Kod CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kod:
45111000-8
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
45111300-1
Pełna nazwa:
Roboty rozbiórkowe
Kod:
45111200-0
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Kod:
45111100-9
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie burzenia
Kod:
45113000-2
Pełna nazwa:
Roboty na placu budowy
Kod:
45112000-5
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie usuwania gleby
Kod:
45111000-8
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kod:
45120000-4
Pełna nazwa:
Próbne wiercenia i wykopy
Kod:
45110000-1
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel