Ekspert: Justyna Andała-Sępkowska
Justyna Andała-Sępkowska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Porady udzielone przez: Justyna Andała-Sępkowska

17
01/2017

Kara umowna jako kryterium oceny ofert – tak, ale pod pewnymi warunkami

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy odbioru odpadów jako jedno z kryteriów oceny ofert wskazano: „wysokość kary umownej w przypadku oddelegowania do wykonania zamówienia pracownika niezatrudnionego na podstawie umowy o pracę (20%)”. Opisując przedmiot zamówienia zamawiający wprowadził w siwz obowiązek zatrudnienia przy wykonywaniu pewnych czynności związanych ściśle z usługą – osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Jeden z wykonawców wniósł o wykreślenie kryterium jako niezwiązanego z jakością świadczonych usług. Czy słusznie?
10
01/2017

Poznaj praktyczne aspekty udzielania zamówień na usługi społeczne

Pytanie: Czy w zamówieniach na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 istnieje obowiązek żądania od wykonawców:
 • zatrudnienia pracowników na umowę o pracę,
 • złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej?
Czy zamawiający ma wówczas obowiązek:
 • podzielenia zamówienia na części,
 • zastosowania kryterium ceny nie wyższego niż 60%?
27
12/2016

Różny VAT w formularzu oferty i harmonogramie rzeczowo-finansowym – jak ocenić ofertę?

Pytanie: Wykonawca złożył ofertę na wykonanie robót budowlanych, które będą realizowane w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający żądał załączenia do oferty formularza ofertowego i harmonogramu rzeczowo-finansowego. W formularzu ofertowym wykonawca podał cenę brutto wyższą niż w harmonogramie. W czasie otwarcia ofert zamawiający podał cenę ofertową z formularza. Zgodnie z siwz (sposób obliczenia ceny ofertowej): „Cenę należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego wynikającej z dokumentacji postępowania oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Cenę ofertową stanowi suma wartości wszystkich jej elementów łącznie z VAT”.Jak powinien w takim przypadku postąpić zamawiający? Jaką cenę należy przyjąć do oceny oferty w kryterium cena? Czy tą z formularza ofertowego czy z harmonogramu? A może należy ofertę odrzucić?
22
12/2016

Czy uzupełniony dokument musi mieć datę odpowiadającą terminowi składania ofert?

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, został wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, w tym informacji z Krajowego Rejestru Karnego. W odpowiedzi wykonawca przedłożył nieważne informacje, tj. wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. W związku z tym został wezwany do uzupełnienia. W odpowiedzi przedłożył dokumenty datowane po terminie składania ofert. Czy można uznać je za prawidłowe?
14
12/2016

Wątpliwości w wypełnianiu JEDZ – zobacz, jak bezbłędnie złożyć oświadczenie

Pytanie: Mam wątpliwość co do wypełnienia części IV: Kryterium kwalifikacji w formularzu JEDZ, sekcja alfa. Mianowicie w formularzu jest napisane, że wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy zamawiający wskazał w ogłoszeniu lub siwz, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. Przejrzałam wszystkie dokumenty przetargowe i nie znalazłam odnośnika do sekcji alfa. Czy to znaczy, że powinnam wypełnić część IV w całości?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.