Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Andrzela Gawrońska-Baran

Wykonawca nie musi uzupełniać dokumentów, do których złożenia nie był zobowiązany

Pytanie: Wykonawca, posiadający wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie dołączył aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, gdyż nie jest podmiotem zbiorowym. Jednakże, do złożonej oferty wykonawca dodatkowo dołączył oświadczenie, że jest firmą jednoosobową i nie dotyczą jej przepisy art. 24 ust. 1 pkt 1-9. W związku z tym czy należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonego oświadczenia, domniemując, że omyłkowo wpisał w oświadczeniu „art. 24 ust. 1 pkt 1-9” zamiast „art. 24 ust. 1 pkt 9”? W innym dokumencie ten sam wykonawca oświadczył, że brak jest podstaw do wykluczania z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 ustawy Pzp - wg wzoru zał. Nr 2/2 do siwz. Na jaką podstawę prawną zamawiający powinien się powołać występując do wykonawcy o wyjaśnienie? Czy oferent może w odpowiedzi na pismo zamawiającego przedłożyć drugi raz oświadczenie, zmieniając jego treść: z „art. 24 ust. 1 pkt 1-9” na „art. 24 ust. 1 pkt 9”?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 08.03.2013, Kategoria: Ocena ofert
Justyna Andała-Sępkowska

O tym, czy umowa z brokerem jest zamówieniem publicznym zależy od podmiotu, który wypłaca mu wynagrodzenie

Pytanie: W jakim trybie mam wybrać brokera ubezpieczeniowego, jeżeli umowa z Towarzystwem Ubezpieczeniowym wybranym w przetargu trwa? Czy w tym wypadku można przyjąć, że brokerowi będzie płaciło to towarzystwo? W przetargu na ubezpieczenie majątku wyraźnie podano, że umowa nie jest obsługiwana przez brokera ubezpieczeniowego.
Eliza Grodzka

Podobne kody CPV kilku zamówień nie muszą oznaczać udzielenia ich w jednym postępowaniu

Pytanie: Opracowuję roczny plan zamówień. Zastanawiam się nad wyborem trybu postępowania  na usługi konserwacyjne i naprawcze  w kilku pozycjach, np. konserwacja:  dźwigów, stacji redukcyjnej gazu, instalacji ppoż, anten telewizyjnych, urządzeń basenowych. Każda z tych usług pojedynczo nie przekracza kwoty 14.000 euro, natomiast zsumowane - przekraczają. Wobec tego, czy wolno mi  nie stosować przepisów ustawy  Pzp czy też muszę przeprowadzić postępowanie w trybie przetargowym  w częściach lub  pojedynczo mając na uwadze zsumowaną wartość szacunkową?
Odpowiada: Eliza Grodzka, 06.03.2013, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Agata Hryc-Ląd

Wykonawca ma prawo uzupełnić dokumenty zanim zostanie wykluczony z postępowania

Pytanie: Zamawiający w postępowaniu przetargowym żądał przedłożenia bilansu by móc udowodnić spełnianie warunku. Miał przedstawić, że osiągnął w każdym z trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie przychód netto ze sprzedaży w kwocie co najmniej 10.000.000,00 zł. Jedna z firm nie spełniała ww. warunku, gdyż przychód miała niższy. Czy zamawiający musi wezwać do uzupełnienia dokumentów? Moim zdaniem dokumenty złożone już zostały, dotyczyły żądanego okresu, jedynie nie potwierdziły spełniania warunku więc wykonawca powinien zostać wykluczony z postępowania a oferta odrzucona.
Odpowiada: Agata Hryc-Ląd, 05.03.2013, Kategoria: Ocena ofert
Renata Dzikowska

Informacje o przewidywanej zmianie umowy muszą być spójne

Pytanie: Jestem pracownikiem urzędu i ogłosiłem przetarg na roboty budowlane poniżej progów unijnych. W siwz oraz projekcie umowy wymieniłam wszystkie sytuacje, które mogą być podstawą zmiany zawartej umowy z wybranym wykonawcą. W ogłoszeniu w Biuletynie ZP, zaznaczyłam pole, w którym zamawiający zaznaczają, że nie przewidują istotnych zmian w stosunku do  treści u. Podczas weryfikacji przez pewną instytucję uznano to za błąd. Do tej pory uważałam, że  istotne zmiany mogę wprowadzić tylko w przypadku przewidzenia tych sytuacji w siwz, projekcie umowy lub ogłoszeniu. W żadnym innym  przypadku nie mogę wprowadzać zmian do zawartej umowy. Moja interpretacja  art. 144 ustawy Pzp, polegała na tym, że to co wymieniłam w specyfikacji jest podstawą do ewentualnych zmian i na tym koniec. Proszę więc o ocenę ww. sytuacji.
Odpowiada: Renata Dzikowska, 04.03.2013, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.