Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Renata Dzikowska

Powołanie komisji przetargowej – praktyczne aspekty

Pytanie: Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony ze środków unijnych. Trzy postępowania dotyczące tego samego zamówienia zostały już unieważnione – dwa razy nie złożono ofert, raz najkorzystniejsza z ofert przewyższała sumę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Czy za każdym razem, do każdego przetargu, należy powoływać  kolejną komisję przetargową na podstawie osobnej decyzji? Czy komisja może pracować na podstawie jednego dokumentu do czasu podpisania umowy na zamówienie?
Odpowiada: Renata Dzikowska, 30.06.2017, Kategoria: Ocena ofert
Katarzyna Bełdowska

Zmiana umowy o zamówienie – praktyczne wskazówki

Pytanie: W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych. W trakcie jej realizacji konieczne okazało się wykonanie robót nieprzewidzianych (dodatkowych). Jednocześnie chcemy rozszerzyć umowę o udzielenie „zamówienia podobnego” (dawnego uzupełniającego), którego wartość nie przekracza 30.000 euro. Możliwość jego zlecenia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Czy w zaistniałej sytuacji należy sporządzić aneks do podstawowej umowy w przypadku robót dodatkowych, a odrębną umowę dla zamówienia z art. 67 ustawy Pzp? Czy może powinniśmy zastosować art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w związku z faktem, że wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro?
Odpowiada: Katarzyna Bełdowska, 28.06.2017, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Andrzela Gawrońska-Baran

Dodatkowa publikacja ogłoszenia w Biuletynie ZP – krótkie objaśnienie

Pytanie: Kiedy w ogłoszeniu BZP zaznaczamy pole „ogłoszenie nieobowiązkowe”?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 28.06.2017, Kategoria: Dokumentacja
Katarzyna Bełdowska

Termin zawiadomienia o odrzuceniu oferty – sprawdź, jak właściwie dopełniać formalności

Pytanie: Na jakim etapie postępowania należy poinformować wykonawcę o odrzuceniu jego oferty – bezpośrednio po dokonaniu tej czynności czy dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty?
Odpowiada: Katarzyna Bełdowska, 26.06.2017, Kategoria: Dokumentacja
Justyna Andała-Sępkowska

Przyjęte w siwz zasady wyboru oferty wiążą wszystkich uczestników postępowania

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony, w którym wspólnie z innym zamawiającym zamierzamy udzielić zamówień zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. Przetarg został ogłoszony na roboty budowlane i nie podzielono zamówienia na części. Każdy z zamawiających zamierza udzielić wybranemu wykonawcy oddzielnego zamówienia na swój zakres robót.Po otwarciu ofert okazało się, że złożono 2 oferty. Pierwsza była droższa od drugiej, ale cena pierwszej oferty dla zakresu robót dla pierwszego zamawiającego była niższa od ceny drugiego zamawiającego. Czy w tym przypadku, biorąc pod uwagę fakt, że przetarg nie jest podzielony na części oraz, że każdy z zamawiających podpisze osobną umowę z wykonawcą, można przyjąć, że pierwszy zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, mimo iż cena tej oferty będzie dla niego wyższa od tej, którą zaoferował drugi wykonawca? Jak należałoby w tym przypadku postąpić? Rozstrzygnąć postępowanie i podpisać umowy z wykonawcą czy unieważnić procedurę?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.