Poleć znajomemu

Liczy się data zawarcia umowy o zamówienie publiczne

Anna Śmigulska-Wojciechowska

Autor: Anna Śmigulska-Wojciechowska

Dodano:
34373212

Do 1 marca każdy zamawiający musi złożyć sprawozdanie z udzielonych zamówień w roku 2013. Przy czym powstają wątpliwości, co oznacza w praktyce udzielenie zamówienia, czy wybór oferty czy zawarcie umowy z wykonawcą.

Podczas sporządzania sprawozdania zamawiający muszą wykazać ile i jakie przetargi zostały udzielone w danym roku kalendarzowym. Przy czym należy pamiętać o tym, że za udzielone zamówienia publiczne uznaje się takie, w których została zawarta umowa z wykonawcą (art. 2 pkt 13 ustawy Pzp). Ma to zasadnicze znaczenie, w przypadku gdy postępowanie o zamówienie publiczne zostało wszczęte i przeprowadzone np. w orku 2013, ale podpisanie umowy na jego realizację nastąpiło już w 2014 roku. Wówczas informacje o takim przetargu zamawiający musi uwzględnić w sprawozdaniu za 2014 rok, a nie za 2013.

To samo dotyczy sytuacji, w której umowa o zamówienia publiczne została wykonana w roku 2013, ale dana jednostka zamawiająca podpisała ją w roku 2012. Tutaj również decydujące znaczenie ma data podpisania umowy z wykonawcą. Tym samym nie uwzględnia się takiego przetargu w sprawozdaniu z udzielonych zamówieniach za 2013 rok.

Więcej na temat tego, w jaki sposób zamawiający powinien sporządzić sprawozdanie można przeczytać tutaj>>>

Autor:

Anna Śmigulska-Wojciechowska
prawnik specjalizujący się m.in. w prawie zamówień publicznych

Anna Śmigulska-Wojciechowska

Autor: Anna Śmigulska-Wojciechowska

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Redaktor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Autorka profesjonalnych publikacji poświęconych tematyce prawa zamówień publicznych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

 Efektywne i spójne zamówienia publiczne... 

...czyli jak pracować szybciej, wydając mniej

18 kwietnia (środa), godz. 11

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Usługi napraw i konserwacji sprzętu informatycznego oraz wsparcia w jego użytkowaniu oszacujesz odrębnie

Pytanie: Zamawiający w swojej jednostce jest zobowiązany do stosowania do opisu zamówienia kodów CPV: 1. Grupa główna: 50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne. Elementy składowe grupy: 50300000-8 Usługi w zakresie napraw i...

Czytaj więcej »
Zasady szacowania robót budowlanych, dostaw i usług objętych jednym projektem

Pytanie: W ramach dofinansowania projektu w jednym złożonym wniosku ujęliśmy: przebudowę kompleksu sportowo-dydaktycznego w postaci budowy boisk sportowych oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych: budowlanej, informatycznej oraz...

Czytaj więcej »

Aktualności

Czy dane dotyczące kryteriów oceny ofert mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?
Czy wykonawca może zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa dane, które są oceniane w ramach kryteriów pozacenowych np. kryterium kadra i jej doświadczenie? Kwestia nie jest jednoznaczna. Poznaj 3 opinie składów orzekających w tej sprawie...
4 ważne pytania o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki dla zamawiających i wykonawców
Rynek zamówień publicznych przygotowuje się na elektronizację postępowań o udzielenie  zamówień publicznych, która po części będzie wdrażana już od 18 kwietnia 2018 r. Nasz ekspert podejmuje się wyjaśnienia niezwykle trudnych zagadnień...
Dane pracowników wykonawcy tajemnicą przedsiębiorstwa?
Kwestia tego, czy informacje zawarte w wykazie osób tj. dotyczące danych osób, które będą realizowały zamówienie wraz z opisem posiadanego przez nie doświadczenia, może zostać zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa, nie została w...
21.03.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel