Popularne porady

Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Alicja Biegańska

Jak w regulaminie zastrzec zasady wydatkowania środków pieniężnych?

Pytanie: Czy w regulaminie udzielania zamówień publicznych do wysokości 14.000 euro można określić że np. do kwoty 10.000 euro nie przeprowadza się żadnej procedury przetargowej? Dopiero udzielenia zamówienia o wartości od 10.000 euro do 14.000 euro będzie udokumentowane rozpoznaniem rynku i itd. Robimy małe zakupy i to znacznie ułatwi nam pracę.
Odpowiada: Alicja Biegańska, 03.10.2010, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Renata Dzikowska

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

Pytanie: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku oprócz tego, że organizuje koncerty symfoniczne, recitale i wieczory kameralne, zobowiązana jest również zapewnić zakwaterowanie gościom, z którymi nawiązuje współpracę. W tym celu, do czasu nowelizacji ustawy Pzp, stosowaliśmy tryb zamówienia z wolnej ręki. Z poszczególnymi hotelami (z siedmioma) w Gdańsku zawierano umowy na cały rok. Często się zdarza, że artysta przyjeżdżający do nas życzy sobie nocleg w konkretnym hotelu. Nasze potrzeby są często tak duże, że jeden hotel nie jest w stanie ich spełnić. Były przypadki, że kierowaliśmy uczestników imprez do kilku hoteli w tym samym czasie. Poza tym koniecznym jest aby hotel mieścił się jak najbliżej filharmonii z uwagi na to, że artyści biorą udział w licznych próbach, część z nich nosi własne instrumenty. Z każdego przetargu wyłania się tylko jeden wykonawca (hotel) Proszę o podpowiedź jak rozwiązać nasz problem?
Odpowiada: Renata Dzikowska, 03.10.2010, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Aneta Jędrzejczyk

Czy termin związania ofertą może zostać przedłużony po jego upływie?

Pytanie: Czy możliwe jest przedłużenie terminu związania ofertą po jego upływie? Zgodnie z art. 85 ustawy Pzp wydaje się to być niemożliwe. Jednakże czy dotyczy to tylko zamawiających, czy również wykonawców? Czy wykonawca może przedłużyć ten termin po jego upływie np. 30 dni?
Odpowiada: Aneta Jędrzejczyk, 30.09.2010, Kategoria: Ocena ofert
Agata Hryc-Ląd

Czy gospodarstwa pomocnicze również stosują ustawę Pzp?

Pytanie: Jesteśmy jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej - Gospodarstwem Pomocniczym przy Areszcie Śledczym. Po nowelizacji ustawy Pzp art. 4 ust. 13 mówi o zwolnieniu z obowiązku stosowania tej ustawy dla zamówień udzielanych instytucjom gospodarki budżetowej. Jak to należy odnieść do naszej sytuacji?  Jesteśmy nadal gospodarstwem, a ustawa Pzp wykreśliła pojęcie gospodarstwa pomocniczego, umieszczając w to miejsce pojęcie - instytucja gospodarki budżetowej. Jak zatem działać przez okres od września do stycznia 2011 r.? Czy sądy mają prawo nie stosować ustawy Pzp względem gospodarstwa w chwili obecnej? 
Odpowiada: Agata Hryc-Ląd, 30.09.2010, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Renata Dzikowska

Zapowiadana zmiana stawek VAT a wynagrodzenie wykonawcy

Pytanie: W związku z zapowiadaną zmianą stawek VAT proszę o przedstawienie opinii dotyczącej zapisu do umowy, uwzględniającego zmianę wynagrodzenia wykonawcy wskutek zmiany podatku od towarów i usług: Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto jedynie w przypadku zmiany stawki VAT w ramach niniejszej umowy. Zmiana ta następuję z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Proszę o opinię, czy, według Państwa, istnieje możliwość zmiany (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp) wynagrodzenia brutto wykonawcy. Według części dostępnych w publikatorach opinii zmiana stawki VAT nie może spowodować zmiany wynagrodzenia brutto (będącego odpowiednikiem ceny oferty), według innych taka zmiana jest dopuszczalna, jeśli tylko została przewidziana w treści umowy.
Odpowiada: Renata Dzikowska, 30.09.2010, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • APEXNETAPEXNET
 • Zarządzanie kancelarią prawnąZarządzanie kancelarią prawną
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie musisz być zalogowany

Nie masz konta…


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.