Ekspert: Andrzej Łukaszewicz
Andrzej Łukaszewicz
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców

Porady udzielone przez: Andrzej Łukaszewicz

20
07/2017

Zasady zlecania „podobnych” zamówień zgodnie z przepisami nowelizacji ustawy Pzp

Pytanie: W przetargu nieograniczonym (prowadzonym zgodnie z przepisami po zeszłorocznej nowelizacji ustawy Pzp) w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi sprzątania obiektów przewidzieliśmy zamówienia uzupełniające dla zamówienia podstawowego, o których była mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W chwili obecnej wynikła konieczność dodatkowego posprzątania obiektu po zorganizowanej imprezie. Czy musimy sporządzić aneks do umowy zwiększający kwotę umowy? Czy możemy zlecić wykonanie usługi do 30.000 euro?
12
04/2017

Uważaj, jakich próbek wymagasz od wykonawców! Będziesz musiał przechować je w dokumentacji przetargowej

Pytanie: W przygotowywanym postępowaniu, na potrzeby dokonania oceny zgodności oferowanych urządzeń (odbiorników) z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, żądane jest dostarczenie jednego odbiornika jako próbki, w rozumieniu § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Próbki, co do zasady, powinny być przechowywane tak jak cała dokumentacja postępowania, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania. Mając jednak na uwadze, że próbką jest de facto urządzenie odbiorcze, którego koszt wynosi ponad 10.000 zł, a ponadto może być dodatkowo wykorzystane przy świadczeniu usług nadawczo-odbiorczych, zawracam się z pytaniem, czy istnieje możliwość jej wcześniejszego zwrotu? Na jakich zasadach i w jaki sposób dokonać tej czynności, by nie naruszyć przepisów ustawy Pzp?
08
08/2016

Czy nowe przepisy pozwalają uzupełnić więcej dokumentów niż poprzednio?

Pytanie: Czy w związku z faktem, że zamawiający może wezwać na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia „innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania”, możliwe jest uzupełnienie takich załączników jak:
 • dokument potwierdzający wniesienie wadium (np. gwarancja bankowa),
 • formularz ofertowy,
 • formularz cenowy,
 • kosztorys,
 • dokumenty niezbędne do przyznania punktów w kryteriach oceny ofert?
Proszę również o wskazanie różnicy pomiędzy wyjaśnieniami treści dokumentu z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a tymi z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp?
13
07/2016

Zamówienie usługi badań naukowych w praktyce – poznaj aktualne zasady szacowania

Pytanie: Reprezentuję instytut badawczo-naukowy. W sierpniu br. podpiszemy umowę, której przedmiotem jest wykonanie badań i ocena zanieczyszczeń powietrza pod pewną inwestycję. Kontrakt będziemy realizować, posiłkując się wieloma podwykonawcami wykonującymi różne zadania, począwszy od obsługi stacji, opracowania i raporty po dzierżawę aparatury i dostawy materiałów. Kwota, którą w sumie otrzymają podwykonawcy i dostawcy, to około 2.200.000 zł. Przydzielając jednak usługi i dostawy do poszczególnych grup na zamówienia tożsame rodzajowo, w żadnej z nich nie przekroczę kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Jako, że przedmiotem zamówienia jest praca badawcza, to przy jego udzielaniu chcę skorzystać z wyłączenia stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4d pkt 1 (oczywiście mam na myśli przepisy ustawy Pzp po nowelizacji). Mam jednak wątpliwości, czy to rozwiązanie jest dopuszczalne. Czy nie powinnam brać pod uwagę całej kwoty 2.200.000 zł? Przekracza ona progi unijne, a wówczas nie mam możliwości skorzystania z art. 4d pkt 1 ustawy Pzp.
30
06/2016

Już dziś poznaj zasady szacowania zamówień uzupełniających i dodatkowych po nowelizacji ustawy Pzp

Pytanie: Wartość zamówienia po nowelizacji ustawy Pzp wynosi przykładowo 200 tys. zł. Jak oszacować maksymalną wartość zamówienia, jeżeli zamawiający chce w przyszłości zlecić  zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy Pzp?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.