Poleć znajomemu

Liczy się data zawarcia umowy o zamówienie publiczne

Anna Śmigulska-Wojciechowska

Autor: Anna Śmigulska-Wojciechowska

Dodano: 5 lutego 2014
34373212

Do 1 marca każdy zamawiający musi złożyć sprawozdanie z udzielonych zamówień w roku 2013. Przy czym powstają wątpliwości, co oznacza w praktyce udzielenie zamówienia, czy wybór oferty czy zawarcie umowy z wykonawcą.

Podczas sporządzania sprawozdania zamawiający muszą wykazać ile i jakie przetargi zostały udzielone w danym roku kalendarzowym. Przy czym należy pamiętać o tym, że za udzielone zamówienia publiczne uznaje się takie, w których została zawarta umowa z wykonawcą (art. 2 pkt 13 ustawy Pzp). Ma to zasadnicze znaczenie, w przypadku gdy postępowanie o zamówienie publiczne zostało wszczęte i przeprowadzone np. w orku 2013, ale podpisanie umowy na jego realizację nastąpiło już w 2014 roku. Wówczas informacje o takim przetargu zamawiający musi uwzględnić w sprawozdaniu za 2014 rok, a nie za 2013.

To samo dotyczy sytuacji, w której umowa o zamówienia publiczne została wykonana w roku 2013, ale dana jednostka zamawiająca podpisała ją w roku 2012. Tutaj również decydujące znaczenie ma data podpisania umowy z wykonawcą. Tym samym nie uwzględnia się takiego przetargu w sprawozdaniu z udzielonych zamówieniach za 2013 rok.

Więcej na temat tego, w jaki sposób zamawiający powinien sporządzić sprawozdanie można przeczytać tutaj>>>

Autor:

Anna Śmigulska-Wojciechowska
prawnik specjalizujący się m.in. w prawie zamówień publicznych

Anna Śmigulska-Wojciechowska

Autor: Anna Śmigulska-Wojciechowska

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Redaktor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Autorka profesjonalnych publikacji poświęconych tematyce prawa zamówień publicznych.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Obowiązki zamawiającego związane ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Pytanie: Moje pytanie dotyczy zwrotu gwarancji i rękojmi na wykonane prace. Gwarancja została udzielona na okres 15 lat i wniesiona gotówką na konto wskazane przez zamawiającego. 70% kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostało...

Czytaj więcej »
Zamówienie podprogowe ale finansowane ze środków UE nie może być opisane za pomocą znaków towarowych

Pytanie: Musimy zamówić kilka regałów, stołów i krzeseł w ramach inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych. Zamówienie ma wartość do 30.000 euro. Czy w tej sytuacji możemy w dokumentacji postępowania wprost użyć nazw...

Czytaj więcej »

Aktualności

Zamówienia na usługi społeczne – kompleksowe opracowanie UZP, które pomoże Ci przejść przez procedurę
Zamawiający wiedzą, że względem usług społecznych obowiązują ich mniej rygorystyczne procedury niż przy zamówieniach tzw. klasycznych. Niestety fakt odsyłania przy tego rodzaju postępowaniach do przepisów ogólnych ustawy Pzp...
9 ważnych pytań o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki praktyków
Dziś weszły w życie regulacje związane z elektronicznym przekazywaniem dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej progom unijnym lub wyższej od nich. Praktyczne stosowanie nowej formy komunikacji dopiero nabierze...
18.10.2018 Czytaj więcej »
Od dziś tylko elektroniczna komunikacja w postępowaniach unijnych
Począwszy od 18 października br. w postępowaniach równych progom unijnym lub od nich wyższych zamawiający i wykonawcy mogą komunikować się tylko drogą elektroniczną. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkie dokumenty...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel