Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
  • Branża
  • Kategoria
  • Data publikacji
Justyna Andała-Sępkowska

Roboty dodatkowe w umowach zawartych przed nowelizacją – bądź pewien, jak zlecać je zgodnie z prawem

Pytanie: Umowa na roboty budowlane była podpisana przed nowelizacją z 28 lipca 2016 r. W czasie realizacji zamówienia wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym. Ich wartość nie przekracza łącznie 50% realizowanego zamówienia. Czy wolno nam podpisać aneks do umowy, czy należy wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie starych przepisów?
Andrzela Gawrońska-Baran

Błąd w siwz – zyskaj pewność, jakie działania podjąć, by nie narazić się na zarzuty kontroli

Pytanie: W czasie procedowania, po ogłoszeniu, ale przed rozstrzygnięciem przetargu, zamawiający powziął wiedzę o błędach w załączniku do siwz, jakim jest projekt techniczny. Autor użył w nim nazw producentów niektórych zastosowanych materiałów. Co powinniśmy teraz zrobić?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 07.12.2016, Kategoria: Dokumentacja
Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Jak oszacować dostawy żywności na 2017 rok – sprawdź praktyczne podpowiedzi

Pytanie: Zamierzam ogłosić przetarg nieograniczony na zakup żywności w 2017 roku podzielonej na kilka zadań. Żywność była i jest również kupowana w 2016 roku. Będą zmiany ilościowe, nie będzie zmian asortymentu. Czy do szacowania wartości zamówienia zastosować art. 34 ust. 1 pkt 1 czy art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp? Skąd wziąć średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na rok 2016? Jakie ceny brać pod uwagę, szacując zamówienie – te wynikające z aktualnych umów czy z rozeznania rynku?
Odpowiada: Małgorzata Niezgoda-Kamińska, 07.12.2016, Kategoria: Przedmiot zamówienia
Andrzela Gawrońska-Baran

Czy żywność można zamawiać wyłącznie na podstawie ceny?

Pytanie: Nasza jednostka (jednostka sektora finansów publicznych) przygotowuje się do przeprowadzenia postępowania na dostawę żywności. Osoby wnioskujące zaproponowały kryterium 100% ceny. Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp cenę jako jedyne kryterium oceny ofert można zastosować wówczas, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykazano w załączniku do protokołu, w jaki sposób opis przedmiotu zamówienia uwzględnia koszty cyklu życia z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3 ustawy Pzp. Czy w związku z tym przy dostawach żywności można zastosować kryterium 100% ceny? Jak należy rozumieć i interpretować stwierdzenie „określone są standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia”.
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 07.12.2016, Kategoria: Ocena ofert
Sebastian Lech

Czy autor kosztorysu inwestorskiego powinien podpisać oświadczenie z art. 17 ustawy Pzp? To zależy…

Pytanie: Czy projektant, który sporządził kosztorys inwestorski i w trakcie postępowania odpowiadał na pytania wykonawców do siwz, musi złożyć oświadczenie z art. 17 ustawy Pzp z punktu widzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych? De facto nie miał wpływu na wykluczenia wykonawców, odrzucenie ofert czy wybór oferty.
Odpowiada: Sebastian Lech, 06.12.2016, Kategoria: Ocena ofert
  • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
  • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
  • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
  • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
  • AGB KancelariaAGB Kancelaria
  • Experto24.plExperto24.pl
  • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
  • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
  • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
  • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
  • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

  • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
  • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
  • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
  • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
  • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
  • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
  • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
  • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
  • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
  • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
  • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
  • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.