Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Dominika Perkowska

Jak uzupełniać dokumenty w procedurze odwróconej? Praktyczne wskazówki dla zamawiającego

Pytanie: Prowadzę procedurę odwróconą. Co w sytuacji, gdy wykonawcy w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, nie złożą oświadczenia o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej? Czy zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wzywa wszystkich wykonawców do złożenia brakującego dokumentu, czy jedynie ten podmiot, którego ofertę ocenił najwyżej?
Odpowiada: Dominika Perkowska, 11.10.2016, Kategoria: Ocena ofert
Anita Zakościelna

Ocena próbek przedmiotu zamówienia musi odbywać się na podstawie wcześniej określonych wymogów

Pytanie: Organizuję przetarg na odzież roboczą i ochronną dla grupy zakupowej. Jeden z zamawiających życzy sobie dołączenia do oferty wzorów wyrobów i w przypadku butów jednego buta z pary. Czy w związku z powyższym wykonawca ma mi przywieźć na wezwanie wszystkie te buty i odzież według wzorów? A co jak się nie spodobają temu zamawiającemu? Chyba nie mogę tak porostu wykluczyć wykonawcy z postępowania. Dajmy na to w opisie przedmiotu zamówienia mam buty gumowo-filcowe w części gumowej buta wykonane w 100% z gumy. Jeśli wykonawca przedstawi taki but a zamawiającemu się nie spodoba, to nie mam chyba prawa na tej podstawie wykluczyć tego podmiotu i zażądać innego buta? Wybór wykonawcy odbywa się na podstawie kryteriów – cena 60%, serwis 20% i termin wykonania zamówienia 20%. Dostarczone przez wykonawcę wzory i ich weryfikacja nie mają wpływu na odrzucenie oferty, chyba że nie spełniają wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Czy mam rację?
Odpowiada: Anita Zakościelna, 07.10.2016, Kategoria: Przedmiot zamówienia
Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Jak opisać aktualnie w siwz wymogi względem wykonawcy związane z warunkami udziału w postępowaniu?

Pytanie: W jaki sposób ująć formułę oceny warunków (przed nowelizacją spełnia – nie spełnia) w obecnym stanie prawnym?
Odpowiada: Małgorzata Niezgoda-Kamińska, 07.10.2016, Kategoria: Ocena ofert
Andrzela Gawrońska-Baran

Aktualność dokumentów potwierdzających informacje z JEDZ – istotne zasady związane z oceną ofert

Pytanie: W przypadku zastosowania „procedury odwróconej” np. 10 października 2016 r. wykonawcy składają ofertę oraz JEDZ. Następnie wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostaje wezwany do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w JEDZ. Czy dokumenty mają być aktualne na dzień składania ofert tj. 10 października czy na np. na 21 października czyli dzień wezwania wykonawcy do złożenia dokumentów?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 07.10.2016, Kategoria: Ocena ofert
Andrzela Gawrońska-Baran

Zobacz, na jakich zasadach instytucja kultury może zaciągnąć kredyt

Pytanie: Czy jako samorządowa instytucja kultury możemy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kredyt bankowy bez stosowania ustawy Pzp (na podstawie art. 4 pkt 3 ja ustawy Pzp)? Zgodnie z tym przepisem ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są pożyczki lub kredyty (...) , z wyjątkiem kredytów zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej.
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.