Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Justyna Andała-Sępkowska

Zarzuty o uznanie warunku zamówienia za niewykonalne

Pytanie: Zamawiający ogłosił przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na spełnienie warunku z art.22. ust.1 (wiedza i doświadczenie)
 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał : co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia obejmującą wykonanie usługi odbierania odpadów komunalnych, od minimum 25 000 osób z terenu jednej gminy, oraz czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie lub co najmniej usługę złożoną z dwóch oddzielnych usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia obejmujących wykonanie usług odbierania odpadów komunalnych od łącznej ilości minimum 25 000 osób z terenu jednej gminy oraz czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy każda osobno wraz z dokumentami na każdą usługę potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.
 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia obejmującą wykonanie usługi odbierania odpadów segregowanych, od minimum 15 000 osób z terenu jednej gminy, oraz czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie lub co najmniej usługę złożoną z dwóch oddzielnych usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia obejmujących wykonanie usług odbierania odpadów segregowanych od łącznej ilości minimum 15 000 osób z terenu jednej gminy oraz czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy każda osobno wraz z dokumentami na każdą usługę potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie
Wykonawca zarzucił zamawiającemu, że wypełnienie tego warunku należy uznać za niewykonalne w wypadku świadczenia przez wykonawcę usług na rzecz mieszkańców zajmujących lokale w zabudowie jednorodzinnej albowiem mieszkańcy, z którymi zawierane są umowy nie wystawiają referencji. Zamawiający nadmienia, że jest gminą którą zamieszkuje 50 000 mieszkańców w tym około 35 000 mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej. Zamówienie nie zostało podzielone na części . Proszę o poradę czy warunek postawiony przez zamawiającego jest wygórowany w stosunku do przedmiotu zamówienia i czy zarzut wykonawcy jest zasadny?
Odpowiada: Justyna Andała-Sępkowska, 10.05.2013, Kategoria: Ocena ofert
Dominika Perkowska

Znamiona ceny rażąco niskiej

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków na terenie gminy. W formularzu ofertowym zawarliśmy tabelę do oszacowania ceny jednostkowej za 1 Mg odpadów segregowanych oraz odpadów niesegregowanych oraz podaliśmy szacunkową ilość poszczególnych odpadów. Jeden z oferentów wyszacował odpady segregowane na 462 zł za 1Mg oraz odpady niesegregowane na 0,00 zł za 1 Mg. Czy taki sposób oszacowania ceny można przyjąć za prawidłowy w zamówieniu publicznym? Rozumiem, że w takiej sytuacji niezbędne będzie wyjaśnienie czy oferta zawiera rażąco niską cenę w trybie art. 90 ust. 1.
Odpowiada: Dominika Perkowska, 09.05.2013, Kategoria: Ocena ofert
Dominika Perkowska

Błędna data w ofercie jest oczywistą omyłką pisarską

Pytanie: W siwz, ogłoszeniu i wzorze umowy zamawiający wymaga aby odbiór i zagospodarowanie odpadów odbywało się w terminie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. wykonawca w ofercie jako termin zakończenia umowy podał 31 grudnia 2015 r. siwz zawiera oświadczenia o akceptacji treści siwz jak również treści wzoru umowy. Czy taka sytuacja uprawnia zamawiającego do poprawienia daty jako oczywistą omyłkę pisarską.
Odpowiada: Dominika Perkowska, 09.05.2013, Kategoria: Ocena ofert
Daniel Szczęsny

Wartość prowadzenia rachunku bankowego i udzielenia kredytu należy szacować łącznie

Pytanie: Czy usługa prowadzenia rachunku bankowego i udzielenia kredytu to jedno zamówienie czy należy potraktować je oddzielnie?
Odpowiada: Daniel Szczęsny, 09.05.2013, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Wartość szacunkowa zamówienia w zamówieniach częściowych

Pytanie: Jaką informacje zamieścić w ogłoszeniu o udzieleniu ogłoszenia w miejscu wartości szacunkowej zamówienia i kiedy zamieścić ogłoszenie przy zamówieniu realizowanym w częściach? Jesteśmy w trakcie realizacji zamówienia w dwóch postępowaniach. Oba dotyczą robót budowlanych. Pierwsze jest na docieplenie elewacji budynku i realizowane jest w trybie podstawowym - przetarg nieograniczony. Drugie będzie realizowane jak zostanie rozstrzygnięty wynik pierwszego, gdyż wówczas będziemy pewni, że środki nam na nie pozwolą. Dotyczyć będzie docieplenia stropu w tym samym budynku. Szacowanie wartości i wybór trybu zrobiliśmy wobec całości zamówienia. W uproszczeniu przedstawia się następująco: 400 000 zł netto wartość całości w tym 350 000 zł netto - wartość zamówienia realizowanego w pierwszym postępowaniu. Drugie postępowanie zamierzamy z uwagi na jego wartość - 50 000zł powołując się na art. 6a - zrealizować w postepowaniu nie wymagającym stosowania ustawy wg. regulaminu wewnętrznego. W pierwszym postępowaniu w ogłoszeniu o zamówieniu nie ma informacji o częściach gdyż przedmiotowe postępowanie na części nie jest dzielone. Jednocześnie w ogłoszeniu o zamówieniu nie podaje się informacji o wartości zamówienia. Nie wiemy czy w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia podać wartość szacunkową pierwszej części zamówienia czy tylko pierwszego postępowania. 
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.