Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Anita Zakościelna

Nowy obowiązek informacyjny po stronie wykonawcy – czy w ofercie zawsze trzeba podać nazwy podwykonawców?

Pytanie: Czy jeśli wykonawca wykaże w ofercie lub wniosku, że zleca pewien zakres prac podwykonawcy, to musi również od razu podać jego nazwę (firmę)? Czy wówczas  zamawiający powinien żądać od podwykonawcy oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu? A może wykonawca może wskazać zakres podzlecanych czynności w ofercie, zaznaczając  jednocześnie, że na etapie składania ofert czy wniosków nie ma wiedzy, komu je zleci?
Odpowiada: Anita Zakościelna, 13.10.2016, Kategoria: Ocena ofert
Andrzela Gawrońska-Baran

Partnerstwo innowacyjne, dialog techniczny – upewnij się, kiedy taka procedura będzie uzasadniona

Pytanie: Mam problem z wyborem trybu udzielenia zamówienia na dostawę narybku różnych ryb w ramach ministerialnego programu „Zarybianie polskich obszarów morskich”. Postępowanie ma polegać na wyborze kilku lub jednego gospodarstwa rybackiego, które wyprodukuje dla nas materiał zarybieniowy o określonych parametrach. Ryba taka w celu zarybienia musi mieć stworzone identyczne warunki, jak w miejscu, gdzie będzie wpuszczana oraz posiadać ściśle określone wymiary. Po wyprodukowaniu musi być przewieziona specjalistycznym transportem do wskazanego miejsca i wypuszczona, a następnie po jakimś czasie należy przeprowadzić kontrole efektu zarybieniowego. Wartość zamówienia będzie opiewała na kilka milionów złotych. Na początku myślałem o trybie dialogu, ponieważ taki producent narybku powinien mieć ścisły kontakt zamawiającym i musi istnieć obustronna wymiana informacji. Zastanawiam się też nad partnerstwem innowacyjnym. Która procedura byłaby właściwsza?
Mariola Kubicka

Krok po kroku przez procedurę skrócenia terminu składania ofert zgodnie z ustawą Pzp

Pytanie: W jakich sytuacjach można zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych? Czy w przypadku, gdy zamawiający unieważnił poprzednie postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i teraz ma bardzo mało czasu do zakończenia obowiązywania umowy, wolno mu skorzystać z tego przepisu, ogłaszając drugi przetarg? Nadmienię, że przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania na oddziałach szpitalnych.
Odpowiada: Mariola Kubicka, 12.10.2016, Kategoria: Ocena ofert
Andrzela Gawrońska-Baran

Sprawdź, jak na nowych zasadach udzielić zamówień uzupełniających do umowy, która przestała obowiązywać

Pytanie: Chcielibyśmy zlecić zamówienia uzupełniające do kontraktu na roboty budowlane z 14 grudnia 2015 r. zawartego w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Po nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 28 lipca br., wolno nam dokonać zmiany umowy na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Spełniamy wszelkie przesłanki ustawowe warunkujące możliwość dokonania takiej zmiany. Problematyczne jest to, że termin obowiązywania podstawowej umowy w sprawie zamówienia publicznego już minął (w kwietniu 2016 roku). Zamówienia uzupełniającego chcielibyśmy natomiast udzielić w październiku br. Zamówienie uzupełniające można zlecić w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, ale czy wolno podpisać ważny aneks po upływie terminu obowiązywania umowy?
Dominika Perkowska

Jak uzupełniać dokumenty w procedurze odwróconej? Praktyczne wskazówki dla zamawiającego

Pytanie: Prowadzę procedurę odwróconą. Co w sytuacji, gdy wykonawcy w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, nie złożą oświadczenia o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej? Czy zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wzywa wszystkich wykonawców do złożenia brakującego dokumentu, czy jedynie ten podmiot, którego ofertę ocenił najwyżej?
Odpowiada: Dominika Perkowska, 11.10.2016, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.