań kapitałowych.
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.