Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Anita Zakościelna

Jak przygotować dobre zapytanie cenowe do potencjalnych wykonawców?

Pytanie: Przygotowuję postępowanie na sprzątanie obiektu na 2017 rok (w zapytaniu o cenę). Jest to pierwsza procedura dotycząca tej usługi. Czy w celu prawidłowego oszacowania zamówienia mogę wysłać do wykonawców informacyjne zapytanie cenowe dotyczące kosztów wykonania usługi? Co powinno zawierać takie zapytanie?
Ksenia Latos

Zamawiający ma prawo zastrzec osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia

Pytanie: Czy zamawiający może zawrzeć w siwz następujące zdanie: „Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj.: ułożenie nawierzchni syntetycznej wykonawca winien wykonać osobiście (bez udziału podwykonawców)”? Czy nie jest to sprzeczne z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp? Taki zapis uniemożliwia nam złożenie oferty, ponieważ zamierzamy polegać na doświadczeniu naszego podwykonawcy.
Odpowiada: Ksenia Latos, 30.12.2016, Kategoria: Ocena ofert
Marta Mikulska-Nawacka

Plan postępowań z art. 13a ustawy Pzp – praktyczne wskazówki jego sporządzania i publikacji

Pytanie: Zgodnie z art. 13a jako instytut naukowy jesteśmy zobligowani do umieszczenia planów postępowań na kolejny rok. W przyszłym roku będziemy zobligowani do przeprowadzenia postępowania na dostawę gazu. Jednak zamiast organizować przetarg na kwotę poniżej progu unijnego będziemy chcieli wejść do grupy zakupowej i wtedy wspólnie z innymi zamawiającymi „wskoczymy” w przetarg unijny. Jaką wartość mamy wpisać w planach? Chodzi mi o orientacyjną kwotę zamówienia – tę naszą? Czy mamy wskazywać tam grupę zakupową, do której zamierzamy dołączyć? Gdzie należy umieścić plany? Na naszej stronie BIP?
Odpowiada: Marta Mikulska-Nawacka, 29.12.2016, Kategoria: Dokumentacja
Justyna Andała-Sępkowska

Różny VAT w formularzu oferty i harmonogramie rzeczowo-finansowym – jak ocenić ofertę?

Pytanie: Wykonawca złożył ofertę na wykonanie robót budowlanych, które będą realizowane w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający żądał załączenia do oferty formularza ofertowego i harmonogramu rzeczowo-finansowego. W formularzu ofertowym wykonawca podał cenę brutto wyższą niż w harmonogramie. W czasie otwarcia ofert zamawiający podał cenę ofertową z formularza. Zgodnie z siwz (sposób obliczenia ceny ofertowej): „Cenę należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego wynikającej z dokumentacji postępowania oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Cenę ofertową stanowi suma wartości wszystkich jej elementów łącznie z VAT”.Jak powinien w takim przypadku postąpić zamawiający? Jaką cenę należy przyjąć do oceny oferty w kryterium cena? Czy tą z formularza ofertowego czy z harmonogramu? A może należy ofertę odrzucić?
Odpowiada: Justyna Andała-Sępkowska, 27.12.2016, Kategoria: Ocena ofert
Justyna Andała-Sępkowska

Czy uzupełniony dokument musi mieć datę odpowiadającą terminowi składania ofert?

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, został wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, w tym informacji z Krajowego Rejestru Karnego. W odpowiedzi wykonawca przedłożył nieważne informacje, tj. wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. W związku z tym został wezwany do uzupełnienia. W odpowiedzi przedłożył dokumenty datowane po terminie składania ofert. Czy można uznać je za prawidłowe?
Odpowiada: Justyna Andała-Sępkowska, 22.12.2016, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.