Dodano: 30-10-2014

Wyślij Drukuj A A A

rozporządzenie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
(Dz.U. z dnia 28 stycznia 2010 r.)

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 22, poz. 1655, z poźń. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
Określa się wzory zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych:
1)
ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
1a)
ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 131a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanym dalej "zamówieniem w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", i o zamówieniu na podwykonawstwo, stanowiący załącznik nr 1a do rozporządzenia;
2)
uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
ogłoszenia o wynikach konkursu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2.
Wzory, o których mowa w ust. 1, dotyczą zamówień publicznych oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 188, poz. 1153).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2010 r.
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz.1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778.
Załącznik 1 Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik 1a Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o zamówieniu na podwykonastwo
Załącznik 2 Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakup
Załącznik 3 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Załącznik 4 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Załącznik 5 Ogłoszenie o konkursie
Załącznik 6 Ogłoszenie o wynikach konkursu
Załącznik 7 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.