Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Marta Mikulska-Nawacka

4 formalności w postępowaniu na usługi społeczne – sprawdź, jak właściwie przeprowadzić procedurę

Pytanie: Udzielam zamówienia na usługi społeczne o wartości powyżej 750.000 euro. Czy oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków wykonawcy składają w formie JEDZ, czy może to być zwykłe oświadczenie? Czy można wymagać wadium? Czy cena może stanowić kryterium z wagą 100%? Czy jest wzór protokołu z takiego postępowania?
Andrzela Gawrońska-Baran

Na jakim etapie postępowania należy złożyć dokumenty przedmiotowe?

Pytanie: Prowadzę przetarg na dostawę tuszy i tonerów z zastosowaniem procedury odwróconej. Czy już na pierwszym etapie postępowania mogę żądać dokumentów potwierdzających równoważność zastosowanych rozwiązań i dołączenia ich do oferty? Chodzi o:1)      potwierdzenie zgodności parametrów technicznych (raport z testów wydajności), w tym wydajności określonych na podstawie norm ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych (lub norm równoważnych). Raporty mogą być wystawione na grupę lub kilka rodzajów tonerów;2)      certyfikat potwierdzający, że oferowany asortyment jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 lub normami równoważnymi, aktualny w terminie składania ofert.Czy te dokumenty podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp czy stanowią treść oferty niepodlagającą uzupełnieniu? Czy powinny być składane na wezwanie zamawiającego wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 20.06.2017, Kategoria: Ocena ofert
Andrzela Gawrońska-Baran

Właściwa droga oceny oferty, gdy podmiot trzeci „pożycza” doświadczenie, a chce tylko doradzać i konsultować prace

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych złożono ofertę, w której wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu. W zobowiązaniu do udostępnienia zasobów podmiot ten oświadczył, że nie zrealizuje żadnych robót budowlanych, a udostępnienie to nastąpi poprzez doradztwo i konsultacje. Również wykonawca w formularzu ofertowym oświadczył, że nie zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia. Jak powinien postąpić zamawiający? Czy wezwać do uzupełnienia dokumentu – nowego zobowiązania do udostępnienia zasobów? Czy jeśli wykonawca uzupełni prawidłowo zobowiązanie, w którym podmiot udostępniający będzie realizował część robót budowlanych, należy zmienić treść formularza ofertowego w trybie innej omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp? Czy może od razu trzeba odrzucić ofertę?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 20.06.2017, Kategoria: Ocena ofert
Tomasz Dziedzic

Upewnij się, jak właściwie przewidzieć w umowie, konieczność realizacji dodatkowych zamówień

Pytanie: Czy sformułowanie „Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego” wypełnia przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki określone w art. 67 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1a ustawy Pzp? Jeśli nie, to jakie dodatkowe elementy powinny być w tym zastrzeżeniu określone?
Odpowiada: Tomasz Dziedzic, 16.06.2017, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Mariola Kubicka

Jak potwierdzić fakt ubezpieczenia, gdy wykonawca jest jednym z kilku ubezpieczonych wskazanych w polisie OC?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na dostawę miału węglowego prowadzonym na podstawie  regulaminu udzielania zamówień sektorowych (dokument zamawiającego) dla potwierdzenia zdolności ekonomicznej i finansowej wymagano od wykonawcy posiadania ważnego ubezpieczenia od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł. Fakt ten miała potwierdzać opłacona polisa lub inny dokument. Wykonawca przedłożył polisę w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą sumę (1.000.000 zł), zgodnie z którą jest jednym z kilku ubezpieczonych. Czy należy uznać warunek za spełniony, czy też wezwać wykonawcę do uzupełnienia?
Odpowiada: Mariola Kubicka, 16.06.2017, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.