Ekspert: Daniel Szczęsny
Daniel Szczęsny
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Radca prawny specjalizujący się m.in. w prawie zamówień publicznych. Były naczelnik Wydziału Orzecznictwa Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie główny specjalista w Departamencie Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Porady udzielone przez: Daniel Szczęsny

22
02/2017

Jak zakwalifikować refundację kosztów szkoleń pracowniczych?

Pytanie: Pracownicy jednostki budżetowej uczestniczą w szkoleniach lub zawodach sportowych, które opłacają z własnych środków. Czy w przypadku wyrażenia zgody przez pracodawcę i zamawiającego na refundację kosztów takiego szkolenia lub udziału w nim, z uwagi na jego przydatność i celowość na zajmowanym stanowisku pracy, wydatek taki podlega ustawie Prawo zamówień publicznych? Czy tym samym należy go ująć w sprawozdaniu z udzielanych zamówień publicznych?
14
02/2017

Jak określić koszt cyklu życia żywności, gdy chce się ją nabyć tylko na podstawie kryterium ceny?

Pytanie: Jak opisać w załączniku do protokołu, w jaki sposób uwzględniono w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia w przetargu nieograniczonym na dostawę żywności, gdzie zastosowano kryterium 100% cena?
24
01/2017

Ocena warunków udziału w postępowaniu może odbywać się wyłącznie w oparciu o przedstawione dokumenty

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w zakresie zdolności technicznej, żądaliśmy wykazania dysponowania m.in. bazą magazynowo-transportową, która spełnia wymogi rozporządzenia ministra środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122). W przetargu wpłynęły trzy oferty. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą z nich, chce korzystać z zasobów innego podmiotu w zakresie udostępnienia bazy magazynowo-transportowej (do oferty dołączył zobowiązanie podmiotu trzeciego). Po otwarciu ofert, drugi w rankingu wykonawca, wystąpił do zamawiającego z pismem, w którym stwierdził, że firma X udostępniająca wykonawcy zasoby, nie posiada bazy magazynowo-transportowej spełniającej wymogi określone w rozporządzeniu. Jak w takiej sytuacji ma postąpić zamawiający? Czy może przeprowadzić kontrolę tej bazy w celu weryfikacji prawdziwości danych zawartych w zobowiązaniu i oświadczeniu wykonawcy? Czy należy wystąpić do wykonawcy o złożenie wyjaśnień w tej sprawie?
17
01/2017

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę a tryb z wolnej ręki – praktyczne wskazówki dla zamawiającego

Pytanie: Czy w treść „Zaproszenia do udziału w negocjacjach” prowadzonych w trybie art. 66 ustawy Pzp (na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b) kierowanego do wykonawcy usługi oświetleniowej na obszarze naszej gminy (wykonawca jest właścicielem instalacji oświetleniowej zlokalizowanej na tym terenie) – powinienem umieścić w opisie przedmiotu zamówienia zapisy wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp dotyczące obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę?
04
11/2016

Pamiętaj o terminach na oszacowanie wartości zamówienia

Pytanie: Artykuł 35 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że: „Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane”. Czy zatem zamawiający może dokonać ustalenia wartości zamówienia w dniu wszczęcia postępowania, czy też będzie to niezgodne z ww. artykułem?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.