Ekspert: Eliza Grodzka
Eliza Grodzka
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych przez wykonawców oraz zamawiających, również przy projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jest trenerem oraz doradcą z zakresu prawa zamówień publicznych, a także autorką publikacji z przedmiotowej dziedziny.

Porady udzielone przez: Eliza Grodzka

02
12/2014

Oferta musi wskazywać wszystkie wymagane warunki

Pytanie: W siwz na remonty dróg leśnych sprecyzowano dwa kryteria obliczenia ceny oferty.Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
 • cena ofertowa - 90%,
 • gwarancja na wykonane roboty – 10 %
Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:
 • Kryterium ceny: C = (najniższa oferowana cena)/(cena oferty podlegającej ocenie) x 90% x 100 pkt.
 • Kryterium gwarancji: G = (okres oferowanej gwarancji)/( najdłuższa oferowana gwarancja) x 10% x 100 pkt
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów. Oferent z najniższą ceną nie podał wymaganego w siwz i projekcie umowy, okresu gwarancji pozostawiając to miejsce puste. Czy ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp?
08
10/2014

Zmiana umowy o zamówienie tylko zgodnie z przepisami ustawy Pzp

Pytanie: W umowie na usługi telekomunikacyjne istnieje zapis, że „dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy, po podpisaniu aneksu, w przypadku niewykorzystania pełnego wynagrodzenia wykonawcy. W takim przypadku ceny umowne nie mogą zostać podwyższone". W umowie wykorzystane zostaną w całości wynagrodzenie za dzierżawę centrali telefonicznej i abonament przez 36 miesięcy, a koszty połączeń zostaną wykorzystane w 60%. Zamawiający stoi na stanowisku, że nie można przedłużyć terminu realizacji umowy z powodu tego, że wykorzystane zostaną w całości wartość dzierżawy centrali i wartość abonamentu. Wykonawca twierdzi, że te koszty można realizować z kosztów połączeń przez kolejne 15 miesięcy, czyli nawet ponad 4 lata (umowa zawarta na lat 3). Kto ma rację, wykonawca czy zamawiający?
30
09/2014

Członek komisji przetargowej składa podpis w protokole, tylko jeśli faktycznie brał udział w pracach tej komisji

Pytanie: Jeżeli prace komisji przetargowej zakończyły się 15.09., a jeden z członków komisji był w tym dniu na urlopie, to powinien również złożyć podpis w pkt 14 protokołu - Zatwierdzenie wyniku postępowania? A może przy jego nazwisku postawić np. kreskę? Należy podać w pkt 14 cały skład komisji, czy wymienić tylko tych członków, którzy faktycznie byli obecni w dniu zakończenia prac komisji?
18
09/2014

Do łącznego szacowania wartości dostaw konieczne jest istnienie wszystkich przesłanek jednocześnie

Pytanie: Czy zamówienie na dostawę sprzętu AGD i RTV powinno być szacowane łącznie?
10
01/2014

Wartość usług, które nie są rodzajowo tożsame szacuje się odrębnie

Pytanie: Zamawiający planuje udzielić zamówienia na wykonanie stron internetowych oraz usługę administrowania siecią komputerową. Czy zamówienia należy szacować łącznie czy są to rodzajowo różne przedmioty?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.