Ekspert: Jadwiga Wycinka
Jadwiga Wycinka
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie prawa zamówień publicznych. Obecnie główny specjalista w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej Urzędu Zamówień Publicznych.

Porady udzielone przez: Jadwiga Wycinka

13
09/2013

Opis przedmiotu zamówienia musi być zgodny z rzeczywistymi potrzebami zamawiającego

Pytanie: Jak określić przedmiot zamówienia w przypadku, gdy zamawiający chce zakupić pewną ilość produktu w kilogramach lub litrach, a na rynku są oferowane różne wielkości opakowań? Czy wymagać w siwz ilość np. 25 kg, a wykonawcy mają zaoferować pełne opakowania i zaokrąglić ich ilość w górę jeśli jest niepodzielna przez nasze 25 kg? To może doprowadzić do sytuacji, w której jeden wykonawca zaoferuje 10 opakowań x 2,5 kg, a inny zaoferuje 10 opakowań po 3 kg. Czy takie oferty będą porównywalne?
05
08/2013

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą realizować zamówienie

Pytanie: Czy zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplomy, uprawnienia) osób wskazanych w wykazie złożonym na potwierdzenie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia?
24
07/2013

Umowa z podwykonawcą – zamawiający może wymagać zgody

Pytanie: Czy wykonawca, który wskazał, że część zamówienia zrealizuje przy pomocy podwykonawcy, po wygraniu postępowania powinien przedstawić zamawiającemu umowę z podwykonawcą? Zamawiający w ofercie zastrzegł, że do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana jego zgoda.
19
07/2013

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego – uzupełnienie informacji

Pytanie: Do oferty zostało załączone zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego bez informacji wymaganych w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Pzp. W świetle wyroków Krajowej Izby Odwoławczej – jeżeli podmiot lub osoba nie figuruje w rejestrze karnym – to bez względu na podstawę wydania wyroku skazującego znalazłby się w rejestrze – wtedy zamawiający mógłby wykluczyć wykonawcę z postępowania. Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia tego zaświadczenia w zakresie wskazanym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11. Oferent ponownie przedłożył takie samo zaświadczenie z przesłankami wskazanymi w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 9. Czy w związku z powyższym można uznać to zaświadczenie za prawidłowe? Czy jednak należy wykluczyć wykonawcę?
17
07/2013

Uzupełnione dokumenty powinny potwierdzać stan faktyczny na dzień składania ofert

Pytanie: Wykonawca nie załączył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. W wyniku uzupełnienia przesłał ten dokument, jednak nie potwierdzał on stanu na dzień składania ofert tylko na dzień wezwania, czyli 2 tygodnie później. Czy taki dokument jest prawidłowy? Czy wykonawca powinien potwierdzić spełnienie warunku na dzień składania ofert?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.