Popularne porady

Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Czy pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej?

Pytanie: Mam pytanie dotyczące opłaty pełnomocnictwa w postępowaniu na dostawę samochodów. Nasza firma z siedzibą w Bielsku-Białej chciałaby złożyć ofertę w przetargu ogłoszonym przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, natomiast dokumenty składane mają być w Zielonej Górze. Gdzie dokładnie  należy uiścić opłatę skarbową?
Odpowiada: Małgorzata Niezgoda-Kamińska, 14.10.2011, Kategoria: Ocena ofert
Marta Mikulska-Nawacka

Podstawa do dysponowania osobą jest krótsza niż termin realizacji zamówienia - czy wykonawca spełnia warunek udziału?

Pytanie: Zamawiający w siwz określił, że wykonawca ubiegający się o zamówienie wykaże, iż do realizacji zamówienia:
 1. dysponuje lub będzie dysponował osobą do nadzorowania i koordynowania prac o co najmniej 3-letnim doświadczeniu w koordynowaniu i nadzorowaniu prac porządkowych w obiektach użyteczności publicznej dla każdego z zadań częściowych osobno; 
 2. dysponuje lub będzie dysponował osobami, z których każda posiada wynikający z jednego kontraktu minimum 6-miesięczny staż pracy polegający na sprzątaniu w obiektach o charakterze zbliżonym do obiektów zamawiającego, nabyty w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca do oferty załączył wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Osoby spełniają postawiony warunek, ale  w rubryce „informacja o podstawie do dysponowania” wykonawca  podaje jako podstawę dysponowania osobami umowy o pracę na czas określony i umowy zlecenia, których termin ważności nie zbiega się z terminem realizacji zamówienia (wygasają wcześniej).
Czy zamawiający wzywa wykonawcę do udowodnienia dysponowania wymienionymi osobami (świadczą usługę osobiście) na czas realizacji zamówienia, jeżeli tak to jak? Osoby nie są w dyspozycji podmiotu trzeciego.  Czy należy uznać, że wykonawca potwierdził spełnianie wymogu siwz w terminie przewidzianym na składanie ofert i nie należy podejmować żadnych czynności?
Odpowiada: Marta Mikulska-Nawacka, 14.10.2011, Kategoria: Ocena ofert
Dominika Perkowska

Błąd w dacie wniesienia wadium - czy można go poprawić?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane wykonawca w złożonej ofercie w miejscu, gdzie wpisał datę wniesienia wadium, dokonał błędnego zapisu, zamiast wpisać datę 09.08.2011 wpisał datę 09.10.2011 r., a z załączonego dowodu wniesienia wadium wynika, że wadium zostało wniesione w dniu 09.08.2011 r. Jak taki błąd poprawić i czy informować wykonawcę? 
Odpowiada: Dominika Perkowska, 13.10.2011, Kategoria: Ocena ofert
Agata Hryc-Ląd

Firma nie figuruje w rejestrze płatników składek - co powinien zrobić zamawiający, jeśli żądał złożenia zaświadczenia z ZUS?

Pytanie: Zamawiający żądał od wykonawców złożenia zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Wykonawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jeden wspólnik, prezesem jest inna osoba) - złożył zaświadczenie ZUS, że spółka nie figuruje w rejestrze płatników składek KSI ZUS. Jak powinien postąpić zamawiający? Czy należy uznać, iż wykonawca wypełnił obowiązek dostarczenia dokumentu wymienionego w rozporządzeniu o rodzajach dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, czy jednak należy uznać, że wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku niepodlegania wykluczenia z postępowania. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentu wykonawca przedłożył ten sam dokument.  
Odpowiada: Agata Hryc-Ląd, 13.10.2011, Kategoria: Ocena ofert
Karol Jaworski

Przetarg unieważniony przed otwarciem ofert - czy trzeba wypełniać protokół i ZP-1?

Pytanie: Czy przy unieważnionym przetargu przed otwarciem ofert należy sporządzić protokół ZP-PN  i ZP-1?
Odpowiada: Karol Jaworski, 13.10.2011, Kategoria: Dokumentacja
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • APEXNETAPEXNET
 • Zarządzanie kancelarią prawnąZarządzanie kancelarią prawną
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie musisz być zalogowany

Nie masz konta…


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.