Ekspert: Dominik Wojcieszek
Dominik Wojcieszek
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Radca prawny LTB Kancelaria Prawna Piskorek&Wojcieszek- specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie wykonawcom i zamawiającym. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

Porady udzielone przez: Dominik Wojcieszek

04
03/2015

Zakup miejsc noclegowych i wyżywienia nie stanowi zamówienia, którego przedmiotem są usługi z zakresu działalności kulturalnej

Pytanie: Nasza instytucja organizuje festiwal, w którym bierze udział ok 2300 młodych uczestników. Wszystkim musimy zapewnić nocleg i wyżywienie. W tym zakresie korzystamy z kwater prywatnych, burs, internatów, stołówek szkół ( ok 40 podmiotów - każdy wystawia faktury na kwoty od 1000 zł do max 12.000 zł ), rozlokowanych w mieście i w odległości ok 15 km od miasta. Czy możemy nie stosować ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 8b, a tylko przeprowadzić krótkie procedury na podstawie wewnętrznego zarządzenia? Ogólna kwota usług nie przekracza progów unijnych.
02
03/2015

Szacując wartość usług powtarzających się okresowo trzeba wziąć pod uwagę łączną wartość zamówień tego samego rodzaju

Pytanie: W 2006 r. została zawarta umowa z Pocztą Polską S.A. na świadczenie usług pocztowych dla przesyłek do 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt b na czas określony do 2020 r. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umowy zawarte przed 2008 r. nie trzeba rozwiązywać, dlatego wysyłamy pocztę na podstawie tej umowy. Następnie w 2011 r. została zawarta umowa na świadczenie usług kurierskich na czas nieoznaczony. Wydatki roczne na realizację przesyłek kurierskich nie przekraczają 30.000 euro, ale w świetle obowiązujących przepisów szacunek wartości takiej umowy przekracza próg określony w art. 4 pkt 8 w przedziale czasowym 48 miesięcy. Czy w tej sytuacji powinnam rozwiązać umowę i przeprowadzić postępowanie w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 mając na uwadze przedział czasowy do 31.12.2015 r.?
04
02/2015

W przypadku licytacji elektronicznej postąpienie jest równoznaczne ze złożeniem oferty

Pytanie: Pytanie dotyczy ilości ofert w licytacji elektronicznej w nawiązaniu do protokołu ZP i ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia. Przykładowo w licytacji uczestniczyło czterech wykonawców. Wykonawca nr 1 złożył 3 postąpienia, wykonawca nr 2 złożył 3 postąpienia, wykonawca nr 3 złożył 2 postąpienia, a wykonawca nr 4 złożył 2 postąpienia. Wszystkich postąpień było 10. Co wpisać w protokole w miejscu: Do czasu zamknięcia licytacji w dniu XXX do godz. XXX , 4 wykonawców zgłosiło oferty? Ile ofert w ww. miejscu powinien wpisać zamawiający? Ponadto jaką liczbę należy wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w punkcie IV.2) liczba otrzymanych ofert?
03
02/2015

Zamawiający nie może oceniać oferty przez pryzmat wiedzy pochodzącej z innych źródeł niż dokumenty złożone w danym postępowaniu

Pytanie: Zamawiający prowadził postępowanie, w którym jedyną ofertę złożył wykonawca zagraniczny. Zawierała ona wszystkie wymagane dokumenty w tym oryginał dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie jest w upadłości lub likwidacji. Postępowanie to zostało jednak unieważnione, gdyż wykonawca zaoferował dłuższy termin realizacji zamówienia niż wskazany w siwz, a zatem jego oferta podlegała odrzuceniu. Zamawiający ogłosił nowy przetarg na ten sam przedmiot zamówienia z uwzględnieniem dłuższego terminu realizacji. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty, przy czym jedną z nich złożył ten sam wykonawca, co w postępowaniu unieważnionym. W ofercie tego wykonawcy dokument potwierdzający, że nie jest on w upadłości lub likwidacji został złożony w formie kopii, która odpowiada oryginałowi złożonemu w pierwszym unieważnionym postępowaniu. Wykonawca nie potwierdził jej za zgodność z oryginałem.
Jak w takiej sytuacji postąpić? Czy można uznać, że wykonawca spełnia warunek niepodlegania wykluczeniu, bo zamawiający jest w posiadaniu stosownych dokumentów (złożonych już wcześniej w unieważnionym postępowaniu)? Czy jednak wezwać wykonawcę do uzupełnienia, bo jest to przecież odrębne postępowanie i jeżeli tego nie zrobi wykluczyć go z postępowania?
30
01/2015

Data uzupełnionego dokumentu może być późniejsza niż data składania ofert

Pytanie: W siwz postawiliśmy warunek, że wykonawcy mają posiadać zdolność finansową lub kredytową na 200 tys. zł. Wykonawca składający ofertę, aby wykazać spełnienie warunku powołał się na zasoby podmiotu trzeciego. Ten z kolei przedstawił opinię bankową, z której dla nas nie wynikało spełnienie wskazanego warunku. Wezwaliśmy zatem oferenta do uzupełnienia dokumentów. Proszę o informację, w jakich datach ma być ów dokument uzupełniony. Składanie ofert było na dzień 14.01. 2015 r. Czy jeżeli bank wystawił dokument z datą 19.01. 2015 r. i z niego wynika, że jest owa zdolność kredytowa mamy dokument uznać, czy patrząc na daty, iż jest to dokument wystawiony po terminie składania ofert i wykluczyć wykonawcę?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.