Poleć znajomemu

Liczy się data zawarcia umowy o zamówienie publiczne

Anna Śmigulska-Wojciechowska

Autor: Anna Śmigulska-Wojciechowska

Dodano:
34373212

Do 1 marca każdy zamawiający musi złożyć sprawozdanie z udzielonych zamówień w roku 2013. Przy czym powstają wątpliwości, co oznacza w praktyce udzielenie zamówienia, czy wybór oferty czy zawarcie umowy z wykonawcą.

Podczas sporządzania sprawozdania zamawiający muszą wykazać ile i jakie przetargi zostały udzielone w danym roku kalendarzowym. Przy czym należy pamiętać o tym, że za udzielone zamówienia publiczne uznaje się takie, w których została zawarta umowa z wykonawcą (art. 2 pkt 13 ustawy Pzp). Ma to zasadnicze znaczenie, w przypadku gdy postępowanie o zamówienie publiczne zostało wszczęte i przeprowadzone np. w orku 2013, ale podpisanie umowy na jego realizację nastąpiło już w 2014 roku. Wówczas informacje o takim przetargu zamawiający musi uwzględnić w sprawozdaniu za 2014 rok, a nie za 2013.

To samo dotyczy sytuacji, w której umowa o zamówienia publiczne została wykonana w roku 2013, ale dana jednostka zamawiająca podpisała ją w roku 2012. Tutaj również decydujące znaczenie ma data podpisania umowy z wykonawcą. Tym samym nie uwzględnia się takiego przetargu w sprawozdaniu z udzielonych zamówieniach za 2013 rok.

Więcej na temat tego, w jaki sposób zamawiający powinien sporządzić sprawozdanie można przeczytać tutaj>>>

Autor:

Anna Śmigulska-Wojciechowska
prawnik specjalizujący się m.in. w prawie zamówień publicznych

Anna Śmigulska-Wojciechowska

Autor: Anna Śmigulska-Wojciechowska

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Redaktor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Autorka profesjonalnych publikacji poświęconych tematyce prawa zamówień publicznych.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy wolno połączyć dostawy, usługi i roboty budowlane?

Pytanie: Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Zdrowia na tomograf komputerowy. Czy możemy przeprowadzić jedno postępowanie na dostawę tomografu, usługę teleradiologii i wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach będących w stanie...

Czytaj więcej »
Status SPZOZ jako zamawiającego – sprawdź, jak wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pytanie: Reprezentuję samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – szpital powiatowy. Jaki rodzaj zamawiającego zaznaczyć w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia na stronie BZP w sekcji I.2?

Czytaj więcej »

Aktualności

Konsorcjum w postępowaniu – zasady stawiania warunków i łączenia potencjałów konsorcjantów, cz. I
Jeśli wymogi zamawiającego w postępowaniu nie pozwalają wykonawcy ubiegać się o zamówienie, rozwiązaniem może być zawiązanie konsorcjum. Połączenie potencjałów jest nierzadko jedynym sposobem na zdobycie publicznego kontraktu. Ale uwaga! Nie...
Termin na złożenie wyjaśnienia dotyczącego rażąco niskiej ceny jest nieprzywracalny
Złożenie przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty po upływie terminu wyznaczonego przez zamawiającego należy traktować na równi z sytuacją, w której wyjaśnienia w ogóle nie zostały złożone, co  skutkuje odrzuceniem oferty...
Jasna i czytelna komunikacja z wykonawcą – zamawiający musi o niej pamiętać
W zawiadomieniu o wykluczeniu wykonawcy z postępowania zamawiający powinien precyzyjnie opisać swoją motywację, odnosząc się do treści przedłożonych dokumentów. Przeciwne jego działanie narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp (wyrok Krajowej...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel