Popularne porady

Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Agata Smerd

Jakich dokumentów na potwierdzenie warunku udziału może żądać zamawiający?

Pytanie: Czy zamawiający może, jako warunek oceniany-punktowany, żądać dokumentów dodatkowych, zabezpieczających interes zamawiającego, a niewymienionych w rozporządzeniu?
Odpowiada: Agata Smerd, 01.09.2010, Kategoria: Ocena ofert
Daniel Wycinka

Jak przeprowadzić postępowanie na dostawę sprzętu medycznego w części finansowanej z dotacji celowych?

Pytanie: Jak należy przygotować postępowanie na dostawę sprzętu medycznego w sytuacji, gdy część sprzętu finansowana jest przez zamawiającego, którym jest Szpital, a część z dotacji, gdzie już zamawiającym jest organ założycielski, a szpital otrzymał tylko pełnomocnictwo do przeprowadzenia stosownej procedury. Łączna wartość asortymentu przekracza progi unijne. Czy w takiej sytuacji można zakupu całego sprzętu dokonać przez przeprowadzenie tylko jednej procedury przetargowej, czy też należy wszcząć dwa osobne postępowania?
Odpowiada: Daniel Wycinka, 01.09.2010, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Dominika Perkowska

Czy wykonawca zawsze może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy?

Pytanie: Zamawiający zastrzegł w siwz wymóg akceptacji przez siebie treści umowy z podwykonawcą w zakresie, w jakim zamawiający jest odpowiedzialny za zaspokojenie słusznych roszczeń podwykonawcy za wykonanie zamówionych robót. Zamawiający chciał w ten sposób uniknąć konfliktów o zapłatę dla podwykonawcy. Wykonawca nie wskazał w swojej ofercie zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcy. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane i w ich trakcie przekazał zamawiającemu informację, że jednak ostatecznie chce korzystać z podwykonawstwa. Czy zamawiający mógł postawić wymóg wskazania w ofercie zakresu robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców? Czy zamawiający może zezwolić wykonawcy na wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, mimo że ten nie wskazał w swojej ofercie zakresu robót przewidzianych do podwykonawstwa?
Daniel Wycinka

Czy można udzielić pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej?

Pytanie: Nasza jednostka, jaką jest Ochotnicza Straż Pożarna, chce ogłosić przetarg na zakup wozu strażackiego, który będzie finansowany w następujący sposób:
 • 100.000 zł  -  gmina,
 • 80.000 zł  - Komenda Główna Straży,
 • 35.000 zł -  wojewoda.
Ponieważ nie mamy doświadczenia w prowadzeniu przetargów, zadecydowano, że  postępowanie przeprowadzi wójt jako organ. Czy w związku  z tym prezes Ochotniczej Straży Pożarnej  ma upoważnić  czy udzielić pełnomocnictwa wójtowi gminy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania i wyboru oferty najkorzystniejszej?
Odpowiada: Daniel Wycinka, 30.08.2010, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Jadwiga Wycinka

Kiedy zobowiązanie podwykonawcy o oddaniu wykonawcy jego zasobów do dyspozycji jest konieczne?

Pytanie: W siwz zostało wskazane, że wykonawca musi złożyć m.in. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz potwierdzić, że spełnia wymogi z art. 26 ust. 2a, 2b, 2c ustawy Pzp. Nasza jednostka nie wymagała złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (§ 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów). Wykonawca w złożonym formularzu oferty wskazał, że część zamówienia wykona siłami własnymi, a pozostałą część powierzy podwykonawcom. Nie dołączył jednak pisemnego zobowiązania -podwykonawcy (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Czy powinien to zrobić? Jeżeli tak, to czy zatem możemy wezwać go do uzupełnienia tychże dokumentów?
Odpowiada: Jadwiga Wycinka, 30.08.2010, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • APEXNETAPEXNET
 • Zarządzanie kancelarią prawnąZarządzanie kancelarią prawną
 • Zostań PartneremZostań Partnerem
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie musisz być zalogowany

Nie masz konta…


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.