Popularne porady

Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Agata Hryc-Ląd

Jak wypełnić dokumentację dotyczącą zamówienia częściowego?

Pytanie: Czy szacunkową wartością dla zamówienia częściowego z art. 6a ustawy Pzp będzie łączna suma wszystkich części, czy tylko części, którą ogłasza zamawiający? Czy wadium ustalamy tylko dla tej części? Jaką kwotę jako szacunkową wartość zamówienia wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, czy tylko tej jednej części, która została zrealizowana?
Odpowiada: Agata Hryc-Ląd, 11.01.2011, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Daniel Szczęsny

Wspólnik wystąpił ze spółki - czy można zmienić umowę i dalej realizować zamówienie?

Pytanie: W trakcie realizacji zamówienia (dostawa oleju napędowego - umowa na czas nieokreślony zawarta w 1992 r.) jeden z dwóch wspólników spółki jawnej wystąpił ze spółki, w jego miejsce weszła córka i zięć drugiego wspólnika dalej pozostającego w spółce, w związku z czym uległa zmiana nazwy spółki jawnej. Pozostałe dane, tj. nr konta bankowego, adres, NIP i REGON pozostają bez zmian. Jak postąpić w tej sytuacji - czy do zawartej umowy wystarczy sporządzić aneks zmieniający nazwę spółki i osoby reprezentujące?
Odpowiada: Daniel Szczęsny, 11.01.2011, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Agata Hryc-Ląd

Jak właściwie wyznaczyć termin składania ofert w postępowaniu na usługi niepriorytetowe?

Pytanie: Czy w przypadku skorzystania przy udzielaniu zamówienia na usługi niepriorytetowe z art. 5 ust. 1 ustawy Pzp można w postępowaniu, którego wartość szacunkowa przewyższa progi unijne, wyznaczyć termin składania ofert nie min. 40 dni, ale np. 30 dni od ogłoszenia postępowania?
Odpowiada: Agata Hryc-Ląd, 05.01.2011, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Dominika Perkowska

Jak należy traktować zamówienia na wykonanie kanalizacji zbiorczej i wodociągu?

Pytanie: Pytanie dotyczy przetargu związanego z projektem unijnym na wykonanie kanalizacji zbiorczej i wodociągu w jednej z gmin. Czy w tym przypadku należy traktować wszystko łącznie i stosować przepisy ustawy Pzp jak do łącznej wartości zamówienia czy możemy potraktować każdą część osobno i przeprowadzić przetargi oddzielnie? 
Kinga Antonik

Upewnij się, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

Pytanie: Zamawiający na potwierdzenie doświadczenia  wymagał w ofercie min. 2 zrealizowanych dostaw  materiałów szewnych w ramach 2 odrębnych umów. Wykonawca w tabeli przedstawił 8 takich zrealizowanych umów, w tym w jednej pozycji brak jest potwierdzenia należytego wykonania umowy po jej zakończeniu, ale jest referencja wystawiona na miesiąc przed zakończeniem realizacji umowy. Druga pozycja nie odpowiada wymaganej wartości zrealizowanej umowy. W sumie wykonawca przedstawiając wykaz umów spełnia warunek 2 zrealizowanych umów. Czy w związku z tymi dwoma pozycjami błędnymi zamawiający powinien wymagać od wykonawcy przedstawienia nowego wykazu dostaw, czy też uznać je za spełnienie warunku (jest 6 umów spełniających warunek w siwz). 
Odpowiada: Kinga Antonik, 03.01.2011, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • APEXNETAPEXNET
 • Zarządzanie kancelarią prawnąZarządzanie kancelarią prawną
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie musisz być zalogowany

Nie masz konta…


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.