Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi – sprawdź, co zmienia w ustawie Pzp

Dodano 2016-12-15

Wyślij Drukuj A A A

Nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi – sprawdź, co zmienia w ustawie Pzp

Dnia 14 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz. 1920). Artykuł 20 ust. 1 pkt 4–7 oraz ust. 3–5, art. 48 ust. 3 i art. 50 (dotyczące zamówień in-house oraz partnerstwa publiczno-publicznego), zaczynają natomiast obowiązywać 1 stycznia 2017 r.

Poniżej przedstawiamy zestawienie jej najważniejszych przepisów, które warto zwrócić uwagę:

 1. Nowa ustawa zmienia system środków ochrony prawnej w obszarze koncesji. Zamiast drogi sądowo-administracyjnej przewiduje odwołania od czynności zamawiającego do KIO oraz skargę do sądu okręgowego.

Do wnoszenia i rozpoznawania odwołań będą mieć zastosowanie odpowiednio przepisy działu VI rozdziału 2 ustawy Pzp, z wyjątkiem art. 180 ust. 2, jeżeli przepisy ustawy koncesyjnej nie będą stanowić inaczej. Natomiast do postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi ma się stosować przepisy działu VI rozdziału 3 ustawy Pzp.

2. Zmianie ulega zakres podmiotowy ustawy Pzp, ponieważ z jej art. 3 w ust. 1 uchyla się pkt 7 tj. skreśla się z katalogu zamawiających podmioty, z którymi zawarto koncesję na roboty budowlane.

3. Spod stosowania ustawy Pzp wyłącza się umowy koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu nowej ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, chyba że ustawa będzie stanowić inaczej.

4. Uchyla się jedyny przepis ustawy Pzp dotyczący koncesji, który pozostał w dziale III w rozdziale 4 ustawy Pzp tj. art. 131.

5. Ustawa o koncesji zmienia art. 25a ust. 3 (we wprowadzeniu do wyliczenia) oraz art. 36b ust. 2 ustawy Pzp. Skreśla w nich wyrazy „lub kryteriów selekcji”. Umożliwia w ten sposób jednoznaczne ustalenie zakresu powoływania się przez wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich i zgodność z generalną regułą przewidzianą w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w której nie zamieszczono odwołania do kryteriów selekcji.

6. Uchyla art. 48 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp. Oznacza to rezygnację z wymogu zamieszczania w ogłoszeniu o zamówieniu w przetargu ograniczonym opisu obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa  niż określona w ogłoszeniu.

Autor:

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych,

w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.