Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Zmiany w kryterium ceny, czyli poselski projekt ustawy Pzp uchwalony

Dodano 2014-07-28

Wyślij Drukuj A A A

Zmiany w kryterium ceny, czyli poselski projekt ustawy Pzp uchwalony

Ograniczenie stosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert to jedna z najważniejszych zmian, jakie przynosi nowelizacja ustawy Pzp. Właśnie została uchwalona przez Sejm i zostanie przekazana pod obrady Senatu.

Główne założenie nowelizacji ustawy Pzp zakładają:

 • odformalizowanie procedur dotyczących zamówień na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych;

 • wprowadzenie fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w  sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych; przy czym zamawiający musi przewidzieć taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz;

 • zmiany w zakresie dotyczącym powoływania się na zasoby podmiotów trzecich dotyczące powoływania się przez wykonawcę na potencjał ekonomiczny innego podmiotu oraz przewidzenie odpowiedzialności solidarnej wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku wystąpienia szkody zamawiającego z przyczyny zawinionego nieudostępnienia zasobów przez ten podmiot;

 • wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań co do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi; musi być to uzasadnione przedmiotem tych czynności;

 • uregulowanie korzystania przez zamawiających z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów, opracowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

 • zmiany w zatrzymaniu wadium odnoszące się m.in. do tych wykonawców, którzy nie uzupełnili dokumentów w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, co skutkowało brakiem możliwości wybrania oferty;

 • ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium najniższej ceny do przedmiotu zamówienia, który jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe;

 • modyfikacji zasad ustalania rażąco niskiej ceny.

Opracowanie: Anna Śmigulska-Wojciechowska

Źródło:

Urząd Zamówień Publicznych

 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.