Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Katarzyna Bełdowska

Wynagrodzenie ryczałtowe a zmiany umowy – poznaj 3 sytuacje, gdy wolno zmodyfikować cenę

Pytanie: Chcemy ogłosić postępowanie w trybie licytacji elektronicznej na budowę kanalizacji sanitarnej. Jak wiadomo cena podana podczas licytacji przez wykonawców jest ceną ryczałtową. Czy możemy wówczas udzielić zamówień dodatkowych w ramach podpisanej umowy? Czy wolno nam np. zawrzeć w projekcie umowy, że w przypadku określonych okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej możemy zmienić sposób realizacji umowy i zwiększyć wynagrodzenie wykonawcy?
Odpowiada: Katarzyna Bełdowska, 17.03.2017, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Marta Mikulska-Nawacka

Terminy publikacji ogłoszeń w postępowaniu według przepisów przejściowych ustawy nowelizującej Pzp

Pytanie: W jakim terminie zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. zamawiający powinien zamieścić ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w trybie unijnym? Zaraz po wysłaniu ogłoszenia do TED, 48 godz. po wysłaniu do publikacji, czy po opublikowaniu ogłoszenia? Jest to istotne w związku z liczeniem terminów do otwarcia ofert. Czy możliwa jest sytuacja, że zamawiający wyliczy termin 40 dni od dnia wysłania do otwarcia ofert, a publikacja ogłoszenia nastąpi np. po 4 dniach, i czy w tym momencie nie będziemy mieli zarzutu niewłaściwego obliczenia terminu?
Odpowiada: Marta Mikulska-Nawacka, 17.03.2017, Kategoria: Dokumentacja
Mariola Kubicka

Upewnij się, czy możesz zaciągnąć kredyt bez stosowania ustawy Pzp

Pytanie: Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez powiat może przeprowadzić postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie kredyt (pożyczka) na kwotę 3.000.000 zł bez stosowania ustawy Pzp na podstawie jej art. 4 pkt 3 ja?
Odpowiada: Mariola Kubicka, 15.03.2017, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Marta Mikulska-Nawacka

Wynagrodzenie ryczałtowe determinuje sposób poprawiania omyłek w ofertach

Pytanie: Przy ryczałcie zamawiający wymagał w siwz, aby do oferty załączyć kosztorys ofertowy. Postanowienia siwz w tym zakresie brzmią: „Opis sposobu obliczenia ceny: Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena netto nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Cenna brutto oferty może się zmienić tylko w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT”. W umowie wskazano: „Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i strony ustalają je zgodnie z ofertą wykonawcy na kwotę: 1.566.583,30 zł”. W ofercie z kolei znajdują się zapisy: „Oferujemy cenę brutto ......, cenę netto ......, VAT 23% .......”. Wykonawca złożył ofertę na kwotę 1.566.583,29 zł brutto w formularzu ofertowym. Zamawiający na podstawie załączonego kosztorysu ofertowego poprawił ofertę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp na kwotę 1.566.583,30 zł brutto czyli więcej o 1 gr. Zawiadomił o tym wykonawcę, a ten potwierdził otrzymanie zawiadomienie. Poprawiona oferta była najtańsza. Druga w kolejności przekraczała tę cenę o 100.000 zł. Co w tym przypadku należy zrobić z punktu widzenia kontrolującego? Środki wydawane w ramach tego postępowania są środkami unijnymi. Czy nałożyć na beneficjenta karę? A może wezwać do złożenia wyjaśnień?
Odpowiada: Marta Mikulska-Nawacka, 14.03.2017, Kategoria: Ocena ofert
Justyna Andała-Sępkowska

Nie każda zmiana umowy musi być upubliczniona

Pytanie: Czy zmiana terminu w umowie powinna zostać ogłoszona? Według nas obowiązek ten dotyczy tylko modyfikacji w zakresie wynagrodzenia.
Odpowiada: Justyna Andała-Sępkowska, 13.03.2017, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.