Anita Zakościelna

Anita Zakościelna

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, specjalizuje się w zamówieniach z obszaru IT, obecnie pracuje w wydziale zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce
36 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Dokumenty „przedmiotowe” w świetle lipcowej nowelizacji ustawy Pzp – jak je uzupełniać i składać

Pytanie: Zamawiający prowadził postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego. W przypadku czterech rodzajów oferowanych komputerów PC zażądał od wykonawców złożenia wraz z ofertą dokumentu określającego wydajność obliczeniową procesora każdego z nich. Jej wartość liczbową wykonawca miał też wpisać w tabeli parametrów formularza oferty. Dla każdej z tych czterech wartości obliczeniowych zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia pewien minimalny próg, poniżej którego oferowane urządzenie jako niespełniające przedmiotowych wymogów powodowało odrzucenie oferty. Dodatkowo, w przypadku trzech komputerów ustalono, że wydajność obliczeniowa ich procesorów będzie podlegać ocenie w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert. Z załączonych dokumentów zawierających dane liczbowe dotyczące wydajności procesorów zamawiający miał czerpać dane do przyznawania punktów w tych kryteriach. Reasumując: Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia minimalnych wymogów odnośnie wydajności obliczeniowej procesorów oferowanych urządzeń, a dodatkowo, w przypadku trzech pośród czterech z nich, w celu otrzymania punktów w kryterium oceny ofert, miał: 1) wpisać w tabeli formularza wartość liczbową tego parametru, 2) potwierdzić to odpowiednim dokumentem. Jeden z wykonawców w tabeli parametrów przy wartości obliczeniowej każdego z czterech komputerów nie wpisał żadnej liczby, natomiast do oferty dołączył dokumenty tylko dla trzech rodzajów komputerów określające wartości obliczeniowe procesorów podlegające punktowaniu w kryteriach. Dla czwartego komputera nie przedstawił żadnych danych (ani wartości w tabeli ani dokumentu). Podał jednak nazwę urządzenia, model użytego w nim procesora i inne parametry. Czy zamawiający miał prawo odrzucić ofertę tego wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, bo ten nie wskazał jednego z wymaganych parametrów? A może powinien uznać, że oferowane urządzenie (określone przez wykonawcę poprzez wskazanie nazwy i pochodzenia) spełnia przedmiotowe warunki, bo wymagany parametr – wynik testu wydajności obliczeniowej procesora jest dostępny dla zamawiającego na odpowiedniej stronie internetowej i zawsze przekracza wymagany w opisie przedmiotu zamówienia próg liczbowy? Czy byłaby możliwość wezwania tego wykonawcy do uzupełnienia brakującego dokumentu przed ustaleniem, która z ofert jest najwyżej oceniona, a jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej?  Czy zamawiający w obecnym stanie prawnym ma możliwość żądania wraz z ofertą dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymogów przedmiotowych (które potem jeszcze ocenia w ramach kryterium)? A może jednak powinien oprzeć się jedynie na informacjach wskazanych w formularzu parametrów i dopiero tego który zostanie najwyżej oceniony wezwać, na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, do złożenia dokumentów potwierdzających te parametry? Co zamawiający powinien był zrobić z taką ofertą?
16 marca 2017Czytaj więcej »

Oglądaj już dziś BEZPŁATNE webinarium!

Jak poprawnie przygotować i złożyć ofertę w przetargu

Praktyczne wskazówki dla wykonawców

Transmisja 19 czerwca od godz. 10

Oglądaj >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel