Ekspert: Dominika Perkowska
Dominika Perkowska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych, była m.in. zastępcą naczelnika wydziału zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Obecnie jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej.

Porady udzielone przez: Dominika Perkowska

19
05/2017

Zadbaj o właściwą datę obowiązywania zabezpieczenia wykonania umowy – unikniesz problemów

Pytanie: Moje pytanie dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej na roboty budowlane (o wartości poniżej unijnego progu). Umowę podpisano 4 maja 2017 r. Rozpoczęcie robót nastąpiło 22 maja 2017 r. Złożyliśmy zabezpieczenie w dniu podpisania umowy, jednak w dokumencie zapisano ważność gwarancji od 22 maja 2017 r. Czy taka gwarancja jest ważna? Czy należy poprawić datę jej ważności na dzień podpisania umowy tj. 4 maja 2017 r.?
10
04/2017

Procedura wezwania do uzupełnienia ma zastosowanie, także wtedy gdy wykonawca złożył dokumenty po terminie

Pytanie: Jak należy postąpić w sytuacji, gdy na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca złożył dokumenty, ale po ustawowym terminie 5 dni? Czy należy od razu odrzucić ofertę czy trzeba zastosować art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?
29
03/2017

Sprawdź, czy można przesunąć termin zwrotu zabezpieczenia poza czas trwania rękojmi

Pytanie: Umowa dotycząca usługi projektowej i sprawowania nadzoru autorskiego została podzielona na 2 etapy: 1) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku, 2) pełnienie nadzoru autorskiego. W umowie zawarto zapis, że 70% zabezpieczenia zostanie nam zwrócone po wykonaniu etapu 1, a 30% po realizacji etapu 2. Dostarczyliśmy dokumentację i zwrócono nam 70% zabezpieczenia. Następnie przez 6 lat wykonano połowę robót wynikających z projektu (a więc etap 2 – nadzór autorski – nie został jeszcze zakończony). Jednocześnie minął już okres rękojmi (5 lat). Czy w takiej sytuacji mamy prawo żądać zwrotu pozostałej części zabezpieczenia, czy też zamawiającemu wolno je zatrzymać aż do momentu wykonania pozostałej części robót i zakończenia przez nas nadzoru autorskiego (a więc 2 etapu umowy)?
21
12/2016

Zyskaj pewność, jak poprawnie ocenić gwarancję wadialną, która zawiera niepoprawną nazwę zamówienia

Pytanie: W postępowaniu przetargowym zmieniono (przed złożeniem ofert) przedmiot zamówienia i w związku z tym także nazwę zamówienia, dodając do poprzedniej słowa „wraz z robotami elektrycznymi”. Czy jeżeli gwarancja będąca potwierdzeniem wniesienia wadium posiada w przedmiocie zamówienia poprzednią nazwę, bez dopisania zmiany, o której mowa, należy ją uznać? W dokumencie wskazano prawidłowy nr sprawy, więc zamawiający ma wiedzę, czego dotyczy gwarancja i poza formalnościami nie widzi powodów do jej nieuznania.
01
12/2016

Poznaj zasady uzyskiwania dokumentów rejestrowych od zagranicznych wykonawców

Pytanie: W świetle nowelizacji art. 26 ust. 6 ustawy Pzp „Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352)”.Jeśli dobrze rozumiem obowiązek uzyskania takich dokumentów jak odpisy czy zaświadczenia z KRS/CEIDG spoczywa teraz na zamawiającym. Jak sprawa wygląda, jeśli chodzi o wykonawcę zagranicznego? Czy w formularzu oferty powinna znaleźć się informacja nt. bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy, z której zamawiający mógłby skorzystać w celu znalezienia odpowiednika KRS/CEIDG? Kto będzie odpowiedzialny za tłumaczenie tego dokumentu?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.