Popularne porady

Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Kamil Adamiec

Czy nadmierne warunki udziału w postępowaniu mogą powodować konieczność unieważnienia postępowania?

Pytanie: W opisie przedmiotu zamówienia na usługi elektryczne określono dokładnie przedmiot zamówienia z zakresem szczegółowych czynności, m.in. czynności polegające na konserwacji i bieżącym utrzymaniu rozdzielni śn. 15 kV, bieżącym utrzymaniu konserwatora 15 V - 630 kVA. Warunek postawiony wykonawcy określał, że wykonawca musi wykazać się, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje prace o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W toku badania i oceny ofert komisja przetargowa doszła do wniosku, że warunki postawione wykonawcy są zbyt wygórowane. Natomiast wystarczający byłby tylko warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w konserwacji i naprawie urządzeń i sieci elektrycznych. Czy w takim przypadku można unieważnić postępowanie,  powołując się na art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, a za wadę uznać zbyt wygórowany warunek postawiony wykonawcy?
Odpowiada: Kamil Adamiec, 18.11.2011, Kategoria: Ocena ofert
Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Mechanizm doliczania VAT do transakcji związanych wystąpieniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów a zamówienia publiczne

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu wykonawca zagraniczny złożył ofertę ze stawką VAT 0% - w związku z wystąpieniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Czy zamawiający - w celu porównania i oceny złożonej oferty - ma obowiązek doliczenia do zawartej w niej ceny VAT zgodnego z obowiązującymi na terenie RP przepisami, jeżeli podatek ten rozliczany będzie wyłącznie jako czynność techniczna, tj. „na papierze” (podatek należny będzie równy podatkowi naliczonemu)? Podatek ten nie będzie w istocie stanowił dla zamawiającego rzeczywistego obciążenia finansowego, gdyż faktyczna wpłata podatku nie nastąpi.
Odpowiada: Małgorzata Niezgoda-Kamińska, 18.11.2011, Kategoria: Ocena ofert
Eliza Grodzka

Czy zamówienie tożsame rodzajowo, ale nieplanowane wcześniej należy oszacować wspólnie z poprzednim zamówieniem tego samego rodzaju?

Pytanie: W roku 2010 została opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych w budynku, tj. elektryka, malowanie, przebudowa itp. Projekt nie obejmował prac związanych z wymianą ogrodzenia na zewnątrz budynku oraz plantowania placu parkingowego. W 2010 r. przeprowadzony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. W 2011 r. chcemy wymienić ogrodzenia i wykonać plantowanie placu parkingowego. Koszt wyniesie 40 000 złotych brutto. W związku z powyższym proszę o informację, jak powinnam ustalić wartość zamówienia i czy muszę stosować  przepisy związane z procedurami przetargowymi, czy jest to zamówienie do kwoty 14 000? Według mnie nie będą miały tutaj zastosowania przepisy ustawy nakazujące zastosowanie procedur przetargowych.
Odpowiada: Eliza Grodzka, 18.11.2011, Kategoria: Przedmiot zamówienia
Alicja Biegańska

W miejsce ceny jednostkowej wpisana cena ogółem - czy to omyłka?

Pytanie: Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na usługę: pomoc nauczyciela w punktach przedszkolnych. W siwz oraz formularzu ofertowym zaznaczono, aby podać cenę brutto za 1 godzinę usługi. W załączonym formularzu ofertowym oferent podał cenę liczbową, np. 800 zł, natomiast słownie: jedenaście złotych. Czy zamawiający powinien uznać to za omyłkę pisarską, czy wykluczyć i odrzucić ofertę?
Odpowiada: Alicja Biegańska, 18.11.2011, Kategoria: Ocena ofert
Marta Mikulska-Nawacka

Czy zamawiający może zmienić zapisy siwz lub umowy na skutek pytań i sugestii wykonawców?

Pytanie: Wnioski o wyjaśnienie treści siwz zawierają często postulaty potencjalnych wykonawców o zmianę treści siwz, zmianę załączonego wzoru umowy, warunków płatności, zaliczkowania wykonawcy itp. Czy zamawiający, rozważywszy owe sugestie, może dokonać takich zmian? Czy w przypadku ich dokonania zamawiający nie narazi się na zarzut nierównego traktowania wykonawców?
Odpowiada: Marta Mikulska-Nawacka, 18.11.2011, Kategoria: Dokumentacja
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • APEXNETAPEXNET
 • Zarządzanie kancelarią prawnąZarządzanie kancelarią prawną
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie musisz być zalogowany

Nie masz konta…


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.