Kod CPV: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

Kod:
45233100-0
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
45233160-8
Pełna nazwa:
Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
Kod:
45233150-5
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie regulacji ruchu
Kod:
45233140-2
Pełna nazwa:
Roboty drogowe
Kod:
45233130-9
Pełna nazwa:
Roboty budowlane zakresie dróg krajowych
Kod:
45233120-6
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie budowy dróg
Kod:
45233110-3
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie budowy autostrad
Kod:
45233300-2
Pełna nazwa:
Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
Kod:
45233200-1
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Kod:
45233100-0
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
Kod:
45237000-7
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie scen
Kod:
45236000-0
Pełna nazwa:
Wyrównywanie terenu
Kod:
45235000-3
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych
Kod:
45234000-6
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
Kod:
45233000-9
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Kod:
45232000-2
Pełna nazwa:
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Kod:
45231000-5
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel