Ekspert: Daniel Wycinka
Daniel Wycinka
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Radca prawny. Obecnie pracownik kancelarii prawnej, wcześniej pracował w Urzędzie Zamówień Publicznych.

Porady udzielone przez: Daniel Wycinka

25
11/2014

O treści oferty decyduje sam wykonawca

Pytanie: Zamawiający w formularzu cenowym opisał taki sam produkt – igły w dwóch różnych pozycjach. Wykonawca zaoferował inną cenę w obu pozycjach oferując taki sam produkt. Czy taka oferta jest ważna?
14
10/2014

Treść wyjaśnień siwz jest wiążąca dla wykonawcy i zamawiającego

Pytanie: Podczas wyjaśniania siwz organizator przetargu stwierdził, że: „Zamawiający dopuszcza wykonanie części robót w technologii zamiennej. Warunkiem dopuszczenia będzie akceptacja Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz Projektanta dokumentacji, o ile nie będzie to istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego w świetle przepisów ustawy Prawo Budowlane”. Wykonawca proponuje zamienne zastosowanie, które dotyczy tego, że w miejsce wykonania pali wielkośrednicowych formowanych w gruncie chce zastosować pale prefabrykowane. Projektant, sprawujący także nadzór autorski, zaakceptował takie rozwiązanie oraz potwierdził, iż powyższa zmiana nie jest istotnym odstępstwem od zatwierdzonej dokumentacji. Czy zamawiający zgadzając się na zamienne zastosowanie nie narazi się na zarzut niekonkurencyjności?
30
09/2014

Można udzielić zamówienia uzupełniającego tylko, jeśli zostało ono wcześniej przewidziane

Pytanie: Nasza jednostka przeprowadziła postępowanie o zamówienie na dowóz i odwóz dzieci szkolnych udzielone w formie przetargu nieograniczonego, pomimo iż wartość zamówienia nie przekroczyła kwoty 30.000 euro. W ogłoszeniu przewidziano udzielenie zamówień uzupełniających. Po udzieleniu zamówienia okazało się, iż nastąpiła potrzeba odwozu dzieci z dodatkowych zajęć pozalekacyjnych, co nie zostało uwzględnione w siwz. W jakiej formie udzielić tego zamówienia? Czy można kierować się regulaminem wewnętrznym jednostki i wyłonić nowego dostawcę usług? Czy należy udzielić zamówienia dotychczasowemu wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki, pomimo iż nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp?
26
08/2013

Zgłoszenie korzystania z usług podwykonawcy w trakcie realizacji umowy

Pytanie: Zamawiający przeprowadził przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wykonawca (konsorcjum), z którym została podpisana umowa, w ofercie zadeklarował, że wykona zamówienie siłami własnymi. W trakcie realizacji umowy, konsorcjum wystąpiło z wnioskiem do Zamawiającego o wprowadzenie podwykonawcy. Czy zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie podwykonawcy?
24
07/2013

Najkorzystniejsza oferta musi być zgodna z treścią siwz

Pytanie: Dwie firmy złożyły oferty z taką samą ceną. Wezwano je do złożenia ofert dodatkowych. W tym samym czasie wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia ofert o brakujące dokumenty. W ofertach dodatkowych znowu padły te same ceny. Jedna z tych ofert spełnia przesłanki do odrzucenia, gdyż uzupełnione dokumenty są wadliwe. Jak należy postąpić w tej sytuacji?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.