Kod CPV: Roboty drogowe

Kod:
45233140-2
Pełna nazwa:
Roboty drogowe

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
45233144-0
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie objazdów
Kod:
45233142-6
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie naprawy dróg
Kod:
45233141-9
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie konserwacji dróg
Kod:
45233160-8
Pełna nazwa:
Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
Kod:
45233150-5
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie regulacji ruchu
Kod:
45233140-2
Pełna nazwa:
Roboty drogowe
Kod:
45233130-9
Pełna nazwa:
Roboty budowlane zakresie dróg krajowych
Kod:
45233120-6
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie budowy dróg
Kod:
45233110-3
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie budowy autostrad
Kod:
45233300-2
Pełna nazwa:
Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
Kod:
45233200-1
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Kod:
45233100-0
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel