Ekspert: Daniel Szczęsny
Daniel Szczęsny
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Radca prawny specjalizujący się m.in. w prawie zamówień publicznych. Były naczelnik Wydziału Orzecznictwa Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie główny specjalista w Departamencie Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Porady udzielone przez: Daniel Szczęsny

04
11/2016

Pamiętaj o terminach na oszacowanie wartości zamówienia

Pytanie: Artykuł 35 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że: „Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane”. Czy zatem zamawiający może dokonać ustalenia wartości zamówienia w dniu wszczęcia postępowania, czy też będzie to niezgodne z ww. artykułem?
21
10/2016

Minimalne wynagrodzenie za pracę a szacunkowa wartość zamówienia

Pytanie: Przygotowujemy się do przeprowadzenia postępowania przetargowego na usługę ochrony (w tym obsługę parkingów, portierni i konwój). Czy do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia powinniśmy przyjąć stawkę 13 zł brutto za godzinę dla zatrudnionego pracownika zgodnie z nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, której przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2017 r.? Czy możemy podać taką informację w siwz? Czy wykonawcy mogą przyjąć niższe stawki w tematach dotyczących portierni i parkingów i czy w takiej sytuacji powinni uzasadnić jej wysokość (np. w związku z zatrudnianiem emerytów lub osób z pewnym stopniem niepełnosprawności)?
29
09/2016

Wykonawca nie złożył informacji o przynależności do grupy kapitałowej – praktyczna instrukcja, co zrobić

Pytanie: Zgodnie z art. 24 pkt 11 znowelizowanej ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia publikacji informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, wykonawca ma obowiązek przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub jej braku. Co w sytuacji, gdy oferent nie przyśle takiego oświadczenia lub zrobi to po terminie? Należy wzywać go do uzupełnienia czy wykluczyć z procedury (ewentualnie na jakiej podstawie)?
12
09/2016

Przesłanki wykluczenia nie zawsze sprawdzisz za pomocą dokumentów z rozporządzenia – praktyczne zestawienie niezbędnych wskazówek

Pytanie: Jak przyporządkować przesłanki wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 ustawy Pzp) do dokumentów, których można żądać na podstawie rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów? Przykładowo § 5 pkt 4 rozporządzenia odnosi się wprost do przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp? Jak to wygląda względem pozostałych przesłanek i dokumentów? Czy zamawiający może określić fakultatywne przesłanki wykluczenia, nie wskazując dokumentów z rozporządzenia?
23
08/2016

Oświadczenie wykonawcy o kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach zgodnie z nowym rozporządzeniem

Pytanie: Czy według nowego rozporządzenia ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokument, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 9 tj. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy można rozumieć podobnie jak treść oświadczenia, które obowiązywało według starego rozporządzenia? Czy można obecnie żądać oświadczenia wykonawcy potwierdzającego, że dany pracownik, który będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia, posiada określone uprawnienia? Właściwie na tym etapie postępowania zamawiającemu nie jest potrzebna szczegółowa wiedza na temat nazwisk i imion określonych osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, bądź innych danych (takich jak podaje się w wykazie osób)?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.