Ekspert: Justyna Andała-Sępkowska
Justyna Andała-Sępkowska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Porady udzielone przez: Justyna Andała-Sępkowska

01
12/2016

Upewnij się, w jakich terminach informować o dokonywaniu czynności w postępowaniu

Pytanie: W którym momencie postępowania należy poinformować wykonawców o wykluczeniu lub odrzuceniu ich ofert? Czy powinno się to zrobić niezwłocznie po stwierdzeniu faktu, że dany wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, czy jednocześnie z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty, tak, jak było to w stanie przed nowelizacją ustawy Pzp?
28
10/2016

Internetowe rejestry a wymóg składania dokumentów – zobacz, jak w praktyce sprawdzać oferty

Pytanie: W nowym rozporządzeniu w sprawie dokumentów brak jest ważności odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jednocześnie w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wskazano, że dokumenty powinny być aktualne na dzień składania ofert. Co powinnam zrobić w następujących sytuacjach:1. Wykonawca nie składa odpisu z rejestru i nie wskazuje strony internetowej do samodzielnego pobrania (zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów). Czy w przypadku braku takiego wskazania i jednocześnie znajomości takiej strony, jestem uprawniona do samodzielnego jego pobrania (np. polski KRS), czy też muszę go wezwać do uzupełnienia lub wskazania strony internetowej?2. Wykonawca sam składa odpis z KRS wystawiony np. 2 lata przed terminem składania ofert. Czy należy przyjąć, że jest on aktualny? Jeżeli nie – to czy powinnam go sama wydrukować? Niezależnie od powyższego, w przypadku samodzielnego pobierania np. odpisu z KRS kiedy zamawiający powinien dokonać takiej czynności – czy musi być to koniecznie data składania i otwarcia ofert (wiadomo, że przypadku takich rejestrów nie ma możliwości cofnięcia daty wydruku)?
21
07/2016

Zobacz, jakie przepisy zastosować do zamówienia renowacji wewnętrznej stolarki drzwiowej

Pytanie: Planujemy postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na renowację wewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku wpisanym do rejestru zabytków. Czy zamówienie dotyczy robót budowlanych czy usług?
20
07/2016

Czy kierownik zamawiającego może być przewodniczącym komisji przetargowej? Upewnij się, czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne

Pytanie: W chwili przedkładania kierownikowi jednostki (prokurator okręgowy) przez komisję przetargową protokołu z propozycją wyboru najkorzystniejszej oferty przewodniczący komisji (z-ca prokuratora) będzie jednocześnie w tym czasie pełnił obowiązki kierownika jednostki i zatwierdzał propozycję komisji. Wynika z to z faktu, że prokurator okręgowy będzie wówczas przebywał na urlopie. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne?
15
06/2016

Problem z rozliczeniem dotacji a kwestie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie: Chcemy udzielić dwóch zamówień publicznych na roboty budowlane. Dotyczą one tego samego obiektu i obejmują ten sam rodzaj prac, ale mają dwie odrębne dokumentacje budowlane i są finansowane z dwóch różnych dotacji. Ze względów technologicznych wskazane jest, aby obydwa zamówienia wykonywał w tym samym czasie ten sam wykonawca. Niestety przez wzgląd na rozliczenie dofinansowania (nie możemy dwoma dotacjami objąć jednego zadania) potrzebujemy dwóch odrębnych ofert, dwóch umów i protokołów z postępowania. Czy możemy zawrzeć te dwa zamówienia jednym ogłoszeniem o zamówieniu i jedną siwz?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.