Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Andrzela Gawrońska-Baran

Czy można udzielić zamówień odrębnych dla różnych zajęć dodatkowych dla uczniów?

Pytanie: Jesteśmy w trakcie realizacji projektu unijnego. Jest to projekt , którym są objęte 4 szkoły naszej gminy. W ramach tego wsparcia uczniowie skorzystają z zajęć dodatkowych, gdzie nauczyciele będą opłacani z projektu. Będą prowadzone zajęcia np. z matematyki, j. angielskiego, psychologii. Każde z tych zajęć nie przekracza kwoty 14.000 euro. Wykonawcami będą różne osoby. Czy zakup tych usług powinniśmy realizować zgodnie z naszym regulaminem udzielania zamówień?
Dominika Perkowska

Wytyczne co do przeprowadzenia postępowania o zamówienie na zorganizowanie koncertu

Pytanie: Jesteśmy instytucją kultury i organizujemy koncert. Proszę o informację czy musimy sumować koszty poszczególnych usług (ochrona, oświetlenie, nagłośnienie itp.), jeśli to my jesteśmy organizatorem (nie chcemy agencji)? Poszczególne usługi nie przekraczają kwoty 14.000 euro, ale zsumowane już tak.
Agata Hryc-Ląd

Jak postąpić z ofertą, którą wykonawca zmienił już po jej wyborze przez zamawiającego?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie o zamówienie na zakup samochodu. Dokonaliśmy wyboru oferty i zawiadomiliśmy wykonawców. Punktowane też było dodatkowe wyposażenie. Po dwóch dniach od wyboru oferty wybrany wykonawca poinformował nas, że w ofercie błędnie wpisano w formularzu posiadanego wyposażenia „tak”, a powinno być „nie”. Brakujące wyposażenie było opcjonalne, nie wymagane. Gdyby wykonawca w ofercie wpisał prawidłowo „nie”, to otrzymałby mniej punktów w kryterium, ale mimo tego jego oferta nadal jest najkorzystniejsza. Jak rozwiązać ten problem?
Odpowiada: Agata Hryc-Ląd, 23.09.2012, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Małgorzata Skóra

Jak wypełnić protokół z postępowania w miejscu, gdzie należy wskazać osobę wykonującą pis przedmiotu zamówienia?

Pytanie: Czy w pkt. 3 B protokółu postępowania , należy wpisać firmę , która wykonała nam projekt do przedmiotu zamówienia wraz z kosztorysami, STWiOR, opisem, przedmiarami, czy sekretarza komisji?
Odpowiada: Małgorzata Skóra, 19.09.2012, Kategoria: Dokumentacja
Andrzela Gawrońska-Baran

Jak wykonawca powinien wykazać spełnienie warunku udziału dotyczące dysponowania kierownikiem budowy?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie w trybie przetargu niegraniczonego na roboty budowlane. Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest wykazanie dysponowaniem kierownikiem budowy z branży drogowej - min. 1 osoba oraz .kierownikiem z branży elektrycznej min 1 osoba. W siwz zawarliśmy zapis, jeżeli wykonawca , wykazując spełnienie warunków , polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, żądamy od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Ofertę złożył wykonawca ,który oświadcza, że całość  robót objętych zamówieniem wykona sam. W wykazie osób wskazuje jednak, iż dysponuję kierownikiem branży drogowej  (umowa o pracę), kierownika branży elektrycznej (umowa zlecenie). Czy  w takiej sytuacji powinniśmy wystąpić do wykonawcy  o uzupełnienie dokumentów? A może wystarczy  złożenie samego  zobowiązania do oddania do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia w stosunku do kierownika branży elektrycznej?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 20.09.2012, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • APEXNETAPEXNET
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.