Kod CPV: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

Kod:
55120000-7
Pełna nazwa:
Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
55130000-0
Pełna nazwa:
Inne usługi hotelarskie
Kod:
55120000-7
Pełna nazwa:
Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
Kod:
55110000-4
Pełna nazwa:
Hotelarskie usługi noclegowe
Kod:
55900000-9
Pełna nazwa:
Usługi handlu detalicznego
Kod:
55500000-5
Pełna nazwa:
Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
Kod:
55400000-4
Pełna nazwa:
Usługi podawania napojów
Kod:
55300000-3
Pełna nazwa:
Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Kod:
55200000-2
Pełna nazwa:
Pola kempingowe i inne miejsca noclegowe, inne niż hotelowe
Kod:
55100000-1
Pełna nazwa:
Usługi hotelarskie

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel