Ekspert: Agata Hryc-Ląd
Agata Hryc-Ląd
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych. Członek ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej. Jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Porady udzielone przez: Agata Hryc-Ląd

29
08/2016

Terminy ważności dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu – jak je rozumieć zgodnie z nowelizacją Pzp

Pytanie: Art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (w brzmieniu po nowelizacji) przewiduje obowiązek wezwania wykonawcy, przed zawarciem umowy, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Tymczasem rozporządzenie z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia odnosi termin ważności dokumentów i oświadczeń do terminu składania ofert. Czy przepisy te należy rozumieć tak, że wykonawca w odpowiedzi na wezwanie składa dokumenty i oświadczenia, których ważność odnosimy do terminu składania ofert (czyli np. informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)?
10
08/2016

Kiedy wykonawca musi zatrudnić pracownika na umowę o pracę – wymóg nowelizacji Pzp w praktyce

Pytanie: Zamierzam przeprowadzić licytację elektroniczną na remont drogi oraz chodnika. W myśl art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający musi określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymaganie zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli ich wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w Kodeksie pracy. Przy tego typu postępowaniach żądamy, aby wykonawca dysponował kierownikiem robót. Czy powinniśmy wymagać, aby zatrudniał go na umowę o pracę? Będziemy również przeprowadzać postępowanie powyżej kwot unijnych na usługę wywozu odpadów komunalnych. Czy tam także muszę określić czynności wymagane do realizacji na umowę o pracę? Czy zamawiający zawsze musi weryfikować podstawę zatrudnienia pracowników i mieć na to dowód w dokumentacji postępowania?
22
06/2016

Zasady zlecania usług podwykonawcom przez podmiot zobowiązany do stosowania Pzp

Pytanie: Startowaliśmy w przetargu razem z kilkoma podwykonawcami. Najprawdopodobniej wygramy przetarg, bo zaoferowaliśmy najlepsze warunki. Czy będę mogła udzielić zamówienia z wolnej ręki podwykonawcom, z którymi złożyliśmy ofertę czy będę musiała zorganizować przetarg? Wartość zamówień dla pojedynczego podwykonawcy to około 170.000 zł.
20
06/2016

Jeśli wykonawca poprawił błąd zamawiającego w formularzu ofertowym, nie warto odrzucać jego oferty

Pytanie: Zamawiający określił w siwz – w odniesieniu do wszystkich pozycji asortymentowych – stawkę VAT 23%. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta, w której wykonawca w odniesieniu do kilku pozycji zastosował VAT odwrócony, a w jednej – stawkę VAT 8%. Zapisy wykonawcy są prawidłowe, to zamawiający popełnił błąd. Co powinien zrobić zamawiający? Czy można po uzyskaniu wyjaśnień od wykonawcy wybrać jego ofertę? 
25
05/2016

Czy istnieją skuteczne metody, aby zmusić zamawiającego do wyboru Twojej oferty w określonym czasie?

Pytanie: Wystartowaliśmy w przetargu poniżej unijnych progów. Zamawiający ociąga się jednak z wyborem oferty. Z informacji telefonicznych wynika, że osoba odpowiedzialna w tej instytucji za przetargi przebywa na zwolnieniu lekarskim i dopóki nie wróci, nie dojdzie do zakończenia procedury. Czy zamawiający jest zobligowany do wyboru wykonawcy w ciągu określonego czasu? A może nie podobają mu się oferty i w ogóle nie zapyta o przedłużenie terminu związania ofertą? Czy możemy sami wydłużać termin związania ofertą o  nieograniczony czas?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.