Ekspert: Justyna Andała-Sępkowska
Justyna Andała-Sępkowska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Porady udzielone przez: Justyna Andała-Sępkowska

20
07/2017

Nie wolno użyć zasobów podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w ramach kryteriów oceny ofert

Pytanie: Wykonawcy mogą korzystać z zasobów podmiotów trzecich w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Czy potencjał udostępniony przez podmioty trzecie może być użyty przez wykonawcę do wykazania posiadania odpowiedniego poziomu w ustanowionych przez zamawiającego kryteriach oceny ofert? Przykładowo chodzi o możliwość wykazania punktowanych: doświadczenia kierownika budowy czy koordynatora zadań (liczba odpowiednich zadań), liczby zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób w danej grupie itp.
11
07/2017

Dostawa i dystrybucja gazu do dwóch budynków zamawiającego – jak w praktyce je zamówić?

Pytanie: Jestem w trakcie podpisywania umowy na dostawę gazu. Nie mam możliwości zawarcia osobnej umowy na dostawę i drugiej na dystrybucję (Polska Spółka Gazownictwa tego nie praktykuje), więc muszę podpisać kompleksowy kontrakt. Rozumiem, że do określenia wartości przedmiotu zamówienia powinnam podać całą kwotę (dystrybucja + dostawa) i zakwalifikować przedmiot zamówienia jako dostawę (gdyż jej wartość będzie przewyższać kwotę dystrybucji)? Do tej pory przy określaniu wartości zamówienia brałam pod uwagę sumę kwot na dostawę i dystrybucję gazu do dwóch budynków, ale czy jest to konieczne? Jako instytut posiadamy dwa budynki, przy każdym jest licznik gazu i zawieramy dwie oddzielne kompleksowe umowy na każdy obiekt. Czy w związku z tym dostawę gazu do każdego budynku mogę potraktować osobno i nie sumować wartości zamówienia w grupie CPV?
07
07/2017

Jak właściwie ocenić ofertę, w której błędnie określono obciążenie VAT?

Pytanie: Wykonawca w formularzu ofertowym zadeklarował odwrócony VAT. Zgodnie z informacjami, jakie posiada zamawiający, przedmiot dostaw według załącznika do ustawy nie mieści się w kategorii towarów (armatura wod.-kan.) podlegających odwróconemu podatkowi. Ponadto w ofercie wykonawca określił wartość brutto i stawkę VAT, więc zamawiający wnioskuje, że taka deklaracja wynika z niezrozumienia przepisów. Czy wyjaśniając z wykonawcą stosowne zapisy, należy je na późniejszym etapie w jakiś sposób zakwalifikować czy przyjąć tylko wyjaśnienia na piśmie?
07
07/2017

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej w licytacji elektronicznej

Pytanie: Ogłaszam licytację elektroniczną. Czy wykonawcy będą mieli obowiązek złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej? Zawsze w takiej procedurze powoływałam się na art. 26 ust.2f ustawy Pzp i żądałam wszystkich dokumentów, aby móc zaprosić do udziału w licytacji tych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składa się, wtedy kiedy wykonawca wie, kto złożył oferty. Tu wnioski nie są jawne. Czy mam przerobić swoje oświadczenie i wykonawca ma po prostu wykazać, czy nie należy w ogóle do grupy kapitałowej?
22
06/2017

Błąd w opisie przedmiotu zamówienia nie zawsze decyduje o konieczności unieważnienia postępowania

Pytanie: W trybie zapytania o cenę na zakup tonerów zamawiający nie określił ilości jednego asortymentu, co niestety odkryliśmy dopiero przy badaniu ofert. Złożono 4 oferty. Dwie zawierały tylko cenę jednostkową tego asortymentu bez wykonania dalszych działań i bez uwzględnienia jej w końcowej cenie oferty. W pozostałych dwóch ofertach przyjęto natomiast, że zamawiający chce jedną sztukę i dokonano wyliczeń z uwzględnieniem wartości w ostatecznej cenie ofertowej. Czy należy unieważnić postępowanie? Dodatkowo jeden wykonawca złożył ofertę, zapominając o ostatniej stronie formularza ofertowego  (podpisał się wcześniej). Czy należy ją odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.