Ekspert: Dominika Perkowska
Dominika Perkowska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych, była m.in. zastępcą naczelnika wydziału zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Obecnie jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej.

Porady udzielone przez: Dominika Perkowska

16
08/2017

Poznaj zasady wprowadzania istotnych zmian do umowy o zamówienie publiczne

Pytanie: Czy dopuszczalne jest umieszczenie w siwz i projekcie umowy zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo lub przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ilościowego przesunięcia asortymentu (pomiędzy poszczególnymi pozycjami), przy  zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy”?Czy wtedy można dokonywać tych zmian bez aneksowania kontraktu? Czy taki zapis jest zgodny z art. 140 i 144 ustawy Pzp? Postępowania są dzielone na pakiety. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ich liczbę.
08
08/2017

Jak wyeliminować zakłócenia konkurencji, gdy autor koncepcji architektonicznej chce wykonać dokumentację projektową?

Pytanie: Zamawiający przygotowuje się do wszczęcia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów nad rzekami i potokami naszej gminy (ścieżki rowerowe, deptaki, itp.) na bazie już opracowanej koncepcji. Wartość dokumentacji projektowej została wstępnie oszacowana przez autora koncepcji na 400.000 złotych. Prawdopodobnie autor będzie brał udział w przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji. Co może obecnie uczynić zamawiający, aby na etapie prowadzenia postępowania na wybór autora dokumentacji projektowej nie musieć wykluczać z postępowania (na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp) autora koncepcji zagospodarowania terenów? W jaki sposób można wyeliminować tzw. zakłócenie konkurencji w tym przypadku?
09
08/2017

Pomyłka wykonawcy w tytule przelewu wadium i oznaczeniu części postępowania – co zrobić z ofertą?

Pytanie: Wykonawca zapisał na kopercie, w której złożył ofertę, iż dotyczy ona części nr 2 zamówienia. Taką informację zawarł również w tytule przelewu wadium. Jednak w złożonym załączniku nr 2 do siwz pn. „Oferta” wskazał, iż uczestniczy w części nr 1 postępowania, dokonując wyceny w miejscu wskazanym dla tej części. Co w tej sytuacji powinien zrobić zamawiający?
21
07/2017

Co może zrobić wykonawca, jeśli zamawiający utrudnia mu realizację umowy?

Pytanie: Zamawiający w przetargu na dostawę mebli znacząco utrudnia dostawę poprzez np.:
 • zmianę ustaleń dotyczących np.: ich rozmieszczenia (musimy np. przekładać kilka razy z różnych pomieszczeń kilkaset krzeseł; a jest takich rzeczy o wiele, wiele więcej);
 • nieudostępnianie pomieszczeń, poprzez braki w kluczach do drzwi na dany dzień i przez to wstrzymywanie dostaw;
 • przedłużanie decyzji dotyczących wyboru asortymentu, które opóźniają montaż części dostaw o około 1,5 tygodnia;
 • zmianę ilości – w przetargu była konkretna ilość asortymentu, która potem została pisemnie zmniejszona przez zamawiającego na korzyść innego asortymentu.
Co możemy zrobić w przypadku konieczności ponoszenia w tej sytuacji dodatkowych kosztów? Wykonawca podczas realizacji umowy musi przebywać na drugim końcu Polski, a więc jesteśmy zmuszeni ponosić kolejne wydatki (np. wyżywienia, noclegu). Termin realizacji kontraktu powinien wynieść maksymalnie 1,5 tygodnia, a trwa już miesiąc.
Przekroczyliśmy termin dostawy i montażu z umowy, która przewiduje odsetki karne.
18
07/2017

Sprawdź, jak wycenić prace spoza umownego zakresu przy wynagrodzeniu ryczałtowym

Pytanie: W trakcie wykonywania robót budowlanych, okazało się, że konieczny do wykonania zakres robót znacznie się zwiększył (w stosunku do przedmiaru). W umowie określono wynagrodzenie ryczałtowe.W siwz są m.in. następujące zapisy:1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: „Cena oferty winna być zgodna z przedmiarami robót”.2. Istotne postanowienia umowne: „Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy zamawiającemu kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną, opracowane na podstawie przedmiarów”.W związku z powyższymi zapisami, w jaki sposób powinny być rozliczone roboty nieujęte w przedmiarze i niewycenione przez nas przy sporządzaniu oferty? Czy powyższe zapisy mają zastosowanie do umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.