Popularne porady

Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Mariola Kubicka

Czy zamawiający może ocenić oferty częściowe łącznie i na podstawie tych samych kryteriów?

Pytanie: W ramach naszego zamówienia wyodrębnione zostały 4 części. Trzy z nich dotyczą prowadzenia analogicznych trzech grup z języka angielskiego, a jedna prowadzenia zajęć dla 1 grupy z języka hiszpańskiego. Chcemy, aby jedna osoba prowadziła maksymalnie 1 grupę. Rozwiązaniem mogło by być ograniczenie liczby części, na które może złożyć ofertę jeden wykonawca do jednej części. Jednak może to powodować sytuację, w której na jednakową rodzajowo usługę prowadzenia zajęć językowych (dotyczących 3 części z języka angielskiego) wybrać będziemy musieli w ramach poszczególnych części 3 oferty, które nie są obiektywnie najkorzystniejsze. Wybór odrębny dla każdej części rodzi ryzyko, że nie wybierzemy trzech najtańszych ofert spośród tych, które dotyczą języka angielskiego (tj. 3 części).
Czy można zatem dokonywać oceny ofert dla trzech części łącznie? Dla wszystkich byłoby jednolite kryterium ceny 100%.
Odpowiada: Mariola Kubicka, 20.09.2010, Kategoria: Ocena ofert
Anita Elżanowska

Czy nieprawidłowe wyliczenie kwoty brutto można uznać za omyłkę rachunkową?

Pytanie: W postępowaniu na roboty budowlane wykonawca złożył ofertę, która zawiera błędy w cenie. Kwota netto to 289.465,61 zł, VAT 22% wynosi 63.691,90 zł, a kwota brutto to 353.157,51 zł. Takie też kwoty widnieją w kosztorysie. Dokonaliśmy przeliczenia ww. kwot i podatek 22% od kwoty netto powinien wynieść 63.682,43 zł, a kwota brutto 353.148,04 zł. Czy jest to podstawa do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp jako błąd w obliczaniu ceny? A może lepiej wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień i poprawienia oczywistych omyłek?
Odpowiada: Anita Elżanowska, 16.09.2010, Kategoria: Ocena ofert
Mariola Kubicka

Kiedy możliwe jest odstąpienie od umowy z wykonawcą?

Pytanie: Podpisaliśmy z wykonawcą umowę w czerwcu br. Prace mają zakończyć się 30 listopada 2010 r., ale już z postępu prac wynika, że nie będą one zrealizowane w terminie. Czy oprócz kar umownych, które nie robią wrażenia na wykonawcy, można umowę wypowiedzieć albo od niej odstąpić? Jeżeli tak, czy wtedy możemy wybrać kolejnego wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą  w danym postępowaniu, czy rozpocząć nową procedurę?
Nadmienię, że w umowie widnieje zapis:
1. „Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku opóźnienia w wykonaniu robót wynoszącego ponad 2 tygodnie w stosunku do harmonogramu realizacji robót lub wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar umownych”.
Odpowiada: Mariola Kubicka, 16.09.2010, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Alicja Biegańska

Czy zastosowanie przez wykonawcę błędnej stawki VAT powoduje konieczność odrzucenia jego oferty?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe wraz z zapewnieniem usługi cateringowej na zajęciach dla osób bezrobotnych. Złożono 10 ofert. W jednej ofercie wykonawca podał stawkę VAT 22%, a w pozostałych wykonawcy wskazali zwolnienie z tego podatku. W naszym przypadku usługa cateringowa świadczona ma być jako część innej usługi, tj. usługi szkoleniowej, jako usługi zasadniczej. Czy w związku z tym ofertę należy odrzucić?
Odpowiada: Alicja Biegańska, 16.09.2010, Kategoria: Ocena ofert
Bernadetta Tarnowska

Wykonawca złożył dokument, który nie potwierdza spełnienia warunków udziału? Wezwij go do jego uzupełnienia!

Pytanie: Żądaliśmy złożenia atestu dla konkretnego produktu. Natomiast jeden z wykonawców złożył co prawda wymagany dokument, ale na inny produkt. Czy w związku z tym możemy wezwać go do uzupełnienia dokumentu na podst. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp? Ponadto, czy możliwe jest wezwanie wykonawcy do złożenia  wykazu z potwierdzeniem wykonania robót w przypadku, gdy załączony do oferty wykaz nie przedstawia robót, których wykonania żądaliśmy?
Odpowiada: Bernadetta Tarnowska, 13.09.2010, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • APEXNETAPEXNET
 • Zarządzanie kancelarią prawnąZarządzanie kancelarią prawną
 • Zostań PartneremZostań Partnerem
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie musisz być zalogowany

Nie masz konta…


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.