Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Eliza Grodzka

Nieistotna zmiana umowy

Pytanie: Czy zmiana terminu wprowadzenia wykonawcy na teren budowy na późniejszy, spowodowana wniesieniem odwołania, będzie naruszeniem art. 144 ustawy Pzp? Konkretna data wprowadzenia na teren budowy była zapisana we wzorze umowy. Końcowy termin wykonania robót wymagany w siwz nie ulega zmianie.
Odpowiada: Eliza Grodzka, 18.07.2013, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Agata Smerd

Brak wezwania zamawiającego do uzupełnienia dokumentów nie musi naruszać Pzp

Pytanie: W trakcie prowadzonego postepowania złożono 2 oferty. W ofercie wybranej jako najkorzystniejsza, nie było potwierdzenia opłacenia polisy ubezpieczeniowej w racie obejmującej termin składania ofert – komisja przetargowa to przeoczyła. Do oferty załączona była polisa z potwierdzeniem zainkasowania pierwszej raty. Tym samym uznano ofertę za prawidłową i nie wezwano wykonawcy do uzupełnienia dokumentów w myśl art. 26 ust 3 ustawy Pzp. W postępowaniu nie było odwołania. Dokonano wyboru, podpisano umowę i zrealizowano inwestycję. Co więcej kontrola Regionalne Izby Obrachunkowej z lipca i sierpnia 2012 roku również tego faktu nie wychwyciła. Przetarg ten był dość skrupulatnie sprawdzany i kontrola składała zapytania do niego. Po zakończeniu inwestycji (koniec kwietnia 2013) kontrolę dokumentacji przetargowej przeprowadził urząd marszałkowski, gdyż inwestycja została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kontrolerzy urzędu to naruszenie ustawy wykryli. W odpowiedzi przyznaliśmy, że doszło do naruszenia, ale dla ostrożności procesowej poprosiliśmy wykonawcę o dostarczenie dokumentu potwierdzającego, że na dzień otwarcia miał opłaconą polisę. Taki dokument otrzymaliśmy i przesłaliśmy z odpowiedzią. Podnieśliśmy w piśmie, że naruszono ustawę, ale nie miało to wpływu na wynik postępowania, gdyż porównując zgodnie z wytycznymi do naliczania korekt, sytuację zastaną z sytuacją hipotetyczną gdyby do naruszenia nie doszło wynik postepowania byłby taki sam. Z urzędu marszałkowskiego dostaliśmy pismo, że negatywnie oceniono postępowanie, a koszty poniesione w jego wyniku uznano za niekwalifikowane. W jaki sposób zamawiający może starać się całą sytuację obronić aby nie stracić dofinansowania?
Odpowiada: Agata Smerd, 18.07.2013, Kategoria: Ocena ofert
Jadwiga Wycinka

Uzupełnione dokumenty powinny potwierdzać stan faktyczny na dzień składania ofert

Pytanie: Wykonawca nie załączył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. W wyniku uzupełnienia przesłał ten dokument, jednak nie potwierdzał on stanu na dzień składania ofert tylko na dzień wezwania, czyli 2 tygodnie później. Czy taki dokument jest prawidłowy? Czy wykonawca powinien potwierdzić spełnienie warunku na dzień składania ofert?
Odpowiada: Jadwiga Wycinka, 17.07.2013, Kategoria: Ocena ofert
Daniel Szczęsny

Wartość zamówienia na dostawę energii elektrycznej do różnych budynków zamawiającego należy szacować łącznie

Pytanie: Zamawiający jest zakładem budżetowym. Oprócz budynków administracyjnych posiada również kilkanaście punktów w terenie, w których jest pobierana energia elektryczna. Na każdy taki punkt poboru jest podpisana osobna umowa na dostawę energii elektrycznej na czas nieoznaczony. Część umów jest zawarta przed wejściem w życie nowelizacji ustawy, która pozwala na wybór dostawcy energii, część umów już po jej wejściu w życie. Czy umowy, które były zawarte przed wejściem w życie nowelizacji ustawy, która pozwala na wybór dostawcy energii są w dalszym ciągu aktualne i ważne? Czy zamawiający może np. negocjować z dotychczasowym dostawcą i po uzyskaniu korzystniejszych warunków aneksować umowy zawarte przed zmianą przepisów? Czy należy ogłosić nowy przetarg na dostawę energii? Ogólna wartość za zużytą energię przekracza próg 14.000 euro w ciągu roku. Czy trzeba liczyć łączne zużycie energii czy można oddzielić umowy zawarte przed nowelizacją od tych po jej wejściu w życie?
Odpowiada: Daniel Szczęsny, 17.07.2013, Kategoria: Przedmiot zamówienia
Mariola Kubicka

Od kiedy będą obowiązywać nowe progi unijne w zamówieniach publicznych?

Pytanie: Jeżeli w tym roku zamawiający zakupił sprzęt komputerowy o wartości poniżej 14.000 euro, to czy po zwiększeniu tego progu będzie mógł kupić kolejny sprzęt komputerowy i przeprowadzić postępowanie z pominięciem przepisów ustawy Pzp – przy założeniu, że wartość już zakupionego sprzętu komputerowego oraz wartość sprzętu do zakupu nie przekroczy nowego progu. Zamawiający planuje postępowanie na dostawę artykułów biurowych (w ciągu roku przekraczają kwotę 14.000 euro). Czy po wejściu nowego progu powinien ogłosić przetarg na tą dostawę? Czy może stosować się do nowych przepisów i nie stosować przepisów ustawy Pzp do tego zamówienia?
Odpowiada: Mariola Kubicka, 17.07.2013, Kategoria: Przedmiot zamówienia
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.