Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Wykluczenie wykonawcy z powodu podania nieprawdziwych informacji tylko gdy istniała wina umyślna

Dodano 2015-04-13

Wyślij Drukuj A A A

Wykluczenie wykonawcy z powodu podania nieprawdziwych informacji tylko gdy istniała wina umyślna

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Okoliczności te muszą być jednak ustalone definitywnie i kategorycznie oraz nie pozostawiać jakichkolwiek wątpliwości. Zamawiający nie może działać automatycznie w oderwaniu od przyczyn podania nieprawdziwych informacji.

Wykluczenie na tej podstawie dotyczy nagannego działania wykonawcy z winy umyślnej. W wypadku faktycznego stwierdzenia, że w danej sytuacji przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostały spełnione, brak jest podstaw do konwalidacji postępowania wykonawcy. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 24 października 2013 r. (sygn. akt. 2403/13) orzekła, że w takiej sytuacji niedopuszczalne jest uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów, które zawierają nieprawdziwą informację, na oświadczenia lub dokumenty wolne od takiej wady:

Zastosować można natomiast art. 26 ust. 4 czy 87 ust. 1 w/w ustawy w celu usunięcia wątpliwości zamawiającego, czy dana informacja istotnie jest informacją nieprawdziwą.

Obowiązek wykluczenia wykonawcy z tego powodu nie obejmuje sytuacji, gdy czynność została dokonana w wyniku błędu czy niedbalstwa wykonawcy albo też przeświadczenia zgodnie, z którym wykonawca działał w dobre wierze, uważając, iż złożył prawdziwe oświadczenie, bo rozumiał w określony sposób, przeciwnie niż zamawiający, konkretne zapisy siwz. Przepis art. 24 ust. 2 pkt. 3 w/w ustawy powinien być stosowany wobec celowego, zawinionego i zamierzonego działania wykonawcy, chcącego poprzez podanie nieprawdziwych informacji wprowadzić zamawiającego w błąd, aby uzyskać zamówienie publiczne. Charakterystyczne jest, że wykonawca taki miał świadomość szkodliwości skutków swojego działania i celowo do niego zmierzał.

Jednak, aby zamawiający mógł zastosować ten przepis powinien mieć pewność, że złożenie nieprawdziwych informacji przez wykonawcę miało na celu świadome wprowadzenie zamawiającego w błąd, a nie było skutkiem omyłki.

Sąd Okręgowy w Warszawie Warszawa-Praga w wyroku z 19 lipca 2012 r. (sygn. akt. IV Ca 683/2012) wskazał, że niewłaściwe jest zrównywanie pozycji wykonawcy, który złożył nieprawdziwe informacje wskutek błędu lub popełnił omyłkę w złożonej ofercie z pozycją wykonawcy, który świadomie zawarł w ofercie informacje nieprawdziwe z zamiarem wprowadzenia zamawiającego w błąd.

Natomiast w wyroku z 15 lipca 2014 r. (sygn. akt. KIO 1343/14) Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że nie można mówić o nieprawdziwości informacji, w sytuacji, gdy postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszenia mogą być rozbieżnie interpretowane, a wykonawca działający z należytą starannością rozumie je inaczej, niż zamawiający.

W orzecznictwie od dawna ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym wszelkie niejasności lub w błędy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie mogą negatywnie wpływać na status wykonawcy, w tym jego wykluczenie lub odrzucenie jego oferty, a w konsekwencji na możliwość uzyskania zamówienia przez tego wykonawcę. Zasada in dubio pro reo na gruncie prawa zamówień publicznych oznacza, że wątpliwości niedających się rozstrzygnąć nie można tłumaczyć na niekorzyść wykonawcy.

Autor:

Małgorzata Niezgoda-Kamińska
prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych, specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej, od wielu lat autor profesjonalnych publikacje dotyczące zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.