Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Dominika Perkowska

Poznaj zasady wprowadzania istotnych zmian do umowy o zamówienie publiczne

Pytanie: Czy dopuszczalne jest umieszczenie w siwz i projekcie umowy zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo lub przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ilościowego przesunięcia asortymentu (pomiędzy poszczególnymi pozycjami), przy  zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy”?Czy wtedy można dokonywać tych zmian bez aneksowania kontraktu? Czy taki zapis jest zgodny z art. 140 i 144 ustawy Pzp? Postępowania są dzielone na pakiety. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ich liczbę.
Odpowiada: Dominika Perkowska, 16.08.2017, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Katarzyna Bełdowska

Problem z oszacowaniem umowy o dostawę zawartą na czas nieoznaczony – skorzystaj z niezbędnych wskazówek

Pytanie: Jak w obecnym stanie prawnym szacować wartość zamówienia dla umów na czas nieoznaczony? Artykuł 34 ust. 3 ustawy Pzp wspomina jedynie o dostawach najmu, dzierżawy, leasingu. Co natomiast z innymi zamówieniami?
Odpowiada: Katarzyna Bełdowska, 14.08.2017, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Justyna Andała-Sępkowska

Sprawdź, czy zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów powinien złożyć każdy wykonawca od razu z ofertą

Pytanie: W postępowaniu na zamówienie robót budowlanych siwz zawiera postanowienie: „Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:1)      pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) (…)”.Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, powołuje się na zasoby innego podmiotu. Nie dołączył jednak do oferty zobowiązania podmiotu trzeciego w tym zakresie. Oświadczył jedynie, że w stosunku do podmiotu trzeciego nie zachodzą podstawy wykluczenia. Czy zamawiający słusznie wskazał w siwz, że zobowiązanie to będzie wymagane tylko od najkorzystniejszego wykonawcy, czy powinno być ono dołączone do każdej oferty? Czy w obecnej sytuacji zamawiający powinien wezwać wykonawcę do przesłania zobowiązania zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (przetarg krajowy), art. 26 ust. 3 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp?
Odpowiada: Justyna Andała-Sępkowska, 14.08.2017, Kategoria: Ocena ofert
Katarzyna Bełdowska

Postępowanie na usługi społeczne z podziałem na części – ważne formalności

Pytanie: Czy jeśli przeprowadziliśmy postępowanie na usługi społeczne o wartości poniżej progów unijnych i na jedną z części nie wpłynęły żadne oferty, to możemy udzielić zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp? Przepisy ustawy Pzp dotyczące zamówień na usługi społeczne są bardzo ogólne i niezbyt konkretne. Nie wiadomo, czy postępowania prowadzić należy podobnie do przetargu nieograniczonego i jak postępować w takich jak ww. sytuacjach.
Justyna Andała-Sępkowska

Zmiana cen w formularzu ofertowym istotnie zmienia treść oświadczenia wykonawcy – jeszcze o zasadach korekty ofert

Pytanie: Wykonawca w postępowaniu na usługę sprzątania mylnie wpisał wartość zamówienia za 2 zadania częściowe w formularzu oferty, o czym samodzielnie poinformował zamawiającego (w wyniku wezwania do uzasadnienia rażąco niskiej ceny). Zamawiający może domniemać, że popełniono omyłkę tylko na podstawie wysokości ceny ofertowej w danym zadaniu częściowym. Czy w tej sytuacji można przyjąć wyjaśnienie wykonawcy i poprawić błąd (zamienić ceny oferty w zadaniach) jako omyłkę pisarską? Poprawienie tej omyłki wpłynie na wynik postępowania – w jednym zadaniu wykonawca będzie wygrywał.
Odpowiada: Justyna Andała-Sępkowska, 11.08.2017, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.