Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Brak rzetelnego wykazania, że zastrzeżone informację są tajemnicą przedsiębiorstwa skutkuje ujawnieniem danych treści

Dodano 2015-08-31

Wyślij Drukuj A A A

Brak rzetelnego wykazania, że zastrzeżone informację są tajemnicą przedsiębiorstwa skutkuje ujawnieniem danych treści

Z dniem 19 października 2014r. ustawodawca, w wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadził do art. 8 ust. 3 tejże ustawy dodatkowy wymóg w zakresie zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa. Od dnia wejście w życie nowelizacji nie wystarczy już samo zastrzeżenie przez wykonawcę określonych treści jako tajemnicy. Należy przy tym wykazać, że istotnie informacje objęte zastrzeżeniem mają charakter informacji poufnych zasługujących na objęcie ich tajemnicą. Jest to obowiązek wykonawcy, a nie zamawiającego.

Brak jednolitego rozwiązania

Intencja wprowadzonej zmiany jest czytelna, z uwagi na wypaczenie sytemu zamówień publicznych poprzez nadmierne korzystanie z instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa przez wykonawców i akceptacji takiego stanu rzeczy przez zamawiających. Ustawodawca daje kolejne narzędzie dla przywrócenia jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne. Znowelizowana treść przepisu ma być tamą dla nadużywania instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa w celu ograniczenia konkurencji możliwości zapoznania się z ofertą konkurującego wykonawcy. Niestety nie wszyscy uczestnicy rynku zamówień publicznych wzięli sobie do serca zmienioną treść przepisu. Nadal w licznych przypadkach zamawiający otrzymywali i pewnie nadal otrzymują informację o zastrzeżeniu określonych części oferty, jednakże bez podjęcia próby profesjonalnego wykazania przez wykonawcę, że zastrzeżenie ma uzasadnione podstawy.

W sytuacji takiej po stronie zamawiających powstaje dylemat. Z jednej strony treść znowelizowanego przepisu jest dość oczywista, skuteczność zastrzeżenia zależy od spełnienia warunków pozostających w koniunkcji polegających na zastrzeżeniu i wykazaniu, że dane treści są tajemnicę przedsiębiorstwa. Z drugiej strony przepis w wersji znowelizowanej jest stosunkowo „młody”, brakuje interpretacji judykatury, a konsekwencje naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa mogą być w pewnych okolicznościach poważne. Nic dziwnego, że po stronie zamawiających pojawiły się obawy i poszukiwanie rozwiązań asekuracyjnych.

Zasad jawności postępowania nadrzędna  

W sukurs zamawiającym przyszła praktyka poparta już orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej z 28 lipca 2015r. w sprawie o syng. KIO 1483/1, zawierająca rozwiązanie iście salomonowe. Tłem do wydania tego orzeczenia była profesjonalna czynność zamawiającego polegająca na poinformowaniu wykonawcy o podjęciu decyzji, że zastrzeżone informacje, konkretnie wskazane przez zamawiającego, zostaną ujawnione, bowiem nie mają charakteru tajemnicy przedsiębiorstwa. Od czynności tej wniesione zostało przez wykonawcę odwołanie do KIO, który poczynił zastrzeżenie tajemnicy, w efekcie czego zapadł wyrok oddalający odwołanie i potwierdzający słuszność decyzji zamawiającego.

Zamawiający otrzymali zatem gotowe narzędzie, które pozwoli im na uniknięcie ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa w sytuacjach, w których powstają wątpliwości odnośnie tego, czy wykonawca w sposób prawidłowy wykazał zasadność zastrzeżenia. Podjęcie decyzji i odczekanie 10 dni na reakcję wykonawcy daje zamawiającemu pożądane bezpieczeństwo. W przypadku braku odwołania można uznać, iż wykonawca z decyzją zamawiającego się pogodził i potwierdził jej słuszność. Natomiast zupełnie niepotrzebnie takie wątpliwości powstają po stronie zamawiających, gdy wykonawca w ogóle oszczędził sobie trudu wykazania podstawy do utajnienia określonych danych. Fundamentem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zasada jawności. Każdy wykonawca biorący udział w postępowaniu ma tego świadomość, a przynajmniej mieć ją powinien. Obecna treść przepisu nie pozostawia marginesu na interpretację. Brak rzetelnego wykazania, że zastrzeżone informację są tajemnicą przedsiębiorstwa skutkuje obowiązkiem ujawnienia danych treści. Jawność postępowania o udzielenie zamówienia jest również gwarancją równego traktowania wykonawców, zatem badanie jej ograniczenia nie może być iluzoryczne.

Dowodzenie po stronie wykonawcy

Wykonawca, może się ratować przed takim szerokim ujawnieniem informacji i dokumentów, wskazując zamawiającemu konkretne linijki w których jest jego zdaniem faktyczna informacja, która powinna być chroniona. Oferent takie działanie powinien podjąć już pierwotnie, niemniej informacja o odtajnieniu całego dokumentu jest tym ostatnim momentem, w którym może tego dokonać. W przeciwnym razie albo będzie musiał wnieść odwołanie albo pogodzić się z tym że dotychczas niejawne informacje staną się publiczne.

Autor:

Dariusz Ziembiński
Prawnik w Grupie Doradczej KZP sp. z o.o.

 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.