Kod CPV: Roboty w zakresie budowy dróg

Kod:
45233120-6
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie budowy dróg

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
45233129-9
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
Kod:
45233128-2
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie rond
Kod:
45233127-5
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie rozjazdów
Kod:
45233126-8
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie węzłów wielostopniowych
Kod:
45233125-1
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
Kod:
45233124-4
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
Kod:
45233123-7
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
Kod:
45233122-0
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie obwodnic
Kod:
45233121-3
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie budowy dróg głównych
Kod:
45233160-8
Pełna nazwa:
Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
Kod:
45233150-5
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie regulacji ruchu
Kod:
45233140-2
Pełna nazwa:
Roboty drogowe
Kod:
45233130-9
Pełna nazwa:
Roboty budowlane zakresie dróg krajowych
Kod:
45233120-6
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie budowy dróg
Kod:
45233110-3
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie budowy autostrad
Kod:
45233300-2
Pełna nazwa:
Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
Kod:
45233200-1
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Kod:
45233100-0
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel