Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Wymóg zatrudnienia osób realizujących zamówienie na umowę pracę nie należy do arbitralnej decyzji zamawiającego

Pytanie: Czy w związku z budową drogi, w którym to zadaniu występują roboty ziemne, rozbiórkowe, montażowe itp., zamawiający musi wymagać, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy wszystkie osoby, które będą:a) obsługiwać maszyny i sprzęt do prac ziemnych i montażowych,b) wykonywać prace fizyczne dotyczące robót ziemnych, podbudowy pod nawierzchnie, nawierzchni, poboczy, prac porządkowych, montażowych za wyjątkiem np. osób odpowiedzialnych za kierowanie budową tj. kierownik budowy oraz geodeta?Czy zamawiający według własnego uznania, może ograniczyć wymóg zatrudnienia o pracę i żądać go tylko co do niektórych osób np. obsługujących maszyny i sprzęt do prac ziemnych i montażowych?
Odpowiada: Małgorzata Niezgoda-Kamińska, 08.06.2017, Kategoria: Przedmiot zamówienia
Andrzela Gawrońska-Baran

Konkurs ofert czy przetarg nieograniczony – wskazówki proceduralne dla podmiotów leczniczych

Pytanie: Jesteśmy podmiotem leczniczym (samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej – szpitalem powiatowym). Część badań laboratoryjnych wykonujemy w placówkach zewnętrznych. Czy w takim przypadku powinniśmy przeprowadzić przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Pzp czy konkurs ofert na świadczenie zdrowotne stosownie do art. 26 i 27 ustawy o działalności leczniczej oraz przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?
Marcin Czeluśniak

Termin zawarcia umowy po postępowaniu odwoławczym

Pytanie: Czy można zawrzeć umowę następnego dnia po ogłoszeniu wyroku przez Izbę, czy należy czekać na otrzymanie pisemnego uzasadnienia wyroku? A może wolno to zrobić dopiero po upływie terminu na wniesienie skargi (po kolejnych 7 dniach)? Postępowanie było prowadzone poniżej progów unijnych. Ogłoszenie wyroku nastąpiło 8 maja 2017 r. (oddalenie odwołania wykonawcy). Odpisy orzeczenia nie zostały wysłane w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia do dzisiaj (minęło już 13 dni od ogłoszenia wyroku).
Odpowiada: Marcin Czeluśniak, 07.06.2017, Kategoria: Odwołanie i skarga
Renata Dzikowska

Korekta omyłek w ofertach na konkretnych przykładach z procedury zamówieniowej

Pytanie: Zamawiający wymaga przedstawienia w postępowaniu kosztorysu ofertowego. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, jak należy poprawić następujące omyłki w ofertach:
 • błędne zaokrąglenie – zamawiający żądał ułożenia krawężnika długości 33,55 mb a wykonawca w ofercie przedstawił w tej pozycji długość 33,555 mb. Czy zamawiający powinien poprawić omyłkę zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp czy potraktować to jako oczywistą omyłkę rachunkową (art. 87 ust. 2 pkt 2)?;
 • inny obmiar – zamawiający przewidział w pozycji, o której mowa wyżej, obmiar 1000 mb, a wykonawca zaproponował 700 mb;
 • błędnie określona jednostka (metry kwadratowe zamiast bieżących);
 • nieprzemnożenie danej wartości – zamawiający wymagał w kosztorysie zastosowania krotności pewnej pozycji a wykonawca nie dokonał obliczeń.
Odpowiada: Renata Dzikowska, 06.06.2017, Kategoria: Ocena ofert
Andrzela Gawrońska-Baran

Centralizacja VAT nie wpływa na zasady szacowania zamówienia

Pytanie: Od 1 stycznia 2017 r. jako zakład budżetowy podlegamy centralizacji VAT. Otrzymując fakturę, nie możemy odliczać całego podatku, tylko jego część (w naszym przypadku 51%, pozostałe 49% musimy doliczać do sumy netto wskazanej w fakturze i ta wartość powiększona o 41% VAT jest naszym kosztem). Czy do ustalenia wartości zamówienia powinniśmy dalej zgodnie z art. 32 ustawy Pzp brać pod uwagę tylko całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez VAT? Czy mając na uwadze centralizację podatku, aby ustalić wartość zamówienia, do całkowitego szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy należy doliczyć 41% podatku od towarów i usług?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 06.06.2017, Kategoria: Przedmiot zamówienia
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.