Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Daniel Wycinka

Naliczasz kary umowne od wykonawcy? Sprawdź, kto powinien tego dokonać?

Pytanie: W związku z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy przez wykonawcę, który z naszych pracowników powinien zadbać o naliczenie kar umownych? Czy powinien być to:
 • specjalista ds. zamówień publicznych,
 • Komisja Przetargowa,
 • pracownik prowadzący daną inwestycję, usługę itp.
 • skarbnik gminy?
Odpowiada: Daniel Wycinka, 08.07.2012, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Ksenia Latos

Jakie wartości wpisać do protokółu z postępowania w przypadku zamówień uzupełniających?

Pytanie: Na realizacje naszego zamówienia otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jak prawidłowo wypełnić pkt. 2 .3 protokołu postępowania? Czy ma być to % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, czy % całkowitej szacunkowej wartości zamówienia (z wartością zamówień uzupełniających)? Nadmieniam, że w prowadzonym postępowaniu zostały złożone 4 oferty, ale cena najniższej przewyższyła kwotę, jaką mamy na realizację tego zamówienia. Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp postępowanie zostało unieważnione.
Odpowiada: Ksenia Latos, 09.07.2012, Kategoria: Dokumentacja
Mariola Kubicka

Kilka porad na temat udzielenia zamówienia w ramach jednego postępowania

Pytanie: W ciągu roku budżetowego przeprowadzamy kilkakrotnie postępowania na usługi projektowe robót budowlanych (np. budowy dróg). Przy założeniu, że każda usługa projektowa ma wartość poniżej 14.000 euro, jednakże po zsumowaniu wartość różnych projektów przekracza powyższą wartość, czy należy sumować wartości szacunkowe różnych projektów budowlanych? A może wyboru wykonawcy  każdego z nich dokonać można poza ustawą Pzp?
Odpowiada: Mariola Kubicka, 10.07.2012, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Czy na brakujące prace należy udzielić nowego zamówienia publicznego?

Pytanie: W trakcie realizacji termomodernizacji okazało się, że w dokumentacji projektowej nie przewidziano pewnego zakresu robót (przygotowanie pomieszczenia, w którym będzie znajdował się węzeł cieplny; roboty to: skucie istniejącej posadzki, pomalowanie ścian, położenie terakoty oraz rozbudowa instalacji elektrycznej w tym pomieszczeniu). Wartość szacunkowa powyższych robót wynosi około 8.000 zł brutto. Jak w takim przypadku mamy postąpić skoro wynagrodzenie za całą inwestycję termomodernizacji zostało ustalone na zasadzie ryczałtu? Ogłosić drugi przetarg tylko na ten zakres prac?
Małgorzata Skóra

Forma porozumiewania się z wykonawcą w stepowaniu o zamówienie publiczne

Pytanie: W postępowaniu o zamówienie dopuściliśmy w siwz możliwość przesłania uzupełnianych dokumentów faksem, z niezwłocznym potwierdzeniem na piśmie. Jeżeli wyznaczyliśmy wykonawcy termin do uzupełnienia dokumentów np. do dnia 10 czerwca 2012 r., wykonawca w ustalonym terminie prześle faks dokumentu, a oryginał zostanie dostarczony dzień później tj. 11 czerwca 2012 r., to czy dokumenty te zostały złożone prawidłowo?
Odpowiada: Małgorzata Skóra, 26.06.2012, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • APEXNETAPEXNET
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.