Popularne porady

Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Alicja Biegańska

Kiedy należy połączyć wartość robót budowlanych i zlecić jako jedno zamówienie?

Pytanie: Zamawiający ma do zlecenia 4 projekty na modernizację nawierzchni dróg (podobny zakres każdego projektu) w różnych rejonach dzielnicy. Każdy projekt wyceniony jest szacunkowo na mniej niż 14.000 euro. Czy zamawiający powinien sumować poszczególne zamówienia i zlecić je jako jedno zamówienie, czy może zlecić każdy projekt oddzielnie w procedurze do 14.000 euro?
Odpowiada: Alicja Biegańska, 21.01.2011, Kategoria: Przedmiot zamówienia
Daniel Wycinka

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

Pytanie: Jednostka budżetowa miała zawartą w ramach przetargu nieograniczonego umowę do 31 grudnia na świadczenie usług transportowo-sprzętowych. Umowa została zrealizowana do 15 grudnia (zostały wykorzystane środki finansowe w budżecie na wynajem sprzętu). W związku z licznymi opadami śniegu była konieczność wywożenia śniegu z terenu miasta (czyli wynajęcie sprzętu do wywożenia śniegu). W tym celu 21 grudnia zarządzeniem burmistrza zostały przesunięte do budżetu jednostki dodatkowe środki finansowe w wysokości 10.000 zł na wywożenie śniegu. Czy jednostka może zawrzeć dodatkową umowę w trybie zamówienia z wolnej ręki z dotychczasowym wykonawcą?
Odpowiada: Daniel Wycinka, 20.01.2011, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Justyna Andała-Sępkowska

Jak sporządzić aneks do umowy w związku ze zmianą stawki VAT?

Pytanie: W związku z tym, iż od 1 stycznia zmienił się VAT, mam pytanie. W umowie z wykonawcą znajduje się zapis:
1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:
zmiany ustawowej wysokości VAT, w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki VAT jeszcze nie wykonano.
3.  Wynagrodzenie i sposób rozliczeń:
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie np. 1.000.000 zł netto, plus należny VAT w wysokości 22.000 zł.
Łącznie wynagrodzenie 122.000 zł brutto.
W związku z powyższym jak powinniśmy zrobić stosowny aneks, który paragraf zmienić, skoro samej stawki 22% w umowie nie wyszczególniono, a jedynie kwotę VAT zgodnie z ofertą w zł polskich?
Odpowiada: Justyna Andała-Sępkowska, 13.01.2011, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Alicja Biegańska

Sprawdź, w jaki sposób można udzielić usług medycznych

Pytanie: Z powodu wygaśnięcia umowy z poprzednim wykonawcą muszę przeprowadzić nowe postępowanie dla swojej jednostki budżetowej. Dotyczy ono zabezpieczenia usług medycznych (w tym z zakresu medycyny pracy) dla pracowników na 2011 r. Kwot przekracza progi unijne. W związku z tym mam pytania:
 • czy jest to możliwe tylko na drodze przetargu nieograniczonego?
 • czy nie można zastosować trybu z wolnej ręki?
 • jakich dokumentów powinienem zażądać?
 • jakie warunki musi spełnić zamawiający, aby mógł zawrzeć informację o możliwość przeprowadzenia zamówienia uzupełniającego, np. w sytuacji gdy nie zostanie zachowana ciągłość między zakończeniem poprzedniej umowy i podpisaniem następnej?
Odpowiada: Alicja Biegańska, 13.01.2011, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Agata Hryc-Ląd

Jak określić wartość zamówienia oraz wysokość wadium w zamówieniach udzielanych w częściach?

Pytanie: Czy szacunkową wartością zamówienia w postępowaniu z możliwością składania ofert częściowych będzie wartość wszystkich części, a wadium ustalamy dla każdej części osobno?
Powyższe kwestie ustawodawca uregulował wprost w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Odpowiada: Agata Hryc-Ląd, 13.01.2011, Kategoria: Przedmiot zamówienia
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • APEXNETAPEXNET
 • Zarządzanie kancelarią prawnąZarządzanie kancelarią prawną
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie musisz być zalogowany

Nie masz konta…


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.