Poleć znajomemu

Liczy się data zawarcia umowy o zamówienie publiczne

Anna Śmigulska-Wojciechowska

Autor: Anna Śmigulska-Wojciechowska

Dodano:
34373212

Do 1 marca każdy zamawiający musi złożyć sprawozdanie z udzielonych zamówień w roku 2013. Przy czym powstają wątpliwości, co oznacza w praktyce udzielenie zamówienia, czy wybór oferty czy zawarcie umowy z wykonawcą.

Podczas sporządzania sprawozdania zamawiający muszą wykazać ile i jakie przetargi zostały udzielone w danym roku kalendarzowym. Przy czym należy pamiętać o tym, że za udzielone zamówienia publiczne uznaje się takie, w których została zawarta umowa z wykonawcą (art. 2 pkt 13 ustawy Pzp). Ma to zasadnicze znaczenie, w przypadku gdy postępowanie o zamówienie publiczne zostało wszczęte i przeprowadzone np. w orku 2013, ale podpisanie umowy na jego realizację nastąpiło już w 2014 roku. Wówczas informacje o takim przetargu zamawiający musi uwzględnić w sprawozdaniu za 2014 rok, a nie za 2013.

To samo dotyczy sytuacji, w której umowa o zamówienia publiczne została wykonana w roku 2013, ale dana jednostka zamawiająca podpisała ją w roku 2012. Tutaj również decydujące znaczenie ma data podpisania umowy z wykonawcą. Tym samym nie uwzględnia się takiego przetargu w sprawozdaniu z udzielonych zamówieniach za 2013 rok.

Więcej na temat tego, w jaki sposób zamawiający powinien sporządzić sprawozdanie można przeczytać tutaj>>>

Autor:

Anna Śmigulska-Wojciechowska
prawnik specjalizujący się m.in. w prawie zamówień publicznych

Anna Śmigulska-Wojciechowska

Autor: Anna Śmigulska-Wojciechowska

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Redaktor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Autorka profesjonalnych publikacji poświęconych tematyce prawa zamówień publicznych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Zapisz się na webinarium!

Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich oraz doświadczenia zdobytego w konsorcjum

Wnioski z orzeczeń KIO i TSUE     

23 stycznia (wtorek), godz. 11

transmisja online

Zarezerwuj miejsce >> 

Porady

Reguły publikacji ogłoszenia w przypadku unieważnienia postępowania „unijnego”

Pytanie: Zamawiający unieważnił postępowanie o wartości powyżej progów unijnych. Czy ma obowiązek publikacji informacji o unieważnieniu w TED?

Czytaj więcej »
Unieważnienie przetargu z uwagi na brak dofinansowania nie dotyczy środków krajowych

Pytanie: Chcemy ogłosić przetarg nieograniczony na zakup wozów strażackich z możliwością składania ofert częściowych, ponieważ zamierzamy kupić dwa auta. Na jedno z nich staramy się o dofinansowanie ze środków krajowych...

monika-winsche
Monika Winsche
16.01.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Zasada pisemności w praktyce – orzeczenie KIO
Za podpis uważa się niepowtarzalny znak graficzny, charakterystyczny dla danej osoby, indywidualizujący w obrocie prawnym osobę, która go składa i wywodzący się od jej imienia i nazwiska. Podpis ma określony cel – jest potwierdzeniem złożonego...
Oczywiste pomyłki w ofercie podlegają bezwzględnej poprawie
Podanie w ofercie niewłaściwych jednostek miary - tj. „mm”, a nie wymaganych w siwz „ml”, przy określeniu pojemności asortymentu, wpisuje się w kategorię pomyłki pisarskiej, która winna być poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp...
Jak właściwie realizować zamówienia współfinansowane ze środków UE – część I
Perspektywa 2014–2020 jest w pełni realizacji. Wiele podmiotów otrzymuje środki z Unii Europejskiej przeznaczone na realizację konkretnego celu. Na co szczególnie uważać przy procedurze zawierania umowy współfinansowanej? Jakich błędów się...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel