Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Zasady żądania oświadczeń potwierdzających warunki i niepodleganie wykluczeniu według nowelizacji ustawy Pzp

Dodano 2016-12-12

Wyślij Drukuj A A A

Zasady żądania oświadczeń potwierdzających warunki i niepodleganie wykluczeniu według nowelizacji ustawy Pzp

Po ostatnich dużych zmianach Prawa zamówień publicznych zmieniły się reguły potwierdzania braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu. Co do zasady wstępne oświadczenie (w progach unijnych składane w formie JEDZ) wnosi każdy wykonawca z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty potwierdzające wskazane w oświadczeniach okoliczności złoży wykonawca, którego oferta okazała się najkorzystniejsza. O szczegółach poniżej.

Stosownie do art. 25a ustawy Pzp do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że oferent:

1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2) spełnia kryteria selekcji.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub je przekracza, oświadczenie wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:

1) składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne,

2) zamieszcza informacje o tych podmiotach we własnym oświadczeniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z konsorcjantów. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

Ważne

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dalsze dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków złoży jedynie podmiot, którego oferta okazała się najkorzystniejsza. Czynności wezwania zamawiający dokona jeszcze przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Należy przy tym pamiętać, że organizator postępowania ma prawo na każdym jego etapie będzie zażądać od wykonawcy złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do tego, by zapewnić odpowiedni przebieg procedury udzielenia zamówienia (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).

Oświadczenie oraz JEDZ muszą być aktualne na dzień składania ofert lub wniosków. Z kolei wymagane przez zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzające okoliczności wskazane w JEDZ i oświadczeniu powinny być aktualne na dzień ich złożenia tj. możliwie najbardziej aktualne. Należy przy tym uwzględnić minimalne terminy świeżości” dokumentów określone przepisami rozporządzenia w sprawie dokumentów.

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców

 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.