Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2017

14 stycznia2017

prawo

 • Wchodzą w życie przepisy o zespole pomocniczym (art. 20a)

  Art. 20a ustawy Prawo zamówień publicznych o tzw. zespole pomocniczym wchodzi dziś w życie

26 stycznia2017

webinarium

 • Webinarium: Obowiązki i uprawnienia zamawiających i wykonawców

  Szkolenie online: Obowiązki i uprawnienia zamawiających i wykonawców

  transmisja live o godz. 11

  prowadzi dr Andrzela Gawrońska-Baran

  czas trwania ok. 1 godz. 

luty 2017

03 lutego2017

 • Dzień Otwarty eKatalogów w Urzędzie Zamówień Publicznych

22 lutego2017

webinarium

 • Webinarium: Kryteria oceny ofert

  Szkolenie online: Kryteria oceny ofert - aktualne przepisy, praktyczne porady

  transmisja live o godz. 11

  prowadzi: dr Andrzela Gawrońska-Baran

  czas trwania ok 1 godz.

27 lutego2017

szkolenie

 • Szkolenie: Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO

  Miejscowość: Warszawa
  Termin: 27 Lutego 2017
  Cena: 550 zł netto
  Więcej

marzec 2017

01 marca2017

termin

 • Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038), sprawozdanie przekazuje się jedynie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

  Sprawozdanie przekazuje się do dnia 1 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

22 marca2017

webinarium

 • Webinarium: Zamówienia na usługi społeczne

  Szkolenie online: Zamówienia na usługi społeczne - krok po kroku przez procedury

  transmisja live o godz. 11

  prowadzi Agata Smerd

  czas trwania ok 1 godz.

kwiecień 2017

18 kwietnia2017

prawo

 • Obowiązkowa komunikacja elektroniczna dla centralnego zamawiającego

  Od 18 kwietnia 2017 r. centralne jednostki zakupowe muszą stosować komunikację elektroniczną w  postępowaniach o zamówienie publiczne (art. 22 ust. 1 Dyrektywa 2017/24/UE).

25 kwietnia2017

webinarium

 • Webinarium: Poznaj interpretacje arbitrów KIO

  Szkolenie online: Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych w orzecznictwie KIO – poznaj interpretacje arbitrów

  Prowadzący Tomasz Dziedzic

  Transmisja live via YouTube

  Szkolenie potrwa ok. 1h

  Więcej

 • Szkolenie: Kryteria oceny ofert i rażąco niska cena w praktyce

  Kryteria oceny ofert i rażąco niska cena w praktyce

  Miejscowość: Warszawa

  Termin: 25 kwietnia 2017 r.

  Cena: 680 zł netto

  Prowadzący: Andrzela Gawrońska-Baran

  Więcej

maj 2017

23 maja2017

webinarium

 • Webinarium: Komunikacja wykonawcy z zamawiającym

  Szkolenie online: Komunikacja wykonawcy z zamawiającym w świetle nowych przepisów Pzp

  Transmisja live o godz. 10 (via YouTube)

  Szkolenie organizowane przez PortalZP.pl we współpracy z Kancelarią Czublun&Trębicki

  Czas trwania ok. 1 godz. 

 • Komunikacja wykonawcy z zamawiającym po nowelizacji Pzp

  Szkolenie online transmitowane na żywo.

  Wspólny projekt PortalZP oraz Kancelarii Czublun&Trębicki.

  Prowadzący: mec. Piotr Trębicki

czerwiec 2017

20 czerwca2017

webinarium

 • Praktyka składania oświadczeń i innych dokumentów po nowelizacji Pzp

  Szkolenie online transmitowane na żywo.

  Prowadząca: dr Andrzela Gawrońska-Baran

  Formularz rejestracji

lipiec 2017

19 lipca2017

webinarium

 • Szacowanie wartości zamówienia

  Szkolenie online transmitowane na żywo.

  Prowadząca: dr Andrzela Gawrońska-Baran

20 lipca2017

 • Webinarium: Szacowanie wartości zamówienia

  Szkolenie online.

  Prowadzi dr. Andrzela Gawrońska-Baran

sierpień 2017

30 sierpnia2017

webinarium

 • Zastrzeganie kluczowej części zamówienia do osobistego wykonania przez wykonawcę

  Uczestnicząc w bezpłatnym szkoleniu online, dowiesz się m.in.:

  • kiedy można w zgodzie z przepisami zobowiązać wykonawcę do osobistego wykonania części zamówienia;
  • w jakich aspektach nowe przepisy różnią się od dotychczasowych;
  • jakie zagrożenia i ryzyka mogą pojawić się w relacji pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, podczas wykorzystywania tego mechanizmu;
  • na konkretnych przykładach i w oparciu o nowe orzecznictwo, jak rozwiązywać pojawiające się problemy.

  Zapisz się!

wrzesień 2017

20 września2017

szkolenie

 • Zamówienia Publiczne - orzecznictwa KIO i kontrola UZP

  Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą, poszerzą lub ugruntują od strony praktycznej swoją wiedzę w zakresie stosowania znowelizowanego w 2016 r. Prawa zamówień publicznych.  Na konkretnych przykładach przy uwzględnieniu najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, wydanego po nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r. oraz wyników kontroli Prezesa UZP dotyczących postępowań wszczętych od 28 lipca 2016 r. omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przez zamawiającego oraz skutecznym w nim udziałem wykonawców. Podczas szkolenia  podane zostaną najczęściej popełniane błędy ze wskazaniem jak ich uniknąć i prawidłowo stosować znowelizowane przepisy.

  Dla każdego uczestnika PREZENT - Tablet Overmax Livecore 7031

  Więcej informacji 

kwiecień 2018

18 kwietnia2018

prawo

 • Obowiązek stosowania komunikacji elektronicznej w postępowaniach o zamówienie

  18 kwietnia 2018 r. kończy się okres przejściowy okreslony w art. 22 ust.1 Dyrektywy 2014/24/UE. Od tego dnia każdy zamawiający ma obowiązek stosować komunikację elektroniczną w postępowaniach o zamówienie publiczne.

lipiec 2018

14 lipca2018

prawo

 • Art. 91 ust. 7c ustawy Pzp wchodzi w życie

  Dziś w życie wchodzi art. 91 ust. 7c ustawy Pzp dotyczący metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach

sierpień 2018

28 sierpnia2018

webinarium

 • Webinarium: Konsorcjum wykonawców

  Poznaj warunki udziału konsorcjum w postępowaniach o zamówienie publiczne. Sprawdź, jak przygotować dokumentację. Dowiedz się, jaki jest zakres odpowiedzialności członków konsorcjum.

  Udział w szkoleniu jest bezpłatny - wymaga wcześniejszej rejestracji.

  Więcej 

wrzesień 2018

19 września2018

webinarium

 • Webinarium nt. elektronizacji

  Już wkrótce więcej informacji!

październik 2018

18 października2018

 • Wejście w życie przepisów o elektronizacji

  18 października 2018 r. wchodzą w życie przepisy o elektronizacji postępowań o zamówienie publiczne, których wartość jest równa lub przekracza tzw. progi unijne (zgodnie z dyrektywą 2014/24/UE i przepisami prawa krajowego).

  W przypadku postępowań poniżej progów unijnych (prowadzonych przez innych zamawiających niż zamawiający centralny) obowiązek pełnej elektronizacji został przesunięty na 1 stycznia 2020 r. 

wiper-pixel