Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Łatwiej o przekaz informacji o przetargach na rynku UE

Dodano 2015-06-02

Wyślij Drukuj A A A

Łatwiej o przekaz informacji o przetargach na rynku UE

Komisja Europejska uruchomiła program pilotażowy modułu „Zamówienia publiczne” w systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym(Internal Market Information System - tzw. system IMI). System ten ma służyć m.in. do weryfikacji dokumentacji składanej przez wykonawców z innych państw Unii Europejskiej biorących udział w postępowaniach o udzielenie o wartości przekraczającej progi unijne.

System IMIto bezpieczne narzędzie działające online, które umożliwia organom administracji w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinie i Norwegii wymianę informacji przewidzianą w unijnych przepisach dotyczących jednolitego rynku.

Jego niezaprzeczalną zaletą jest możliwość pomocy organom administracji odnaleźć swojego odpowiednika w innych krajach w celu szybkiego i skutecznego porozumienia się z nim. System docelowo będzie dostępny we wszystkich językach Unii Europejskiej.

W chwili obecnej, system IMI obejmuje następujące moduły:

 • Kwalifikacje zawodowe (dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz zmieniająca ją dyrektywa 2013/55/UE) – koordynatorem modułu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;Usługi (dyrektywa 2006/123/WE dotycząca usług na rynku wewnętrznym) – koordynatorem modułu jest Ministerstwo Gospodarki
 • Delegowanie pracowników (dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz dyrektywa 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE) – koordynatorem modułu jest Główny Inspektorat Pracy;
 • Transport gotówki euro (rozporządzenie (UE) nr 1214/2011 w sprawie zawodowego transgranicznego transportu drogowego gotówki euro między państwami strefy euro) – Polska nie uczestniczy w tym module;
 • SOLVIT (nieformalny system rozwiązywania sporów w Europie, zalecenie Komisji 2013/461/UE) – koordynatorem modułu jest Ministerstwo Gospodarki;
 • Prawa pacjentów (dyrektywa 2011/24/WE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej) – koordynatorem modułu jest Ministerstwo Zdrowia;
 • Handel elektroniczny (dyrektywa 2001/31/WE o handlu elektronicznym) – koordynatorem modułu jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;
 • Licencje maszynistów kolejowych (decyzja wykonawcza Komisji 2014/89/UE w sprawie projektu pilotażowego dla dyrektywy 2007/59/WE) – koordynatorem modułu jest Urząd Transportu Kolejowego.

Uruchomiony pilotaż systemu IMI w obszarze zamówień publicznych, którego podstawę prawną określają nowe dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, wskazujące w art. 86 (dyrektywa 2014/24/UE) oraz w art. 102 (dyrektywa 2014/25/UE), iż „aby przetestować przydatność stosowania systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2012, do celów wymiany informacji objętych niniejszą dyrektywą, do dnia 18 kwietnia 2015 r. zostanie uruchomiony projekt pilotażowy”.

System IMI w obszarze zamówień publicznych ma służyć do wymiany informacji oraz weryfikacji dokumentacji składanej przez wykonawców z innych państw Unii Europejskiej biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej progi stosowania dyrektyw. Organami właściwymi w przedmiotowym obszarze będą zamawiający (w roli wnioskodawców) oraz instytucje wydające odpowiednie certyfikaty i dokumenty, prowadzące rejestry (w roli odpowiadających na wnioski).

Pilotaż w ramach zamówień publicznych obejmie następujące zagadnienia, w ramach których zamawiający z innych państw Unii Europejskiej będą mogli kierować pytania do odpowiednich instytucji w Polsce oraz w ramach których polscy zamawiający będą mogli złożyć wniosek o przekazanie informacji do instytucji na terenie UE:

 • Zgodnie z art. 86 dyrektywy 2014/24/UE tematyka wniosków obejmie:
  Art. 42 – Specyfikacje techniczne;
  Art. 43 – Etykiety;
  Art. 44 – Raporty z testów, certyfikacja i inne środki dowodowe;
  Art. 57 – Podstawy wykluczenia;
  Art. 59 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
  Art. 60 – Środki dowodowe;
  Art. 62 – Normy zapewnienia jakości i normy zarządzania środowiskowego;
  Art. 64 – Urzędowe wykazy zatwierdzonych wykonawców;
  Art. 69 – Rażąco niskie oferty.
 • Zgodnie z art. 102 dyrektywy 2014/25/UE tematyka wniosków obejmie:
  Art. 62 – Raporty z testów, certyfikacja i inne środki dowodowe;
  Art. 81 – Normy zapewnienia jakości i normy zarządzania środowiskowego;
  Art. 84 – Rażąco niskie oferty.

W chwili obecnej trwa stopniowa rejestracja podmiotów na platformie. System jest również sukcesywnie uzupełniany o tłumaczenia udostępnionych dokumentów oraz zestawów predefiniowanych pytań na język polski. Docelowo, system IMI będzie dostępny we wszystkich językach Unii Europejskiej.

Rejestracja wnioskodawców (zamawiający)

W związku z uruchomieniem projektu pilotażowego dla modułu „Zamówienia publiczne” Urząd Zamówień Publicznych zachęca wszystkie instytucje zamawiające do rejestrowania się w systemie IMI.

Aby zarejestrować się w systemie IMI jako wnioskodawca należy wysłać na adres e-mail koordynatora modułu „Zamówienia publiczne” – imi@uzp.gov.pl zgłoszenie zawierające:

 • dane osoby chcącej założyć konto,
 • dane instytucji oraz
 • adres e-mail na który ma zostać przesłane zaproszenie do samodzielnej rejestracji w systemie IMI.

Na adres podany w zgłoszeniu koordynator prześle link z zaproszeniem umożliwiającym samodzielne założenie konta. Po dokonaniu rejestracji i zatwierdzeniu wprowadzonych danych przez koordynatora, użytkownik uzyska pełen, bezpłatny dostęp do zasobów oferowanych przez IMI, jak również możliwość składania wniosków o informację do odpowiednich instytucji.

Rejestracja podmiotów udzielających odpowiedzi na wnioski

Uruchomienie nowego modułu „Zamówienia publiczne” wiąże się ze stopniowym rejestrowaniem w systemie IMI podmiotów, które będą udzielały odpowiedzi na pytania podmiotów zamawiających. W chwili obecnej Urząd Zamówień Publicznych rozpoczął stopniową rejestrację polskich instytucji do których z wnioskiem o uzyskanie informacji będą mogły zwrócić się instytucje z pozostałych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Źródło:

Urząd Zamówień Publicznych

 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.