Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Andrzela Gawrońska-Baran

Termin ważności dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu

Pytanie: Zamawiający wezwał wykonawcę, który „wygrał” postępowanie do uzupełnienia dokumentów: tj. zaświadczeń z ZUS, US, KRK itd. Czy zaświadczenia, które wykonawca musi dostarczyć w ciągu 10 dni, powinny być aktualne na dzień składania ofert czy złożenia dokumentów? To samo dotyczy oświadczeń – z jaką datą wykonawca ma je przedstawić? Zamawiający wskazał w piśmie, że zaświadczenia i oświadczenia powinny być aktualne na dzień ich składania. W dalszej części wezwania zawarł jednak zapis, że zaświadczenia muszą mieć ważność np. 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Tak się niefortunnie składa, iż wykonawcy w czasie przetargu zaświadczenia się przedawniły i teraz nie wiadomo, czy złożyć dokumenty aktualne na dzień składania ofert czy te nowe, aktualne na dzień złożenia zaświadczeń.
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 29.11.2016, Kategoria: Ocena ofert
Mariola Kubicka

Jak ocenić oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej złożone z ofertą?

Pytanie: Czy można przyjąć oświadczenie o przynależności (lub jej braku) do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp złożone wraz z ofertą, gdy wykonawca stwierdza w nim:1) że nie należy do grupy kapitałowej (tj. do żadnej),2) że należy do grupy kapitałowej i załącza listę podmiotów wchodzących w skład tej grupy? Z listy zamawiający odczytuje, iż żaden podmiot na niej wpisany nie złożył oferty.
Odpowiada: Mariola Kubicka, 25.11.2016, Kategoria: Ocena ofert
Andrzela Gawrońska-Baran

Powierzenie prac podwykonawcom na etapie realizacji umowy – dopuszczalne czy zakazane?

Pytanie: Czy wykonawca na etapie realizacji umowy może wprowadzić podwykonawcę mimo wskazania w ofercie osobistego wykonania całości zamówienia? Zamawiający nie określił w umowie obowiązku samodzielnej wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Odpowiadając natomiast na pytanie o ewentualne powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, definitywnie ograniczył możliwość aneksowania w tej sytuacji umowy, powołując się na „istotność zmian”. Czy ma rację?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 25.11.2016, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Ustawa Pzp nakazuje unikać zbędnych formalności dokumentacyjnych

Pytanie: W rozporządzeniu z 19 lutego 2013 r. o dokumentach przed nowelizacją był przepis § 1 ust. 3, który stanowił: „W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2”. W nowym rozporządzeniu nie ma już takiej regulacji. Czy zatem, w obecnym stanie prawnym, zamawiający, dla którego dany wykonawca realizował wcześniej zamówienie, powinien żądać od niego dowodów jego należytego wykonania np. poświadczeń, które sam dla niego wystawiał?
Odpowiada: Małgorzata Niezgoda-Kamińska, 25.11.2016, Kategoria: Ocena ofert
Karol Jaworski

Reguły poprawiania ofert po nowelizacji – zyskaj gotowe rozwiązania

Pytanie: Czy błędy rachunkowe i pisarskie w ofertach poprawiam u wszystkich wykonawców, czy tylko u tego, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i, którego wzywam do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu? Co w przypadku gdy oferta wybranego wykonawcy zawiera wszystkie dokumenty, które mają być złożone na wezwanie zamawiającego?
Odpowiada: Karol Jaworski, 24.11.2016, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.