Ekspert: Daniel Szczęsny
Daniel Szczęsny
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Radca prawny, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, autor artykułów i opracowań w prasie fachowej poświęconych tematyce zamówień publicznych, doradca obsługujący postępowania przetargowe prowadzone przez klientów publicznych, jak i wykonawców. Współpracuje m.in. z Mazowieckim Centrum Doskonalenia Kadr, SEKA S.A. oraz Polskim Instytutem Kształcenia w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących zamówień publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz wykonawców, prowadził również zajęcia na studiach dziennych oraz podyplomowych z zagadnień dotyczących zamówień publicznych. Od lutego 2008 r. główny specjalista, a następnie kierownik wydziału w departamencie zakupów zamawiającego sektorowego oraz zastępca dyrektora departamentu zakupów zamawiającego sektorowego, odpowiedzialny za kierowanie zespołem dokonującym zakupów na potrzeby zamawiającego sektorowego, spółek grupy kapitałowej zamawiającego sektorowego oraz za sprawy związane z konsolidacją zamówień wspólnych. Obecnie jako radca prawny zajmuje się doradztwem, przygotowywaniem opinii prawnych, sporządzaniem odpowiedzi na odwołania, innych pism w związku z zamówieniami publicznymi, a także obsługą prawną spółki. Reprezentuje również zamawiającego sektorowego przed Krajową Izbą Odwoławczą, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz sądami okręgowymi. W latach 2003–2005 specjalista w Wydziale Orzecznictwa, a następnie Wydziale Opinii Urzędu Zamówień Publicznych, w latach 2005–2006 Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Urzędu Zamówień Publicznych.

Porady udzielone przez: Daniel Szczęsny

09
05/2017

Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia – ważne wymogi dokumentacyjne

Pytanie: Zamawiający żąda wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego z informacją o podstawie do dysponowania nimi. Osoba, którą dysponuje wykonawca, współpracuje z nim w ramach umowy zlecenia i wystawia za każde zlecenie fakturę VAT. Czy można uznać, że jest to współpraca oparta o umowę cywilnoprawną, czy raczej stanowi rodzaj współpracy biznesowej bądź gospodarczej?
29
03/2017

Brak wymaganej nazwy producenta w ofercie to podstawa do jej odrzucenia

Pytanie: W ofercie na dostawę leków w rubryce „nazwa producenta” wpisaliśmy „import docelowy”. Czy w tej sytuacji oferta podlega odrzuceniu?
22
02/2017

Jak zakwalifikować refundację kosztów szkoleń pracowniczych?

Pytanie: Pracownicy jednostki budżetowej uczestniczą w szkoleniach lub zawodach sportowych, które opłacają z własnych środków. Czy w przypadku wyrażenia zgody przez pracodawcę i zamawiającego na refundację kosztów takiego szkolenia lub udziału w nim, z uwagi na jego przydatność i celowość na zajmowanym stanowisku pracy, wydatek taki podlega ustawie Prawo zamówień publicznych? Czy tym samym należy go ująć w sprawozdaniu z udzielanych zamówień publicznych?
14
02/2017

Jak określić koszt cyklu życia żywności, gdy chce się ją nabyć tylko na podstawie kryterium ceny?

Pytanie: Jak opisać w załączniku do protokołu, w jaki sposób uwzględniono w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia w przetargu nieograniczonym na dostawę żywności, gdzie zastosowano kryterium 100% cena?
24
01/2017

Ocena warunków udziału w postępowaniu może odbywać się wyłącznie w oparciu o przedstawione dokumenty

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w zakresie zdolności technicznej, żądaliśmy wykazania dysponowania m.in. bazą magazynowo-transportową, która spełnia wymogi rozporządzenia ministra środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122). W przetargu wpłynęły trzy oferty. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą z nich, chce korzystać z zasobów innego podmiotu w zakresie udostępnienia bazy magazynowo-transportowej (do oferty dołączył zobowiązanie podmiotu trzeciego). Po otwarciu ofert, drugi w rankingu wykonawca, wystąpił do zamawiającego z pismem, w którym stwierdził, że firma X udostępniająca wykonawcy zasoby, nie posiada bazy magazynowo-transportowej spełniającej wymogi określone w rozporządzeniu. Jak w takiej sytuacji ma postąpić zamawiający? Czy może przeprowadzić kontrolę tej bazy w celu weryfikacji prawdziwości danych zawartych w zobowiązaniu i oświadczeniu wykonawcy? Czy należy wystąpić do wykonawcy o złożenie wyjaśnień w tej sprawie?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.