Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Anita Elżanowska

Czy w przypadku nieuzupełnienia dokumentów masz prawo zatrzymać wadium?

Pytanie: Wezwaliśmy wykonawcę do złożenia pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego  do oddania do dyspozycji swojej wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Czy  w przypadku, gdy wykonawca nie złoży powyższego zobowiązania to czy mam podstawę do zatrzymania wadium?
Odpowiada: Anita Elżanowska, 27.08.2012, Kategoria: Ocena ofert
Andrzela Gawrońska-Baran

Jak opisać przedmiot zamówienia na dostawę sprzętu naukowo-medycznego i nie naruszyć zasady uczciwej konkurencji?

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu naukowo- medycznego. Dopuściliśmy składanie ofert równoważnych. Wykonawca zarzucił nam w pytaniu, że chcemy kupić sprzęt od  jednego tylko producenta. Nie chcemy zmieniać parametrów, gdyż urządzenie o innych właściwościach technicznych nie będzie spełniało naszych oczekiwań. Czy zatem zawsze musimy ulegać wykonawcom i kupować sprzęt gorszy, aby w przypadku kontroli nie narazić się na zarzut naruszenia art. 7 ustawy Pzp? Czy wiedząc, że urządzenie można kupić tylko u jednego producenta lub jego wyłącznego przedstawiciela możemy zastosować tryb niekonkurencyjny?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 08.08.2012, Kategoria: Przedmiot zamówienia
Karol Jaworski

Czy brak możliwości sfinansowania zamówienia jest przesłanką do unieważnienia postępowania?

Pytanie: Prowadzę postępowanie o zamówienie na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych. W siwz zawarte zostały zapisy, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych razy cena jednostkowa wskazana w druku oferty. Ponadto zastrzegam sobie możliwość zmniejszenia zakresu przewidywanej ilości robót (wskazanej w kosztorysie) do wysokości limitu środków zabezpieczonych na ten cel z jednoczesnym zmniejszeniem wysokości należnego wynagrodzenia. Po otwarciu ofert okazało się że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zabezpieczyłem. Czy można podpisać umowę z wykonawcą na zmniejszony zakres robót?
Odpowiada: Karol Jaworski, 10.08.2012, Kategoria: Ocena ofert
Andrzela Gawrońska-Baran

Czy cena oferty powinna zawierać koszty związane ze składakami ZUS?

Pytanie: W związku z zorganizowanym postępowaniem o zamówienie  na usługę szkoleniową przetarg wygrał jeden z naszych pracowników. Czy w takim przypadku od ceny oferty należy odliczyć składki na ZUS obciążające pracodawcę czyli zamawiającego? Z siwz oraz przede wszystkim umowy wynika, iż cena zaoferowana przez wykonawcę zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia,. Czy jednak taki zapis (bez podania np. wprost, że chodzi o obowiązkowe składki ZUS od pracownika) powoduje, że nie musimy „dopłacać” do ceny oferty brutto dodatkowo składek na ZUS i tym samym cena brutto oferty zostanie pomniejszona automatycznie o składki ZUS należne od pracodawcy?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 12.08.2012, Kategoria: Ocena ofert
Agata Hryc-Ląd

Zakup pomocy dydaktycznych z wolnej ręki?

Pytanie: Do projektu unijnego ogłosiliśmy  przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych dla 9 szkół. Oszacowane zostały dostawy z całego projektu, a postępowanie przeprowadzono jedno z podziałem na części, gdzie częściami są pakiety dostaw dla poszczególnych szkół. Postępowanie na pierwszą zostało unieważnione ponieważ wartość wszystkich oferowanych części przekroczyła kwoty zapisane  w harmonogramie finansowym projektu. Ogłosiliśmy drugie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego do którego wprowadzone zostały zmiany w opisie przedmiotu zamówienia. Sytuacja się powtórzyła i po raz kolejny oferty na poszczególne pakiety łącznie przekroczyły kwoty przeznaczone na ten cel. Planujemy ogłosić ponownie przetarg nie wprowadzając żadnych zmian w stosunku do drugiego postępowania. Czy w przypadku kolejnego niepowodzenia? Czy możemy wówczas  działając zakupić pomoce dydaktyczne z wolnej ręki ?
Odpowiada: Agata Hryc-Ląd, 17.08.2012, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • APEXNETAPEXNET
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.