Popularne porady

Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Jadwiga Wycinka

Kiedy zobowiązanie podwykonawcy o oddaniu wykonawcy jego zasobów do dyspozycji jest konieczne?

Pytanie: W siwz zostało wskazane, że wykonawca musi złożyć m.in. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz potwierdzić, że spełnia wymogi z art. 26 ust. 2a, 2b, 2c ustawy Pzp. Nasza jednostka nie wymagała złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (§ 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów). Wykonawca w złożonym formularzu oferty wskazał, że część zamówienia wykona siłami własnymi, a pozostałą część powierzy podwykonawcom. Nie dołączył jednak pisemnego zobowiązania -podwykonawcy (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Czy powinien to zrobić? Jeżeli tak, to czy zatem możemy wezwać go do uzupełnienia tychże dokumentów?
Odpowiada: Jadwiga Wycinka, 30.08.2010, Kategoria: Ocena ofert
Dominika Perkowska

Czy rozliczanie kosztów dojazdów studentów jest zamówieniem w świetle ustawy Pzp?

Pytanie: Czy rozliczanie kosztów dojazdu (refundacja) uczestnikom projektu - konkretnie studentom biorącym udział w studiach współfinansowanych z UE - stanowi zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy Pzp i czy w związku z tym należy tu przywoływać, stosować przepisy wspomnianej ustawy?
Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Zmiana wynagrodzenia przy rozliczeniach kosztorysowych

Pytanie: Nurtuje mnie zagadnienie wynagrodzenia kosztorysowego. Do umowy dałem taki zapis: „Ostateczna wartość przedmiotu umowy określona w ust. … zostanie ustalona po odbiorze robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru. Zgodnie również z art. 144 przewiduję zmiany postanowień umowy, w tym możliwą zmianę wynagrodzenia w przypadku zmian ilości jednostek przedmiarowych”. Czy jeżeli zwiększą się nakłady pracy (ilości przedmiarowe obejmujące dokumentację), wypłacamy większe wynagrodzenie zgodnie z kosztorysem powykonawczym, to czy również robimy aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie? Czy wówczas takie działanie jest robotą dodatkową? Czy powinienem wówczas sporządzić protokół konieczności, czy taki protokół jest tylko potrzebny w przypadku zamówień dodatkowych?
Agata Smerd

Kogo informować o wynikach postępowania przy zamówieniu podzielonym na części?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługi prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Zamówienie zostało podzielone na części. Na każdą część zamówienia wpłynęła jedna oferta (na poszczególne części oferty złożyli odrębni wykonawcy). Czy należy zawiadomić wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty uwzględniając tylko część, na którą złożyli ofertę, czy należy ich poinformować o wynikach postępowania we wszystkich częściach zamówienia?
Odpowiada: Agata Smerd, 27.08.2010, Kategoria: Ocena ofert
Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Błędne wyliczenie kwoty VAT - omyłka czy podstawa do odrzucenia oferty?

Pytanie: Określiłem w siwz przedmiot zamówienia jako „kompleksowa usługa utrzymania czystości pomieszczeń  szpitala z zachowaniem norm sanitarnohigienicznych i epidemiologicznych dotyczących placówek opieki zdrowotnej”. Dla usługi dezynfekcji wskazałem jeden kod CPV 90910000-9. W załączniku do siwz wyspecyfikowałem wykaz dokładnego sprzątania, wskazując w jego ramach czynności dezynfekcji, które w rzeczywistości są ściśle powiązane ze sprzątaniem. W ten sposób ukształtowałem usługę kompleksowego utrzymania czystości jako świadczenie jednolite w aspekcie gospodarczym tworzące jedną całość. Wykonawca w ofercie zobowiązany został do wykazania ceny ryczałtowej netto, wskazania VAT 22% oraz brutto. Czy powinniśmy odrzucić ofertę wykonawcy, który dokonał dobrowolnie modyfikacji formularza cenowego, rozbijając podatek 22% i zwolniony z podatku?  
Z wyjaśnień pisemnych wykonawcy wynika, że podział stawek VAT w formularzu cenowym wynika z podziału kosztu sprzątania i dezynfekcji. Wykonawca podtrzymuje, że sprzątanie jest obciążone 22% stawką VAT, a dezynfekcja jest zwolniona z podatku.
Odpowiada: Małgorzata Niezgoda-Kamińska, 25.08.2010, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • APEXNETAPEXNET
 • Zarządzanie kancelarią prawnąZarządzanie kancelarią prawną
 • Zostań PartneremZostań Partnerem
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie musisz być zalogowany

Nie masz konta…


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.