Ekspert: Agata Hryc-Ląd
Agata Hryc-Ląd
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Specjalistka z zakresu zamówień publicznych. Tematyką zamówień publicznych zawodowo zajmuje się od 2003 roku. Przez lata związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce, działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych. Uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy Pzp. Członkini Grupy Roboczej ds. Pzp działającej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa. Ekspert zewnętrzny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Autorka licznych komentarzy i publikacji z zakresu ustawy Pzp. Prowadzi szkolenia. Od 2012 roku aktywna członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym.

Porady udzielone przez: Agata Hryc-Ląd

19
04/2017

Bądź pewien, czy właściwe określasz wartość zamówień na dostawy paliwa

Pytanie: Pod koniec listopada 2016 roku otwarto przetarg na dostawę paliwa lotniczego. Postępowanie było podzielone na 2 zadania: 1. Zadanie I – Paliwo lotnicze AVGAS 100LL (bez akcyzy). 2. Zadanie II – Paliwo lotnicze JET A1 (bez akcyzy). Wybrano wykonawcę na zadanie  I, na zadanie II nie złożono zaś żadnych ofert. W związku z tym zmieniliśmy trochę pierwotne warunki zamówienia. Jego wartość nie przekracza 30.000 euro. Czy można aktualnie udzielić go w procedurze pozaustawowej do 30.000 euro, mimo iż mamy nowy rok, pod koniec którego planujemy zakup paliwa na rok 2018?
07
04/2017

Roboty zamienne w umowie z zamawiającym – czy zasadna będzie zmiana wynagrodzenia?

Pytanie: Braliśmy udział w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych (dofinansowanych ze środków UE). We wzorze umowy przewidziano wystąpienie robót zamiennych. Wynagrodzenie jest ryczałtowe. W przypadku wystąpienia robót zamiennych wskazano  jedynie możliwość obniżenia wynagrodzenia, jeśli będzie to wynikało z kosztorysu różnicowego. Natomiast nie przewidziano podwyższenia płacy. Czy zamawiający, przyjmując wynagrodzenie ryczałtowe, może lub powinien przewidzieć w umowie możliwość jego podwyższenia w wyniku wystąpienia robót zamiennych?
31
03/2017

Ułatwienia w zamawianiu usług badań lekarskich i szkoleń pracowników

Pytanie: Czy szkolenia pracowników, zakup wody mineralnej dla tych osób oraz ich badania lekarskie są zwolnione ze stosowania ustawy Pzp? Jeżeli tak, proszę o podanie podstawy prawnej.
17
02/2017

Jak zapobiec zakłóceniu konkurencji w dialogu konkurencyjnym, gdy ofertę złożył podmiot, który przygotowywał procedurę?

Pytanie: Nasze pytanie dotyczy dialogu technicznego. Zgodnie z nowym art. 31d ustawy Pzp, jeżeli istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania, zamawiający zapewnia, że jego udział w postępowaniu nie zakłóci konkurencji. W szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje następnie w protokole środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. W jaki sposób zamawiający powinien przekazać pozostałym wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania? Czy chodzi może, w przypadku dialogu technicznego, o przekazanie protokołów ze spotkań z wykonawcami? Czy może o sporządzenie zbiorczej informacji, co było przedmiotem dialogu i jakie informacje zamawiający uzyskał? Jaki jest wobec powyższego katalog potencjalnych środków mających na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji ?
10
02/2017

Co zrobić z ofertą, która zawiera pełen pakiet dokumentów niewymaganych na tym etapie przez zamawiającego?

Pytanie: Zgodnie z nowelizacją ustawy Pzp wykonawca jest zobligowany złożyć wraz z ofertą jedynie oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp. Jak ma postąpić zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca z własnej woli załącza do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. np. wykazy robót budowlanych wraz z dowodami czy wykaz osób, przy czym przedłożone dokumenty nie są kompletne lub budzą wątpliwości? Czy zamawiający ma dokonać wezwania (np. w odniesieniu do jednej z referencji, czy brakującego wykazu) na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2, czy też wezwać do ich uzupełnienia z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp? Pytanie takie pojawia się także w sytuacji, gdy któryś z załączonych do oferty dokumentów budzi wątpliwości zamawiającego i wzywa on wykonawcę do wyjaśnień, z których następnie wynika, że dokument nie potwierdza warunku udziału w postępowaniu.
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.