Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Zamówienia uzupełniające zlecisz aneksem do umowy – nie trzeba już prowadzić procedury z wolnej ręki

Dodano 2016-08-24

Wyślij Drukuj A A A

Zamówienia uzupełniające zlecisz aneksem do umowy – nie trzeba już prowadzić procedury z wolnej ręki

Nowelizacja ustawy Pzp, która zaczęła obowiązywać 28 lipca br., zniosła konieczność stosowania trybu z wolnej ręki do udzielenia zamówienia uzupełniającego. Wolno je zlecić po prostu poprzez zmianę umowy z wykonawcą dokonywaną stosownym aneksem. Dotyczy to również kontraktów zawartych przed  28 lipca br.

Jak wskazuje UZP: „W wyniku nowelizacji usunięto formalnie z ustawy Pzp możliwość udzielania zamówień uzupełniających w oparciu o dotychczasowe przesłanki ustawowe określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. Znowelizowane przepisy przewidują jednak możliwość zlecenia dotychczasowych zamówień uzupełniających w przypadku umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, jednak samo udzielenie takiego zamówienia uzupełniającego następować będzie w drodze zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia podstawowego, a nie udzielania odrębnego zamówienia w trybie z wolnej ręki”.

Roboty budowlane i usługi  

Powyższa kwestia została uregulowana w przepisach przejściowych nowelizacji a dokładnie w jej art. 19. I tak stosownie do art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy nowelizującej dopuszczalne są zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych:

1)      przed dniem wejścia w życie nowelizacji lub

2)      w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie nowelizacji w przypadku udzielenia wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających.

Chodzi o zamówienia, które spełniają następujące warunki:

1)      są udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,

2)      zrealizuje je dotychczasowy wykonawca usług lub robót budowlanych,

3)      wartość zamówień stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego,

4)      zamówienia polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co podstawowe,

5)      zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego,

6)      zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem.

Co z dostawami

Art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy nowelizującej stanowi, że zmiana umowy będzie dopuszczalna w przypadku udzielania zamówień uzupełniających także względem dostaw. Różnice względem powyżej wymienionych przesłanek udzielenia zamówień uzupełniających przedstawiają się następująco:

1)      zamówienie może stanowić nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego,

2)      zamówienie polega na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

Źródło: www.uzp.gov.pl; „Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r.”

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska
prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców

 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.