Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Eliza Grodzka

Zlecenie wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej nie może nastąpić w trybie z wolnej ręki

Pytanie: Jednostka projektowa, która wykonała dla nas projekt budowlany i wykonawczy już nie istnieje. Do kogo zatem kierować roszczenia z tytułu nadzoru autorskiego/czy też wad tej dokumentacji - czy do projektanta (osoby), który ją fizycznie sporządziła? Każdorazowo w umowach na prace projektowe określone jest wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego. Jeśli zachodzi konieczność przeprojektowania pewnych elementów tej dokumentacji, to bezwzględnie musi to uczynić projektant, czy można zlecić to komuś innemu (dysponujemy majątkowymi prawami autorskim)? Czy wobec nieistnienia jednostki projektowej, niemożności ustalenia osoby projektanta lub odmowy przez niego pełnienia nadzoru autorskiego można zlecić pełnienie tego nadzoru innemu projektantowi (jednostce projektowej) np. w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Odpowiada: Eliza Grodzka, 31.10.2012, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Andrzela Gawrońska-Baran

Zamawiający może żądać podania numeru uprawnień budowlanych

Pytanie: Czy zamawiający w wykazie osób musi wprowadzić rubrykę, w której wykonawca podawać będzie informację na temat nr uprawnień oraz  przynależności do Izby Samorządu Zawodowego. Zamawiający wymaga bowiem także złożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ( w szczególności wymieniowe w wykazie osób) posiadają wymagane uprawnienia budowlane.
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 02.11.2012, Kategoria: Ocena ofert
Jadwiga Wycinka

Zmiana umowy z wykonawcą z powodu zmiany przepisów prawa musi być przewidziana w siwz

Pytanie: W trakcie realizacji umowy zmieniły się przepisy prawa. Spowoduje to konieczność  dostosowania przedmiotu zamówienia do zmienionych regulacji prawnych i może wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy. Zmiana przepisów prawa oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy nie była przewidziana w siwz i w ogłoszeniu. Czy związku z tym  zamawiający może dokonać zmian w umowie?
Odpowiada: Jadwiga Wycinka, 11.11.2012, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Spółka, której działalność jest zawieszona nie może udostępniać swojego potencjału wykonawcy

Pytanie: Spółka prowadzi aktualnie postępowanie na świadczenie usług. W postępowaniu zostały określone i opisane niezbędne wymagania w zakresie warunku udziału dotyczącego wiedzy i doświadczenia. Z przedłożonego przez wykonawcę wykazu i referencji wynika, że jedną z usług (dla spełnienia ww. warunku wymagane było wykonanie co najmniej 2 usług) wykonywała spółka X (sp. z o. o. ), która w czerwcu 2011 roku zawiesiła działalność gospodarczą. W związku z tym należałoby wezwać wykonawcę do uzupełnienia pisemnego zobowiązania tej spółki X. Wezwać do uzupełnienia wykazu nie możemy bo już raz wykonawca był wzywany do tego.  Czy podmiot ten może skutecznie złożyć pisemne zobowiązanie?
Odpowiada: Małgorzata Niezgoda-Kamińska, 03.11.2012, Kategoria: Ocena ofert
Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Szacowanie wartości zamówienia nie może nastąpić wcześniej niż trzy miesiące przed wszczęciem procedury przetargowej

Pytanie: W marcu tego roku przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony na wyposażenie szkoły w meble i materiały gimnastyczne. Zamówienie było finansowane z projektu unijnego. Dzięki wyborze najkorzystniejszej oferty, uzyskaliśmy 34.000 zł. oszczędności. Zamówienie to nie obejmowało zamówień uzupełniających. Jak mam oszacować wartość zamówienia? Czy mam przyjąć wartość zamówienia jako 34.000 zł + 50% jako nowe? A może zostawić tą samą wartość, jaka była w marcu 2012 roku? Czy w takim przypadku mogę zastosować art. 6a ustawy Pzp, by nie narazić się na korektę finansową?
Odpowiada: Małgorzata Niezgoda-Kamińska, 31.10.2012, Kategoria: Przedmiot zamówienia
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • APEXNETAPEXNET
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.