Kod CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Kod:
45231000-5
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
45231600-1
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Kod:
45231500-0
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza
Kod:
45231400-9
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Kod:
45231300-8
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Kod:
45231200-7
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów
Kod:
45231100-6
Pełna nazwa:
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
Kod:
45237000-7
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie scen
Kod:
45236000-0
Pełna nazwa:
Wyrównywanie terenu
Kod:
45235000-3
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych
Kod:
45234000-6
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
Kod:
45233000-9
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Kod:
45232000-2
Pełna nazwa:
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Kod:
45231000-5
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Kod:
45260000-7
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
Kod:
45250000-4
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego
Kod:
45240000-1
Pełna nazwa:
Budowa obiektów inżynierii wodnej
Kod:
45230000-8
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Kod:
45220000-5
Pełna nazwa:
Roboty inżynieryjne i budowlane
Kod:
45210000-2
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budynków

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel