Ekspert: Justyna Andała-Sępkowska
Justyna Andała-Sępkowska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Porady udzielone przez: Justyna Andała-Sępkowska

21
02/2017

Zobacz, jak właściwie wypełnić JEDZ w odniesieniu do warunku dysponowania sprzętem technicznym

Pytanie: W pkt 3 części IV IEDZ zamawiający żąda od wykonawcy, aby wskazał, z jakich urządzeń technicznych korzysta. Bardzo podobną treść (oraz wyjaśnienie w Instrukcji) posiada pkt 9. Czy jeżeli zamawiający wymaga w siwz dysponowania określonymi urządzeniami, należy we wskazanym miejscu JEDZ określić, jakim faktycznie sprzętem dysponuje wykonawca (np. własnym) a w pkt 9 jakim będzie dysponować? Czy słusznie uważamy, że jeżeli firma cały potencjał techniczny zapożyczy od podmiotu trzeciego, nie wypełnia pkt 3 tylko 9 wskazanej sekcji?
16
02/2017

Jeśli zamawiający postawił wymóg w siwz, nie może odstąpić od jego zastosowania na etapie oceny ofert

Pytanie: Zamawiający w siwz napisał (zamówienie podprogowe): „W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda następujących dokumentów: opisów lub fotografii oraz innych podobnych materiałów (katalogi), których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Uwaga! Złożenie na wezwanie zamawiającego ww. dokumentu będzie obowiązywało wyłącznie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona”. Czy przed wyborem oferty zgodnie z zapisami siwz zamawiający musi wezwać najwyżej ocenionego wykonawcę do złożenia tych dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp? Czy może odstąpić od wezwania zgodnie z literalnym brzmieniem art. 26 ust. 2 ustawy Pzp?
19
01/2017

Zamówienia na podstawie przepisów przejściowych bez konieczności prowadzenia postępowań w trybie z wolnej ręki

Pytanie: Realizujemy umowę dotyczącą robót budowlanych. Postępowanie (poniżej progów unijnych) zostało wszczęte przed wejściem w życie nowelizacji ustawy. Aktualnie musimy udzielić wykonawcy dodatkowego zamówienia na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W tym samym czasie chcemy zlecić przewidziane w ogłoszeniu zamówienia uzupełniające. Obydwa zamówienia – dodatkowe i uzupełniające – przekraczają próg 30.000 euro. Czy jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia dwóch odrębnych postępowań w trybie zamówienia z wolnej ręki? Czy należy przesłać do BZP dwa odrębne ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, czy też ogłoszenie o zmianie umowy? Jak prawidłowo udzielić wykonawcy opisanych zamówień?
17
01/2017

Kara umowna jako kryterium oceny ofert – tak, ale pod pewnymi warunkami

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy odbioru odpadów jako jedno z kryteriów oceny ofert wskazano: „wysokość kary umownej w przypadku oddelegowania do wykonania zamówienia pracownika niezatrudnionego na podstawie umowy o pracę (20%)”. Opisując przedmiot zamówienia zamawiający wprowadził w siwz obowiązek zatrudnienia przy wykonywaniu pewnych czynności związanych ściśle z usługą – osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Jeden z wykonawców wniósł o wykreślenie kryterium jako niezwiązanego z jakością świadczonych usług. Czy słusznie?
10
01/2017

Poznaj praktyczne aspekty udzielania zamówień na usługi społeczne

Pytanie: Czy w zamówieniach na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 istnieje obowiązek żądania od wykonawców:
 • zatrudnienia pracowników na umowę o pracę,
 • złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej?
Czy zamawiający ma wówczas obowiązek:
 • podzielenia zamówienia na części,
 • zastosowania kryterium ceny nie wyższego niż 60%?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.