Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Agata Smerd

W przypadku zamówień częściowych można unieważnić tylko jeden pakiet

Pytanie: Nasze zamówienie dotyczy żywności i realizowane jest w trybie nieograniczonym. Jego wartość przekracza kwotę 14.000 euro. Zamówienie realizowane z podziałem na części/ kilka pakietów. Wartość kilku pakietów przekracza kwotę 14.000 euro, a kilku pakietów nie przekracza kwoty 14.000 euro. Na realizację jednego z pakietów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro została złożona tylko jedna oferta, której cena przekracza kwotę, jaką przeznaczyłem na realizację tego pakietu. Nasz jednostka nie jest w stanie pozyskać środków w kwocie odpowiadającej cenie złożonej oferty. W jakim trybie pozyskać wykonawcę do realizacji tego pakietu zamówienia?
Odpowiada: Agata Smerd, 10.04.2013, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Justyna Andała-Sępkowska

Wykonawca może złożyć wadium w kilku różnych formach jednocześnie

Pytanie: Czy wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kilku częściach jednocześnie, np. w pieniądzu i gwarancji ubezpieczeniowej?
Odpowiada: Justyna Andała-Sępkowska, 09.04.2013, Kategoria: Ocena ofert
Andrzela Gawrońska-Baran

Zamawiający może żądać wykazu głównych usług z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie

Pytanie: Wymagaliśmy, aby wykonawca posiadał doświadczenie, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat trzy usługi - organizacja wycieczek, co najmniej z trzema noclegami każda, o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł każda, ilość uczestników nie mniejsza niż 40 osób każda. Ocena spełniania warunków miała nastąpić na podstawie wykazu głównych usług oraz dowodów. Natomiast wykaz dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału (odnośnie do w/w warunku) sformułowano: "Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat ...”itd (zapis z rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów). Czy taki zapis wystarczy? Czy będzie to czytelne i jasne dla wykonawcy, że w wykazie powinien zawrzeć informacje o trzech wycieczkach z wymaganymi noclegami, wymaganą wartością i wymaganą ilością uczestników a ponadto inne główne usługi?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 08.04.2013, Kategoria: Ocena ofert
Agata Hryc-Ląd

Zamawiający nie musi udzielać odpowiedzi na pytania zgłoszone po terminie

Pytanie: Czy muszę udzielić odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczących udzielonych przez naszą jednostkę wyjaśnień, pomimo że upłynął termin na ich zadawania?
Odpowiada: Agata Hryc-Ląd, 05.04.2013, Kategoria: Dokumentacja
Agata Smerd

Gdy wartość wszystkich części zamówienia nie przekracza 140.000 euro nie trzeba stosować przepisów ustawy Pzp

Pytanie: W przetargu złożona została tylko jedna oferta. Cena oferty przekracza kwotę, jaką przeznaczyliśmy na realizacje zamówienia i nie mamy więcej środków. Wartość zamówienie została oszacowana na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy Pzp. Zamówienie realizowane z podziałem na części i wartość pakietu nie przekracza 14.000 euro. Czy trzeba będzie unieważnić postępowanie. W jakim trybie pozyskać wykonawcę zamówienia? Czy można w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp? Zamówienia dotyczy artykułów żywnościowych dla domu pomocy społecznej i musi być realizowane na bieżąco.
Odpowiada: Agata Smerd, 04.04.2013, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.