Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Dysponowanie potencjałem innej firmy należy potwierdzić

Dodano 2014-07-07

Wyślij Drukuj A A A

Dysponowanie potencjałem innej firmy należy potwierdzić

Jeśli oferent deklaruje, że przy wykonywaniu zamówienia korzystać będzie z zasobów innych podmiotów, musi udowodnić, że dostęp do tych zasobów będzie aktualny przez cały okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności powinien przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp).

Najprostszym i najczęściej występującym w postępowaniach sposobem udowodnienia dostępu do zasobów podmiotu trzeciego jest jego pisemne zobowiązanie w tym zakresie. Jednakjak wynika z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 10 lutego 2012 r. o sygn. akt KIO 151/12, potwierdzenie dysponowania zasobami podmiotu trzeciego może nastąpić poprzez różne dowody.To na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, iż będzie on dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie wskazują katalogu dokumentów, dzięki którym wykonawca ma udowadniać fakt dysponowania takimi zasobami. Mowa jest jedynie o pisemnym zobowiązaniu podmiotów udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia. Oznacza to, zdaniem KIO, iż oprócz omawianego zobowiązania podmiotów trzecich możliwe są również inne dowody.

Trzeba pamiętać, że z dokumentu tego jasno musi wynikać, iż wykonawca będzie miał dostęp do wymaganych zasobów (np. sprzętu, personelu) w niezbędnym zakresie w czasie wykonywania zamówienia. Wybrany wykonawca powinien bowiem spełniać warunki udziału w postępowaniu nie tylko w chwili jego wyboru, ale przez cały okres realizacji zamówienia. Tylko taki stan rzeczy może zabezpieczyć interesy zamawiającego i zapewnić właściwe wykonanie zamówienia. Dlatego oświadczenie o oddaniu zasobów podmiotu trzeciego musi być precyzyjnie sformułowane.

Jeśli organizator przetargu uzna, że otrzymane dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu, powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia brakującej dokumentacji. Jeśli jednak ma wątpliwości, może – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp – wezwać oferenta do złożenia stosownych wyjaśnień.

Autor:

Damian Michalak
radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych i partnerstwie prywatno-publicznym

 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.